Üye Kayıt Üye Giriş

Veritabanı Tablolarının TabControl da Gösterimi


Veritabanı Tablolarının TabControl da Gösterimi

 
Nortwind veritabanındaki tabloları, TabControl de çalışma anında oluşturacağımız TapPage lerde, yine çalışma anında oluşturacağımız DataGridView nesnelerinde gösterimini sağlayacağız. Bunun için Formunuza 1 adet TabControl ve Button ekleyin.İlk önce YeniDataSet ismininde Class oluşturacağız. Açıklamalar kod kısmında gösterilmiştir. yds.DataSetOlustur("Northwind","Customers","Categories",
"Employees","Products","Orders");
kısmında gösterimini sağlanacak tabloları isteğe bağlı olarak artırabilir veya azaltabilirsiniz.

Form1
Şekil 1

Form2
Şekil 2

 

YeniDataSet.cs

 

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Data;

using System.Data.OleDb;

 

namespace DataSetOlustur

{

public class YeniDataSet

{

public DataSet DataSetOlustur(string veritabani, params string[] tabloAd)

{

//Bu kısımda veritabanını, dataset i oluşturuyoruz.

string sql, baglan;

baglan = "Provider=Microsoft.Jet.Oledb.4.0; Data Source=" + veritabani + ".mdb";

DataSet ds = new DataSet();

OleDbConnection con = new OleDbConnection(baglan);

OleDbDataAdapter da;

 

for (int i = 0; i <>

{

sql = "Select * From " + tabloAd[i];

da = new OleDbDataAdapter(sql, con);

DataTable dt = new DataTable(tabloAd[i]);

da.Fill(dt);

ds.Tables.Add(dt);

 

}

return ds;

 

}

public YeniDataSet()

{

 

}

}

}

 

Form1.cs

 

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.ComponentModel;

using System.Data;

using System.Drawing;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Windows.Forms;

 

namespace DataSetOlustur

{

public partial class Form1 : Form

{

public Form1()

{

InitializeComponent();

}

 

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)

{

 

}

 

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)

{

YeniDataSet yds = new YeniDataSet();

DataSet ds = new DataSet();

//Bu kısımda tabloları ekliyoruz. İsteğe bağlı olarak artırabilirsiniz.

//Biz 5 tablonun gösterimini sağlayacağız.

ds = yds.DataSetOlustur("Northwind","Customers","Categories"
,"Employees","Products","Orders");

for (int i = 0; i <>

{

//tabControl e yeni TabPage ekliyoruz.

tabControl1.TabPages.Add(new System.Windows.Forms.TabPage(ds.Tables[i].TableName.ToString()));

DataGridView dgw = new DataGridView();

//Yeni DataGridView nesnesi oluşturuyoruz.

dgw.Dock = DockStyle.Fill;

//DataGridView nesnesinin tabPage i kaplamasını sağlıyoruz.

dgw.DataSource = ds.Tables[i];

//Oluşturduğumuz TabPage de DataGridView nesnesini ekliyoruz.

tabControl1.TabPages[i].Controls.Add(dgw);

 

}

}

}

}

Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER

x