Ana Sayfa Excel İşletmenil Soruları Word İşletmenlik Soruları PowerPoint İşletmenlik Soruları Access İşletmenlik Soruları Windows İşletmenlik Soruları MS-DOS İşletmenlik Soruları İletişim Bilgileri
Outlook İşletmenlik Soruları
 
Microsoft PowerPoint İşletmenlik Soruları Microsoft Excel İşletmenlik Soruları Microsoft Word İşletmenlik Soruları Microsoft Access İşletmenlik Soruları


Office 2007 Eğitim Seti

Microsoft Word İşletmenlik Soruları

31. Düz metin yazarken Ctrl + ENTER tuşlarına basmak Word’de ne anlama gelir?
a) Kelimeler arası boşluk
b) Yeni sütun başı
c) Yeni paragraf başı
d) Yeni sayfa başı

32. Seçili olan bir yazıyı farklı bir yere taşımak için aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
a) Seçili metin üzerinde farenin sol tuşuna basılı tutularak istenilen yere kadar sürüklenir
b) Düzen – Kes ve istenilen yerde Düzen – Yapıştır
c) Farenin sağ tuş menüsünden Kes ve istenilen yerde Yapıştır
d) Düzen – Git seçeneği kullanılır.

33. Dosya kapat seçeneği için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Word programı kapanır
b) Açık olan belge kapanır
c) Standart araç çubuğu kapanır
d) Bilgisayarı kapatmaya yarar

34. Belge üzerinde seçili olan alan klavyeden nasıl kopyalanır?
a) Ctrl + Z
b) Ctrl + C
c) Ctrl + X
d) Ctrl + V

35. Belge üzerinde seçili olan alan klavyeden nasıl kesilir?
a) Ctrl + Z
b) Ctrl + C
c) Ctrl + X
d) Ctrl + V

36. Belge üzerinde daha önceden kesilen veya kopyalanan bir alan klavyeden nasıl yapıştırılır?
a) Ctrl + Z
b) Ctrl + C
c) Ctrl + X
d) Ctrl + V

37. Word’de belgenin tüm ekranı kaplaması için aşağıdaki seçeneklerin hangisi kullanılır?
a) Düzen – Bul
b) Görünüm – Tam ekran
c) Biçim – Biçem
d) Görünüm – Sayfa Düzeni

38. Belgeyi değişik bir isimle saklamak için aşağıdaki şıklardan hangisi kullanılır?
a) Dosya – Farklı kaydet
b) Dosya – Ad değiştir
c) Düzen – Yeni Adla kaydet
d) Dosya – Kaydet

39. Kısaltması yazıldıktan sonra boşluk bırakıldıktan sonra uzun halini yazan seçenek aşağıdakilerden hangisidir(Örn: T.C. = Türkiye Cumhuriyeti)
a) Dosya - Otomatik Düzeltme Seçenekleri – Otomatik metin
b) Araçlar – Otomatik Düzeltme Seçenekleri – Otomatik Düzelt
c) Otomatik biçim – Otomatik düzelt
d) Yazım ve Dilbilgisi

40. Dosya – Yazdır seçeneği ile aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?
a) Sadece istenilen sayfaları(3,5,8-12 vb..) yazıcıdan çıkartmak
b) Sadece tek numaralı sayfaları yazıcıdan çıkartmak
c) Belgeye koruma parolası vermek
d) Sadece çift numaralı sayfaları yazıcıdan çıkartmak

41. Word programı temel olarak ne amaçla kullanılmaktadır?
a) Kelime işlemci programıdır. Belge ve dokümanlar hazırlanır
b) Resim hazırlanır.
c) Hesap tabloları oluşturulur.
d) Sürücüler üzerinde kopyalama ve taşıma işlemleri yapılır.

42. Düzen – bul seçeneği hangi işlevi gerçekleştirir?
a) Belge içerisinde belirtilen kelime ve kelime gruplarını arar.
b) Bilgisayardaki belirtilen dosyaları bulur.
c) Hatalı sözcükleri bulup altlarını kırmızıçizgi ile çizer.
d) Toplam sözcük sayısını verir.

43. Belgenin herhangi bir noktasında iken belge başına gelebilmek için aşağıdaki seçeneklerin hangisi yapılmalıdır?
a) Page Up
b) Page Down
c) Ctrl + Home
d) Ctrl + End

44. Her sayfanın başına “Bilgisayar Sınavı” yazdırmak hangi seçenek ile yapılır?
a) Görünüm – Üstbilgi Altbilgi
b) Dosya – Üstbilgi Altbilgi
c) Ekle – Üstbilgi Altbilgi
d) Düzen – Üstbilgi Altbilgi

45. Yazıda seçili olan bir metnin yazı tipi boyutu hangisi ile değiştirilebilir?
a) Farenin sağ tuşu ve yazı tipi seçeneği
b) Farenin sağ tuşu ve Kes seçeneği
c) Ekle menüsü ve Kesme seçeneği
d) Farenin sağ tuşu ve Paragraf seçeneği

46. Araç çubukları ne için kullanılır?
a) Menülerde olmayan seçenekler araç çubuklarında bulunur.
b) Menüleri kullanmak daha kolay olduğu için araç çubukları kullanılır.
c) Araç çubuklarını kullanmak menülerden daha pratik olduğu için
d) Program penceresinin görüntüsünü güzelleştirir.

47. Belgeye resim eklemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
a) Ekle – Resim – Küçük Resim
b) Ekle – Simge – Küçük Resim
c) Ekle – Alan - Resim
d) Ekle – Grafik

48. Belgeyi bir sayfa büyüklüğünde görmek için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılır?
a) Görünüm – Tam Ekran
b) Görünüm – Yakınlaştır – Tüm sayfa
c) Görünüm – Yakınlaştır – Sayfa Genişliği
d) Görünüm – Yakınlaştır – Çoklu Sayfa

49. Word’de açık olan belgelerin listesini nereden görebiliriz?
a) Pencere
b) Görünüm
c) Biçim
d) Araçlar

50. Klavyede olmayan karakterler nasıl eklenir?
a) Ekle – Simge
b) Ekle – Özel Karakterler
c) Ekle – Alan
d) Ekle – Resim


51. Yukarıda bulunan düğmenin görevi nedir?
a) Sayfamızdaki şekillerin büyüklüklerini belirler.
b) Yazı tipi boyutudur.
c) Sayfanın boyutunu ayarlar.
d) Belgenin yakınlaştırıp uzaklaştırma oranını belirler.


52. Yukarıda bulunan düğmenin görevi nedir?
a) Seçili alanı kesip panoya alır.
b) Seçili alanı kopyalayıp panoya alır.
c) Sayfaya makas resmi eklemeye yarar.
d) Panoda bulunan bilgiyi yapıştırır.


53. Yukarıda bulunan düğmenin görevi nedir?
a) Satır ekle
b) Sütun ekle
c) Tablo ekle
d) Tablo ve kenarlıklar.


54. Yukarıda bulunan düğmenin görevi nedir?
a) Seçili alanı kesip panoya alır.
b) Seçili alanı kopyalayıp panoya alır.
c) Sayfaya makas resmi eklemeye yarar.
d) Panoda bulunan bilgiyi imlecin bulunduğu yere yapıştırır.


55. Yukarıda bulunan düğmenin görevi nedir?
a) Baskı ön izleme
b) Belirli bir alanı kesip panoya alır.
c) Belgenin tamamını yazıcıdan çıkartır.
d) Tek sayılı sayfaları yazıcıdan çıkartır.


56. Yukarıda bulunan düğmenin görevi nedir?
a) Daha önceden kayıtlı olan belgeleri açmak için kullanılır.
b) Oluşturulan belgeyi kaydetmeye yarar.
c) Yeni bir Word belgesi açmaya yarar.
d) Yeni bir klasör açar.


57. Yukarıdaki düğmelerin isimlerinin sıralanışı hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
a) Madde işareti – Numaralandırma
b) Numaralandırma – Madde işareti
c) Geri al – Yinele
d) Yinele – Geri al58. Yukarıda bulunan düğmenin görevi nedir?
a) Yazılı olan metni sütunlara bölmeye yarar.
b) Yazılı olan metni sağa hizalı yapar.
c) Yazılı olan metni ortalı hizalı yapar.
d) Yazılı olan metni sola hizalı yapar.


59. Yukarıda bulunan düğmenin görevi nedir?
a) Çizilen çizgilerin kalınlığını ayarlar.
b) Geçerli belgeye çizgi eklemeye yarar.
c) Çizimlere gölge vermeye yarar.
d) Çizimlerimizi üç boyutlu yapmaya yarar.


60. Yukarıda bulunan düğmenin görevi nedir?
a) Geçerli sayfaya oval çizmeye yarar.
b) Döngüsel başvuruyu başlatır.
c) Baskı önizleme sayfasını açmaya yarar.
d) İmla kılavuzunu çalıştırmaya yarar