Üye Kayıt Üye Giriş

Excel için Makro Ürün Fiyatı : 39 TL


Excel için Makro

 

001-Visual basicte makro yazmak


            001-Makro tanımı.swf    

            002-Visual Basic Düzenleyicisi Giriş.swf

            003-Label nesnesi.swf

            004-Textbox.swf

            005-Combobox.swf

            006-Listbox.swf

            007-Checkbox.swf

            008-OptionButton.swf

            009-Frame.swf

 

002-Makro menüsünün tanıtımı

 

            001-Makro menüsü tanıtımı.swf

            002-Yeni makro kaydet.swf

            003-Güvenlik.swf

            004-Visual Basic kod düzenleyicisi.swf

 

 

003-Visual Basic Denetim Araç Kutusu

           

            001-Denetim araç çubuğu.swf

            002-Checkbox.swf        

            003-Metin kutusu.swf

            004-Komut butonu.swf

            005-Seçenek düğmesi(Option button).swf
            006-Liste kutusu (Listbox).swf

            007-Karma kutu(Combobox).swf

            008-Değiştirme butonu (008-Togglebutton).swf

            009-Değiştirme butonu (Spinbutton).swf

            010-Kaydırma çubuğu (Scrollbar).swf

            011-Resim yüklemek devamı.swf

            012-Resim yüklemek.swf

 

004-Excel makro bileşenleri

 

004-Dosya İşlemleri

 

            001-Girilen verileri başka bir ad ile istenildiği yere kayde.swf

            002-Dosya kapatmak.swf

 

005-Uygulama

 

            001-Stok kartı tanımlama.swf

            002-Stok hareket Girişi.swf

            003-Stok hareket -dizaynı.swf

            004-Carikart.swf

            005-Ana menü -dizaynı.swf

            006-Ornek.swf

            007-Ornek.swf

            008-Form-özellikleri.swf

            009-Ana_menu.swf

            010-Cari_hareket_dizayn.swf

            011-Cari_kart_dizayn.swf          

            012-Stok kartı dizaynı.swf         

            013-Stok_hareketleri_dizayn.swf

            014-Özellikler.swf         

 

005-VBA nın temelleri

 

Döngüler

 

            001-Do while loop döngüsü.swf

            002-Do loop While.swf

            003-For next döngüsü.swf

            004-For next örnek.swf

            005-Goto döngüsü.swf

            006-İçiçe for next döngüsü.swf  

            007-İçiçe for next döngüsü.swf

 

007-Şart (Koşul) için 1.Örnek

 

            007-Şart (Koşul) için 1.Örnek.swf

 

Mantıksal operatorler

 

            001-Operatorler Bölüm 1.swf

            002-Operatorler2.swf

            003-Birlestirme_operatoru.swf

            004-Xor_operatoru.swf

            005-And_operatoru.swf

 

Veri_dosyalama

           

            001-Veri saklama giriş.swf        

            002-Veri saklama 1.bölüm.swf

            003-Veri saklama 2.bölüm.swf

            004-Veri saklama 3.bölüm.swf

            005-Append.swf

            006-Random.swf

            007-Ornek.swf

            008-Write.swf

 

006-Değişkenler

           

            001-Değişkenlerin kısaca tanımı ve tipleri.swf

            002-Değişken tanımı.swf

            003-Değişkenler.swf

 

007-Fonksiyonlar

 

            001-Abs_fonksiyonu.swf

            002-Array_fonk.swf

            003-Asc_fonk.swf

            004-Chr_fonk.swf

            005-Date_time_fonksiyonu.swf

            006-Dateadd.swf

            007-Day_month_year_now.swf

            008-Dir_fonksiyonu.swf

            009-Filelen.swf

            010-Format.swf

            011-iif.swf

            012-isdate.swf

            013-isempty.swf

            014-Kopyalama.swf

            015-Kopyalama 1.swf

            016-Lcase.swf

            017-Left.swf

            018-Len.swf

            019-Ltrim.swf

            020-Mid.swf

            021-Rgb.swf

            022-Right.swf

            023-Round.swf

            024-Rtrim.swf

            025-Second_minute_hour.swf

            026-Shell.swf

            027-Space.swf

            028-Special_paste.swf

            029-String.swf

            030-Tab.swf

            031-Worksheet fonksiyonlari.swf

            032-Worksheet fonksiyonlari_faktoryel.swf

 

008-Kontrol nesneleri

 

            001-Combobox listbox bölüm 1.swf

            002-Combobox listbox bölüm 2.swf

            003-Combobox listbox bölüm 3.swf

            004-Combobox listbox bölüm 4.swf

            005-Combobox listbox bölüm 5.swf

            006-Commandbuton.swf

            007-Label bölüm 1.swf

            008-label bölüm 2.swf

            009-Label bölüm 3.swf

            010-Label bölüm 4.swf

            011-Label bölüm 5.swf

            012-Listbox bölüm 1.swf

            013-Listbox bölüm 2.swf

            014-Listbox bölüm 3.swf

            015-Listbox bölüm 5.swf

            016-Multipage.swf

            017-Olaylar.swf

            018-Picture_box.swf

            019-Textbox bölüm 1.swf

            020-Textbox bölüm 2.swf

            021-Textbox bölüm 3.swf

 

009-Formlar

 

            001-Bağlantı kurulması.swf

            002-Stok kartı table hazırlama.swf

 

010-Offset

 

            001-Offset bölüm 1.swf

            002-Offset bölüm 2.swf

            003-Offset bölüm 3.swf

            004-Offset bölüm 4.swf

            005-Offset bölüm 5.swf

            006-Offset bölüm 6.swf

            007-Offset bölüm 7.swf

 

011-Veritabanı

 

            001-Kod penceresinde bazı komutlar.swf

            002-Properties penceresi ve autosize.swf

            003-Tek bir hücre seçimi.swf

            004 makro atama ve icon ekleme.swf

            005-Backcolor caption nesnelerinin özellikleri.swf

            006-belli aralıktaki hücrelerin seçimi.swf

            007-Formlar ve özellikleri.swf

            008-Enabled Font Forecolor height left özellikleri.swf

            009-Satır ve sütun seçmek.swf

            010-Seçili hücrelerin satır ve sütununu seçmek.swf

            011-Seçili hücre sayısını bulmak.swf

            012-Hücrelere değer atamak.swf

            013-Fill komutu.swf

            014-Destination komutu.swf

            015-Kaydetmek.swf

            016-Çalışma kitabını kapatmak.swf

            017-Çalışma kitabı eklemek.swf

            018-Dosya açmak.swf

            019-Çalışma sayfası eklemek.swf

 

020-Kayıt sorgula

 

            001-Veritabanı oluşturma.swf

            002-Firmayı veritabanına bağlanması.swf

            003-Kayıt sorgula.swf

            004-Veritabanına kaydetme.swf

 

021-Veritabanina bağlanma

 

            001-Bağlantı örneği.swf

            002-Bağlantı örneği form activate olurken.swf

 

012-Örnek

 

            001-Firma oluşturma.swf
            002-Oluşturulmuş firmalara veri girişi.swf