Üye Kayıt Üye Giriş

Visual Studio.net 2010 Bölüm 1 Görsel Eğitim Seti Ürün Fiyatı : 149 TL


Visual Studio.net 2010 Bölüm 1 Görsel Eğitim Seti

1.Bölüm
Start page menu anlatımı
Kısaca menü anlatımı
Console Temel Komutları
C# Programlama Temelleri
Değişkenler
Değişkenler nasıl tanımlanır
Değişken türleri
Değişkenkerin kavranması
Random
Dynamic veri türleri(yeni özellik)
Veri dönüşümleri
Diziler
Matrisler
Dizi işlemleri
if-elseif-else
Switch
Operatorler
Not uygulaması
Döngüler
Döngüler bölüm 01
Döngüler bölüm 02
Döngüler bölüm 03
Döngüler bölüm 04
İçiçe döngü uygulaması bölüm 05
Uygulama bölüm 06
Faktoriyel hesaplama bölüm 07
Asal çarpanlar
Skop
Hata Yakalama Metodları
Fonksiyonlar    
Matematik Fonksiyonları
String Fonksiyonları    
String fonksiyonları bölüm 1
String fonksiyonları bölüm 2
Tarih ve  Zaman Fonksiyonları
Dosya İşlemleri
Dosya işlemleri bölüm 1
Dosya işlemleri bölüm 2
Klasör İşlemleri
2.Bölüm    
Ado Net
MS SQL
Sql Server a Bağlantı
Sql Serverda Komut çalıştırma
Sql Server dan Bilgi Çekme
Örnek Rehber Uygulaması
Sql Data Adapter
Sql Connection String Builder
DataTable-DataSet
Stored Procedure
VIEW
Ole Db
OleDb ye Bağlantı
Oledb ile Komut İşlemleri
Ole Db İle Veri tabanından Bilgi Çekmek
OledbDataAdapter
Ole Db Connection String Builder
Odbc
Odbc ye Bağlantı
Odbc Kaynağı Üzerinde İşlem Yapma
Odbc Kaynağından Bilgi Çekmek
Odbc Data Adapter
Windows Forms Bölüm 1
Windows Formsa Giriş
Component aciklamasi
Properties-Solutionexplorer-classview aiklaması
Form özellikleri
Form özellikleri
Form event
Form İşlemleri
Uygulama Özellikleri
Klavye Olayları
Mesaj Pencereleri
3.Bölüm
Nesneler bölüm 1
Texbox özellikleri
Texbox özellikleri bölüm 1
Texbox özellikleri bölüm 2
Label
Buton
Groupbox
Panel
CheckBox
RadioButton
PictureBox
Listbox
Listbox bölüm 1
Listbox bölüm 2
Listbox bölüm 3
Listbox bölüm 4
Combobox
Combobox bölüm 1
Combobox bölüm 2
Combobox bölüm 3
ChechkedlistBox
imagelist
Maskedtextbox
ToolTip
Timer
NumericUpDown
DomainUpDown
DateTimePicker
MonthCalendar
ProgressBar
TrackBar
SplitContainer
Web browser
PropertyGrid
4.Bölüm
Nesneler bölüm 2
Dialog
ColorDialog
FolderBrowserDialog
FontDialog
OpenFileDialog
SaveFileDialog
Richtextbox
ListView
ListView bölüm 1
ListView bölüm 2
ListView bölüm 3
MenuStrip
MenuStrip bölüm 1
MenuStrip bölüm 2
ContextMenuStrip
NotifyIcon
StatusStrip
Toolstrip
ToolStripContainer
TabControl
Printer
Printer Document
Pagesetupdialog
PrintDialog
Printpriviewdialog
Printer Printview Control
5.Bölüm
Veritabanı
Veritabanı bölüm 1
Veritabanı bölüm 2
Veritabanı bölüm 3
Veritabanı bölüm 4
Veritabanı bölüm 5
Veritabanı bölüm 6
Komutla veritabanı işlemleri
Arama(bindingsource)
Sıralama(bindingsource)
Listbox-combobox
Clipboard
Windows Services
Windows service bölüm 1
Windows service bölüm 2
Uygulamalar
Örnekler

Visual Studio.net 2010 Bölüm 1 Görsel Eğitim Seti