Üye Kayıt Üye Giriş

C ile Programlama Görsel Eğitim Seti Ürün Fiyatı : 130 TL


C ile Programlama Görsel Eğitim Seti


Bölüm 1

00-Sayı Sistemleri
 01-10 luk ve 2 lik Sayı Sistemleri,bit ,byte
 02-Hexadecimal Sayı Sistemleri
 03-Octal Sayı Sistemleri
01-Temel C Komutlari
 01-Kurulum
 02-Editör ve Derleyiciler
 03-1 Temel C Kuralları
 03-Ön işlemciler
 04-Değişkenler 1
 05-Değişkenler 2
 06-Değişkenler 3
 07-Bildiriciler
 08-Temel Giriş Çıkış Komutları
 09-Temel Giriş Çıkış Komutları 2
 10-Diğer Editörler
 11-İlk Uygulama
 12-Bölüm Sonu Çalışması
02-Tip Niteleyicileri
 01-const
 02-volatile
03-Depolama Sınıfı Belirteçleri
 01-extern
 02-static
 03-register
 04-auto
04-Değişken Yapıları
 01-struct
 02-union
 03-enum
 04-Tip Tanımlama
05-Diziler ve Matrisler
 01-Diziler
 02-Diziler
 03-Matrisler
06-Şartlar
 01-İf-elseif-else
 02-Operatörler
 03-Ve İşlemi
 04-Veya İşlemi
 05-Switch
07-Döngüler
 01-For Döngüsü
 02-While
 03-Do While
 04-Bölüm Sonu Çalışması 1
08-Fonksiyonlar
 01-Void
 02-Procedure
 03-Recursive (Öz Yneleme) Metodlar
 04-Global Değişkenler
09-Sıçrama İfadeleri
 01-return
 02-goto
 03-break
 04-exit
 05-continue
10-Dizi Örnekleri
 01-Örnek1
 02-Örnek2
11-Pointers(İşaretçiler)
 01-Pointer
 02-Pointer 2
 03-Örnek
 04-Pointer 3
 05-Pointer Dizileri
 06-Bellek Adresleme
 07-Gösterici Bildirimleri
12-Ön İşlemciler ve Direktifleri
 01-On İslemciler Bilgi1
 02-On İslemciler Bilgi2
 03-define direktifi
 04-include direftifi
 05-if,else,elif,endif direktifleri
 06-ifdef,ifndef direktifleri
 07-undef direktifi
 08-Defined Operatörü
 09-error direktifi

Bölüm 2

01-Birden Fazla Dosya İle Çalışma
 01-Bağlayıcı-Ayrı Derleme-Ön Bilgi
 02-Header File
 03-Ayrı Derleme
 04-Source File
02-Standart Fonksiyonlar
 01-string fonksiyonlar1
 02-string fonksiyonlar2
 03-string fonksiyonlar3
 04-math Fonksiyonları 1
 05-math Fonksiyonları 2
 06-Geometri Fonksiyonları 1
 07-Geometri Fonksyonları 2
 08-Diğer Matematiksel Fonksiyonlar
 09-Diğer Matematiksel Fonksiyonlar
 10-Diger Matematik Fonksiyonları
03-Dosya İşlemleri
 01-Dosya Sistemleri
 02-Dosya Açma ve Parametreleri
 03-Dosyayı Kapatmak
 04-Metin Dosyasına Veri Yazmak
 05-Örnek1
 06-Metin Dosyasından Veri Okumak
 07-Klasor Dosyalarına Erişim
 08-Dosya Silmek
 09-Kişi Listesi Uygulaması(Örnek)
 10-ikili Dosya Sistemleri
 11-fread-fwrite-rewind
 12-binary dosya kopyalama
04-Saat,Tarih ve Yerelleştirme Fonksiyonları
 01-Zaman Fonksiyonları
 02-struct tm-time_t islemleri
 03-time-localtime
 04-localtime-time-asctime
 05-clock ve clock_per_sec
 06-ctime
 07-difftime
 08-gmtime
 09-mktime
05-Dinamik Bellek Ayırma Fonksiyonları
 01-Ön Bilgi
 02-calloc
 03-malloc
 04-malloc 2
 05-malloc ve calloc arasındaki fark
 06-realloc
 07-free
 08-Diğer Derleyici Fonksiyonları

Bölüm 3

03-Algoritmalar ve Uygulamalar
 01-Ön Bilgi
 02-Sıralama ve Arama
 03-Sıralama Algoritmalarının Sınıfları
 04-Sıralama Algoritmlarını Değerlendirmek
 05-Kabarcık Sıralama
 06-Silkme Sıralama
 07-Seçerek Sıralama Kayıplı
 09-Ekleyerek Sıralama
 10-Arama
 11-Arama Yöntemleri
 12-Sıralı Arama 1
 13-Pointer Ve Arama
 14-İkili Arama
Bölüm 4 Uygulamalar

C ile Programlama Görsel Eğitim Seti