Üye Kayıt Üye Giriş

C Dilinde Aritmetik İşlemler


C Dilinde Aritmetik İşlemler

C Dilinde Aritmetik İşlemler ve Anahtar Kelimeleri

# include "stdio.h"
main( )
{
int d1,d2 ;
d1=(27+3)*2;
d2=27+3*2;
printf ("%d %d ",d1,d2);
}

# include "stdio.h"
main( )
{
înt d1,d2,d3,d4;,
d1=25/5; d2=42%8;
d3=85%5; d4=d1+d2;
printf ("%d %d %d %d ",d1,d2,d3,d4);
}


ANAHTAR KELİMELER
outo continue enum if short swich break default extern int signed typedef case do long size of void char double register statie volalite union const else return struet while unsigne sm -cs -ds -es -ss cdecl for huge interrupt near pascal

Bunlar C 'de kullanılan ve değişken olarak kullanılamayan kelimelerdir.

SCANF : Klavyeden sayısal bir değeri, bir değişkene atmak için kullanılır.Atamayı & işareti gerçekleştirir.

scanf (" %d ",&d1);

# include "stdio.h"
main(){
int d1,d2; float d3,d4;
printf("Bir int değer giriniz :");
scanf("%d",&d1);
printf("Bir int değer giriniz :");
scanf("%d",&d2);
printf("Bir float değer giriniz :");
scanf("%f",&d3);
printf("Bir float değer giriniz :");
scanf("%f",&d4);
printf("Girilen 2 int değerin çarpımı :&d\n",d1*d2);
printf ("Girilen 2 float değerin toplamı :%f ",d3+d4);
}

# include "stdio.h"
main( )
{
int d1,d2;
printf("Bir int değer giriniz :");
scanf("%d",&d1);
printf("Bir int değer giriniz :");
scanf("%d",&d2);
printf ("int değerlerin karelerinin toplamı : %d ",(d1*d1)+(d2*d2));
}

Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER

x