Üye Kayıt Üye Giriş

Flash CS3 Görsel Eğitim Seti Ürün Fiyatı : 39 TL


Flash CS3 Görsel Eğitim Seti

 

01-Flash cs 3 temel eğitim
 001giriş
 002arayüz1
 003arayüz2
 004toolspaneli1
 005toolspaneli2
 006toolspaneli3
 007toolspaneli4
 008timeline
 009symbol
 010library
 011shapetween
 012motiontween
 013motionguide
 014maskeleme
02-Actionscript 3.0 dilinin temelleri
 015actionscript 3.0 hakkında
 016değişkenler ve veri türleri
 017if_elseyapısı
 018switch koşullu yapısı
 019operatörler
 020diziler
 021for döngüsü
 022while döngüsü
 023functions
 024class yapısı hakkında
 025class kullanma
 026class oluşturma
 027 kütüphaneden nesne ekleme
03-Uygulamalar
 01Basit web sayfası
 028menüyapımı01
 029menüyapımı02
 030menüclass
 031sayfalara animasyon
 032çalışmayı tek framede yapma


 02 buton uygulamaları
 33buton içinde movieclip
 34movieclip buton1
 35movieclip buton2
 36movieclip buton3
 03slide show oygulaması
 37slideshow uygulaması1
 38slideshow uygulaması2
 04 sürükleme işlemleri
 01 sürükleme işlemleri
 05 digital saat
 digital saat
 06 animasyon  teknikleri
 1-animasyoteknikleri 1
 2-animasyoteknikleri 2
 07 preloader
 preloader
 08 kar yağışı
  kar yağışı
 04-Website
 001Menü Yapımı-1
 002Menü Yapımı-2
 003Banner Yapımı
 004 fla Organizasyon
 005 Anasayfa yapımı-2
 006 Anasayfa yapımı-2
 007 hakkımızda sayfasının oluşturulması
 008 diğer sayfaların  oluşturulması
 009 Anasayfanın Sahneye eklenmesi
 010 Diğer sayfaların Sahneye eklenmesi
 011hakkımızda sayfasınız yapımı
 012setlerimiz sayfasının yapımı-1
 013setlerimiz sayfasının yapımı-2
 014setlerimiz sayfasının yapımı-3
 015setleriz sayfasının indexe eklenmesi
 016videolar sayfasının yapımı
 017basındabiz sayfasının yapımı
 018 iletişim sayfasının yapımı-1
 019 iletişim sayfasının yapımı-2
 020  iletişim sayfasının yapımı-3
 021 Preloader yapımı
 022 yayınlama ayarları
05-Upload işlemleri
 01 ftp adresinin alınması
 02 upload

Flash CS3 Görsel Eğitim Seti