Üye Kayıt Üye Giriş

C Diline Giriş


C Diline Giriş


C dilinin standardı yoktur, ama ANSI grubu ,bu konuda çalışmaktadır.C nin  Taşınabilirlik  referansları
iyi olmasına rağmen ,derleyicileri arasında  farklılıklar vardır.Bu değişiklikler  genellikle BIOS  fonksiyonları gibi
standart olmayan şeyler kullanıldığında kendini gösterir.
C dili  fonksiyonlardan oluşmuştur ve bütün programlar  main( ) fonksiyonu ile başlamaktadır.  Diğer 
fonksiyonları bu fonksiyondan çağırıyoruz .Fonksiyonlar  işlem satırlarından  oluşmaktadır.

             Fonksiyon_adı()
{
işlem  satırı
.
.
.
işlem  satırı
}

# INCLUDE : Adı  verilen  başlık dosyasını okumasını ve bu  dosyadaki kütüphane fonksiyonlarının
kullanılmasını sağlar. Bir fonksiyonda komut türüne bağlı olarak birden  fazla başlık dosyası tanımlanabilir

  # include "stdio.h"
  # include "conio.h"
  # include "stdlib.h"

PRINTF(" . . .  ") : Tırnak  arasında gösterilen bilgiler direkt ekrana yazılmaktadır.

 # include "stdio.h"
 main()
 {
 printf ("Ben C  Çalışmaya Başladım.");
 }

# include "stdio.h"
 main()
 {
printf ("Ben");
printf ("C  dili  Çalışmaya ");
printf("Başladım.");
}


            C ' de 5 Temel Veri Türü  Vardır.

1-CHAR           karakter              
2-INT              tamsayı                
3-FLOAT         kayan  noktalı  sayı
4-DOUBLE       çift duyarlı kayan noktalı  sayı
5-VOİD            değersiz

GLOBAL değişken ,bütün fonksiyonların dışında tanımlanan değişkenlerdir.
LOKAL  değişkenler , fonksiyonların  içinde tanımlanan değişkenlerdir.

fonk1( )                     
{            
int d1;                         
işlem  satırı;
.
işlem satırı;
}


fonk2(  )
{
int d1;
.
işlem satırı
.
işlem satırı
}


Fonksiyonların d1 değişkenlerinin birbirine etkisi  yoktur. Çünkü değişkenler lokaldir.
printf ( "sayının değeri : %d ",25);
Burada  %d  ifadesi  format  tanımlayıcıdır  yani  25 sayısı  %d  ifadesine aktarılır. Bilgisayar  ekrana şunu yazar.

sayının değeri : 25
  
          VERİ  TÜRÜ               FORMAT
char                             %c                  printf ("%c ",' f ' );
int                               %d                  printf ("%d ",35);
float                            %f                   printf ("%f  ",37.456789);
double                          %f

# include  "stdio.h"
main( )
{
int d1;
d1=275;
printf ("d1 değişkeninin  değeri : %d 'dir.",d1);
}

# include "stdio.h"
main( )
{
int d1;      
char d2;
d1=3321;   d2='f';
printf ("%d ve %c ",d1,d2);
}

 

Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER

x