Ana Sayfa Excel İşletmenil Soruları Word İşletmenlik Soruları PowerPoint İşletmenlik Soruları Access İşletmenlik Soruları Windows İşletmenlik Soruları MS-DOS İşletmenlik Soruları İletişim Bilgileri
Outlook İşletmenlik Soruları
 
Microsoft PowerPoint İşletmenlik Soruları Microsoft Excel İşletmenlik Soruları Microsoft Word İşletmenlik Soruları Microsoft Access İşletmenlik Soruları


Office 2007 Eğitim Seti

Microsoft Access İşletmenlik Soruları

ACCESS
1.Access’te aş.den hangisi yapılabilir?
a) Çizim yapılabilir
b) çizim,metin,slayt gösterisi yapılabilir
c) slayt gösterisi yapılabilir
d) veri kaydı tutulabilir

2.Access için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Slayt gösterisi hazırlanabilir
b) Veri kaydı tutulabilir
c) Rapor alınabilir
d) Dışarıya veri gönderilebilir

3. Tablolarda metin türüne en fazla kaç karakter yazılabilir?
a) 2505
b) 66
c) 205
d) 505

4. Hangisi access’te veri türü değildir?
a) Metin
b) Evet-hayır
c) Tarih-saat
d) Resim

5. Aşağıdakilerden hangisi birincil anahtar özelliklerinden değildir?
a) Kayıtlara hızla ulaşılır
b) Tek bir bilgidir
c) Verilmesi zorunludur
d) Diğer tablolarla ilişkiyi düzenler

6. Verilerin daha geniş olarak listelenmesini sağlayan bölüm hangisidir?
a) Rapor
b) Form
c) Sorgu
d) Tablolar

7. Aşağıdakilerden Hangisi Access ile oluşturulmaz?
a) Tablo
b) Sorgu
c) Form
d) Dilekçe

8.Aşağıdakilerden hangisi veri tablosu nesnelerinden değildir?
a) Sorgu
b) Tablo
c) Dizayn
d) Form

9. Aşağıdakilerden Hangileri oluşturulurken bir veri tablosu olması gereklidir?
1 form
2 rapor
3 tablo
4 query(sorgu)
a)1,2 b)2,3,4 c)1,2,3 d) yalnız 4

10.Tablonun bir alanında resim,ses veya grafik gibi nesneler saklanması Aş. Hangi veri tipiyle olur?
a) Tarih-saat
b) Para birimi
c) Otomatik sayı
d) Ole nesnesi

11.Belirli özelliklere göre seçim yapılmasını sağlayan bölüm Aş. Hangisidir?
a) Form
b) Rapor
c) Sorgular
d) Makrolar

12.Not türü en fazla kaç karakterdir?
a) 65535
b) 255
c) 36664
d) 4525

13.Bir tabloda bilgi girişini zorunlu kılmak için ne yapılmalıdır?
a) Gerekli olarak belirlemelidir
b) Sıfır uzunluk birimini değiştirmelidir
c) Sıralı seçilmelidir
d) Giriş maskesi verilmelidir

14.Formlar ne için kullanılır?
a) Tablo yaratmak için
b) Tablo veya sorgular için form düzenlemek için
c) Tabloları silmek için
d) Makro oluşturmak için

15. Raporlar için ne kullanılır?
a) Tablo ve sorguların yazıcıdan veya ekrandan çıktısını almak için
b) Oluşturulan tabloları görüntülemek için...
a) Tablo ve sorguları kopyalamak için
b) Tabloları formlarla değiştirmek için

16.import table aş. Hangi işlemi gerçekleştirir?
a) Bir başka database dosyasına tablo ekler
b) Yeni bir tablo oluşturur
c) Varolan tabloları siler
d) Bir başka database dosyasından tablo ekler

17. link table Aş. Hangi işlemi gerçekleştirir?
a) Tabloyu düzenler
b) Bir başka database dosyasından bağlantılı olarak tablo ekler
c) Yeni bir tablo oluşturur
d) Başka bir database dosyasına bağlantılı tablo ekler

18.Bir tablo hangi menüden gizlenir?
a) File
b) Edit
c) İnsert
d) Window

19.Ctrl+A hangi işlemi yapar?
a) Tablo ekler
b) Tüm tabloyu seçimden çıkarır
c) Tüm tabloyu seçer
d) Bulunulan satırın tamamını seçer

