Üye Kayıt Üye Giriş

Görüntülü Akademi LYS4 Hazırlık Eğitim Seti 45 DVD + Rehberlik Seti Ürün Fiyatı : 149 TL


Görüntülü Akademi LYS4 Hazırlık Eğitim Seti 45 DVD + Rehberlik Seti

- LYS Coğrafya Hazırlık Seti
- LYS Tarih Hazırlık Seti
- LYS PsikolojiHazırlık Seti
- LYS Sosyoloji Hazırlık Seti
- LYS Mantık Hazırlık Seti

Pratik LYS Coğrafya Eğitim Seti 10 DVD + Rehberlik DVD Seti

Adan Zye LYS Eğitim Seti : LYS Sınav adayları için hazırlanmış olan LYS sınav seti ile LYS sınavlarına çok farklı bir yol ile hazırlanacaksınız. Piyasada yer alan LYS eğitim setleri genelde hep aynı mantık ile hazırlanmıştır. LYS konularının anlatımı detaylandırma gereksiz konulara değinme gibi...

Görüntülü Akademi LYS eğitim setinin farkı ise konuları sorulara bağlayarak anlatma tekniği. Örneğin LYS Geometri Eğitim setindeki konular bir index haline getirilmiştir, LYS  ana konularına ait alt konular bir sıralamaya konularak her bir konuya ait sorular LYS  uzaman öğretmeni tarafından özenle nokta atışlı bir şekilde hazırlanarak sizlere en etkili ve en verimli şekilde anlatılarak hazırlanmıştır.

LYS Eğitim Setimizin Çalışma Ortamları: LYS Eğitim setimiz tüm ortamlarda çalışmaktadır. PC, Laptop, DVD Player, PlayStation kısacası dvd oynatıcının olduğu tüm ortamlarda çalışmaktadır.

Görüntülü Akademi LYS Eğitim Seti Çekim Kalitesi ve Çekim Tekniği: Görüntülü Akademi LYS eğitim setimiz 4 profesyonel kamera ile HD kalitede hazırlanmıştır.

LYS Rehberlik Çalışması: Pratik LYS eğitim setimizde her derse ait rehberlik çalışması yer almaktadır. LYS ders ders rehberlik çalışması ile hem derse hakim olacaksınız hem de LYS derslerine nasıl çalışmanız gerektiği ile ilgili yönlendirmelerden faydalanacaksınız.

Görüntülü Akademi LYS Eğitim Seti İle Avantajınız Nelerdir:

- LYS Sınavına çok kısa bir sürede hazırlanabilmeniz.

- LYS Sınavına soru çözme tekniği kazanarak hazırlanabilme

- LYS sınavına sorular üzerinden konulara hakim olabilmeniz

- LYS Sınavına güncel bir şekilde hazırlanabilmeniz

- LYS Sınavı için size özel hazırlanmış rehberlik videoları ile yönlendirme

- LYS Çıkmış sınav soruları ile geçmiş sınavlara hakim olabilme ve daha bir çok avantaj.

LYS Coğrafya Konuları:

LYS Coğrafya 1. DVD
- Bitkiler ve Döngüler
- Döngüler ve Etkileri
- Bioçeşitlilik (Tür Farklılığı)

LYS Coğrafya 2. DVD
- İnsan ve Doğa Etkileşimi
- Sıra Dışı Doğa Olayları
- Ekstremler

LYS Coğrafya 3. DVD
- Nüfus Politikaları ve Göç

LYS Coğrafya 4. DVD
- Tarihsel Süreçte Şehirler
- Geçim Tarzları
- Üretim-Dağıtım-Tüketim

LYS Coğrafya 5. DVD
- Doğal Kaynaklar ve Kullanımı
- Doğal Kaynakların Çevresel Etkileri

LYS Coğrafya 6. DVD
- Kültür Merkezleri ve Türk Kültürü
- Küresel Ticaret ve Enerji Hatları

LYS Coğrafya 7. DVD
- Türkiye’de Arazi Kullanımı ve Ekonomi
- Türkiye’de Tarım ve Hayvancılık
- Türkiye’de Madencilik ve Sanayi

LYS Coğrafya 8. DVD
- Türkiye’de Turizm ve Milli Parklar
- Küresel Isınma ve Çevre
-A tıklar ve Geri Dönüşüm
- Örgütler ve İ.G.E
- Ülkeler ve Genel Özellikleri

