Üye Kayıt Üye Giriş

ASP Dönüşümlü Banner Sistemi


ASP Dönüşümlü Banner Sistemi

E-Bilisim.Netin Üst - Banner Kısmındada Gördüğünüz Dönüşümlü Banner sistemini Yapmayı Öğreneceğiz ..

Aslında Çok kolay Bi Sistem

İlk Önce Veri Tabanımızı Oluşturucaz ve İçinde Reklam adında Bi Tablo Olacak..
Reklam Tablosunun İçinde id ve Reklam Adında 2 Tane Alanımız Olacak..

id = Otomatik Sayı
Reklam = Not

Olarak Ayarladıktan Sonra Veri Tabanı Baglantısını Yapıyoruz :

Kod Alanı:

<%
vt_yol = Server.MapPath("db/db.mdb" )
set Baglanti=server.createobject("adodb.connection" )
Baglanti.open "Provider=Microsoft.JET.OLEDB.4.0; Data Source=" & vt_yol & ";"
%>

Simdi RecordSet Bağlantisi Yapıyoruz :

Kod Alanı:

<%
Set Rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset" )
Sql = "Select * From Reklam"
Rs.Open Sql,Baglanti,1,3
%>

Simdi Rastgele Bi Veriyi Çekelim DBden :

Kod Alanı:

<%
Randomize
Rastgele= Int((Rs.RecordCount*Rnd )+0 )
Rs.Move(Rastgele )

Response.Write Rs("Reklam" )
%>

İşlemimiz Bu Kadar..
Yani Dönüşümlü Banner Yapmak Çok Kolay Ve Tek Komut..
Randomize Komutu Rastgele anlamına Gelmektedir Ve Anlamına Göre İşlev Yapmaktadır

Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER