Üye Kayıt Üye Giriş

Freehand MX Görsel Eğitim Seti Ürün Fiyatı : 21 TL


FREEHAND MX ÜRÜN INDEX

Ek Araçlar

01-Ek araçlar Bölüm 1

02-Ek araçlar Bölüm 2

03-Extra opration Bölüm 1

04-Extra opration Bölüm 2

Tool Paledi Araçları

05-3d Rotation fisheye lens perspective 01

06-3d rotation fisheye lens perspective 02

07-3d Rotation fisheye lens perspective 03

Arc Line Sprial

08-Arc Line Spiral 01

09-Arc Line Spiral 02

10-Arc Line Spiral 03

Bend Chart Graphic House

11-Bend chart graphic house 01

12-Bend chart graphic house02

13-Bend chart graphic house 03

Color Tools Eyedroper

14-Color Tool

15-Eye droper

Extrude Shadow smudge

16-Extrude

17-Shadow

18-Smudge

Freeform Roughen Bend

19-Freeform Roughen Bend01

20-Freeform Roughen Bend02

Hand Zoom

21-Hand

22-Zoom

23-Knife Eraser

24-Pen bezigon

25-Pencil Variable s.pen caligraphic pen

Pointer Subsellect Page Laso

26-Lasso

27-Pointer subsellect page

28-Rectangle elipse poligon

29-Scale rotate skew reflect miror

30-Trace

File

31-(New open) Yeni bir doküman ve aç işlemleri

32-Save save as revert

33-Import doküman al

34-Export

35-Collect for output(çıkış için doküman toplamak)

36-Send

37-Yazıcı ayarları

38-Freehand kapatma

Edit

39-Copy ve clone işlemleri

40-Copy clone 2

41-Clone 1

42-Select işlemleri

43-Find and replace

44-Preferences

45-Keyboard shortcuts(kısa yol tuşları)

46-Undo redo

View

47-Drawing mode(görüntü modları)

48-Sayfa cetvel ve rehber ızgaraları

49-View

Modify

50-Align ve Transform

51-Align ve transforma Giriş

52-İpucu

53-Transform

54-Align hizalama

55-Dağıtma

56-Arrange

57-Gruplama ve grup bozma

58-Join ve split

59-Kilit ve kilit açma

Text Yazı İşlemleri

60-Yazı işlemlerine giriş

61-Font  size font style align

62-Effects

63-Leading

64-Convert case special characters

65-Editör yazı aralığı, paragraf, kelime aralık ve genişliği

66-Sütün ayarları, diğer yazı işlemleri, attach to path

67-Flow around selection, flow in side path,remove transforms

68-AB aralığı işlemleri

Window

69-Araç grup panelleri

   70- Paneller

   71-Object nesne menüsü ile ebat ayarlama

Object ile çizgi dolgu efektler

72-Giriş

73-Çizgi

74-Dolgu

75-Effect ve Object paneli Mantığı

Color mixer

76-Color mixer

77-System renkleri –CMYK-RGB-HLS

Swatches

78- Pantone

79-Neden pantone kullanılır?

80-Renk dökümanı oluşturma ve kullanma 1

81-Diğer ilgili işlemler

82-Giriş

83-Sayfa işlemleri

84-Yardım işlemleri

Örnek Uygulamalar

85-Kartvisit

86-Kartvisit bölüm 1

87-Kartvisit bölüm 2

88-Kartvisit bölüm 3

Matbu evrak Fatura Irsaliye

89-Fatura bölüm 1

90-Fatura Bölüm 2

91-Fatura Bölüm 3

92-Fatura Bölüm 4

Forma Yapısı

93-Forma Bölüm 1

94-Forma Bölüm 2

Broşür Çalışması

95-Broşür bölüm 1

96-Broşür bölüm 2

97-Broşür bölüm 3

98-Broşür bölüm 4

99-Broşür bölüm 5

Web Uygulamaları

100-Web bölüm 1

101-Web bölüm 2

101-Web bölüm 3

102-Web bölüm 4

103-Web bölüm 5

Sayfa Şablonu Ve Template Oluşturma

104-Bölüm 1

105-Bölüm 2

106-Bölüm 3

107-Bölüm 4

108-Bölüm 5

109-Oyuncak logo 1-17

110-İnşaat Logo

Freehand MX Görsel Eğitim Seti
x