LYS Coğrafya 9. DVD
- LYS Coğrafya Çıkmış Soru Çözümleri

LYS Coğrafya 10. DVD
- LYS Coğrafya Rehberlik

Pratik LYS Tarih Eğitim Seti 17 DVD + Rehberlik DVD Seti

LYS Tarih Konuları:

LYS Tarih 1. DVD
- Tarih Bilimi ve Uygarlığın Doğuşu
- İlk Uygarlıklar

LYS Tarih 2. DVD
- İslam Tarihi ve Uygarlığı

LYS Tarih 3. DVD
- Avrupa Tarihi

LYS Tarih 4. DVD
- İslamiyet Öncesi Türk Tarihi-1
- İslamiyet Öncesi Türk Tarihi-2

LYS Tarih 5. DVD
- Türk İslam Devletleri-1
- Türk İslam Devletleri-2

LYS Tarih 6. DVD
- Türkiye Tarihi

LYS Tarih 7. DVD
- Osmanlı Kuruluş Dönemi
- Osmanlı Yükselme Dönemi
- Osmanlı Duraklama Dönemi

LYS Tarih 8. DVD
- Osmanlı Gerileme Dönemi
- Osmanlı Dağılma Dönemi

LYS Tarih 9. DVD
- Osmanlı Kültür ve Uygarlığı (Medeniyeti)-1
- Osmanlı Kültür ve Uygarlığı (Medeniyeti)-2

LYS Tarih 10. DVD
- 20.Yüzyıl Başlarında Osmanlı ve I.Dünya Savaşı
- Mondros Ateşkes Antlaşması ve İşgaller-Cemiyetler-Kuva-i Milliye

LYS Tarih 11. DVD
- Kurtuluş Savaşına Hazırlık ve Örgütlenme Dönemi
- Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi

LYS Tarih 12. DVD
- Mudanya Ateşkes Antlaşması ve Lozan Antlaşması
- Cumhuriyet Dönemi-1
- Cumhuriyet Dönemi-2

LYS Tarih 13. DVD
- 20.Yüzyıl Başlarında Dünya
- II.Dünya Savaşı

LYS Tarih 14. DVD
- Soğuk Savaş Dönemi
- Yumuşama Dönemi

LYS Tarih 15. DVD
- Küreselleşme

LYS Tarih 16. DVD
- LYS Tarih Çıkmış Soru Çözümleri

LYS Tarih 17. DVD
- LYS Tarih Rehberlik

Pratik LYS Psikoloji Eğitim Seti 6 DVD + Rehberlik DVD Seti

LYS Psikoloji Konuları:

LYS Psikoloji 1. DVD
- Psikoloji Bilimini Tanıyalım

LYS Psikoloji 2. DVD
- Psikolojinin Temel Süreçleri

LYS Psikoloji 3. DVD
- Öğrenme – Bellek – Düşünme

LYS Psikoloji 4. DVD
- Ruh Sağlığının Temelleri

LYS Psikoloji 5. DVD
- LYS Psikoloji Çıkmış Soru Çözümleri

LYS Psikoloji 6. DVD
- LYS Psikoloji Rehberlik

Pratik LYS Sosyoloji Eğitim Seti 5 DVD + Rehberlik DVD Seti

LYS Sosyoloji Konuları:

LYS Sosyoloji 1. DVD
- Sosyolojiye Giriş
- Toplumsal Yapı

LYS Sosyoloji 2. DVD
- Birey Toplum
- Toplumsal Kurumlar

LYS Sosyoloji 3. DVD
- Toplum ve Kültür
- Toplumsal Değişme ve Gelişme

LYS Sosyoloji 4. DVD
- LYS Sosyoloji Çıkmış Soru Çözümleri

LYS Sosyoloji 5. DVD
- LYS Sosyoloji Rehberlik

Pratik LYS Mantık Eğitim Seti 7 DVD + Rehberlik DVD Seti

LYS Mantık Konuları:

LYS Mantık 1. DVD
- Mantığa Giriş

LYS Mantık 2. DVD
- Mantık ve Dil

LYS Mantık 3. DVD
- Klasik Mantık
- 1.Bölüm :Kavram-Terim-Kavramlar Arası İlişkiler
- 2.Bölüm : Önermeler-Kıyaslar

LYS Mantık 4. DVD
- Sembolik Mantık
- 1.Bölüm:Önermeler Mantığı

LYS Mantık 5. DVD
- 2.Bölüm Çözümleyici Çizelge-İnceleme Mantığı

LYS Mantık 6. DVD
- LYS Mantık Çıkmış Soru Çözümleri

LYS Mantık 7. DVD
- LYS Mantık Rehberlik

x