20.Format’da > işaretinin görevi nedir?
a) Tüm yazıları büyük harfe çevirir
b) Tüm yazıları küçük harfe çevirir
c) Tüm yazıları sağa yaslar
d) Tüm yazıları > işaretine çevirir

21.veri türlerinde hangi tip veri girişleri sağlanır?
a) Metin
b) Not
c) Sayı
d) Hepsi

22.Sorgularda kriter bölümünde ne işlem yapılır?
a) Veri sıralamayı sağlar
b) Herhangi bir kritere göre seçim yapmayı sağlar
c) Seçilen verileri görüntülemeyi sağlar
d) Hiçbiri

23.Access’te yeni bir veri tabanı açan kısa yol tuşu Aş. Hangisidir?
a) Shift+o
b) Ctrl+o
c) Ctrl+n
d) Ctrl+y

24.Text tipi bir verinin şeklini (formatını) belirlerken Aş. Hangisi renk tanımlamasını gerçekleştirir?
a) “RENK”
b) <RENK>
c) =RENK=
d) [RENK]

25.Tarihi hangi veri tipi ile belirtiriz?
a) Zaman
b) Veri
c) Para birimi
d) Veri\zaman

26. Tablolarda alan başlıklarının verilmesi nereden yapılır?
a) Birim
b) Biçim
c) Maske atmak
d) Başlık

27.Masa oluşturulurken tanımlama bölümüne girilen bilgiler aş. Hangisini yapar?
a) Başlık verir
b) Açıklama bilgisinin görüntülenmesini sağlar
c) Para birimini verir
d) Text olduğunu belirtir

28. Çalışan bir tablodan açık olan bir forma geçmek için hangi menü kullanılmalıdır?
a) Dosya
b) Pencere
c) Yayımla
d) Sıkıştır

29. yeni açılmış bir tabloyu kaydetmek (saklamak) için ne yapılmalıdır?
a) Tablo kapatılmalıdır yada dosya menüsünden kaydet seçilir
b) Tablo küçültülmelidir
c) Tablo herhangi başka tablo ile bağlanmalıdır
d) Tablo simge durumunda küçültülmelidir

30. sorgularda şifre vermek için hangi menü kullanılmalıdır?
a) Dosya
b) Pencere
c) Sorgu
d) Aletler

31. tablonun bir alanında resim ses veya grafik gibi nesnelerin saklanması söz konusu ise veri tipi olarak aş. Hangisi tanım olarak verilir?
a) Metin
b) Otomatik numara
c) Hafıza
d) Ole nesnesi

32. sorgularda veri kriterleri bölümünde girilen A* ifadesi neyi gösterir?
a) Adı A olanları
b) Adı A ile başlayanları
c) Adı A ile bitenleri
d) Hiçbiri

33. masa üstünde Adı sütunda iken field size 25 neyi gösterir?
a) Adı 25 karakterden çok olan girilebilir
b) Adı 25 karaktere kadar girilebilir
c) Adı mutlaka 25 karakterdir
d) Hiçbiri

34. tablo içerisinde kayıtların hepsinin seçilmesinde izlene yol aş. Hangisidir?
a) Edit\deselect
b) Edit\ bütün kayıt seç
c) Edit\seç kaydet
d) alet seçer

35. sorgular niçin yapılır?
a) Grafiksel öğeleri kullanmak için
b) Belirli özelliklere göre seçim yapabilmek için
c) Tabloları denetlemek için
d) Hiçbiri

36. sorgularda varolan tabloları nasıl görüntüleriz?
a) Tablo göster
b) Sorgula tablo göster
c) Tablo aletler
d) Tablo

37. yukarıdaki buton hangi işlemi gerçekleştirir?
a) Tabloya yeni bir kaydın eklenmesini sağlar
b) Önceki kayıta ulaşılmasını sağlar
c) Sonraki kayıta ulaşmasını sağlar
d) Birinci kayıta ulaşmasını sağlar

38. Sorgulama penceresindeki çıkış alanlarının açıklamasını yapan aş. Seçeneklerden hang. Yanlıştır?
a) Alan: sorgu sonucunda sonuçların görüntüleneceği alanlar bu satır üzerinde bulunur
b) Tablo: tanımlanan alanın hangi tablodan alındığını belirtir
c) Görünüm: sorgu sonucunda sorgu tablosunda hangi alanların görüntüleneceğini belirler
d) Kriter : seçilmeyecek alanlarla ilgili kriterleri belirler

39. Access programında yapılan bir çalışma hangi uzantıda kaydedilir?
a) DSF
b) MDS
c) DLL
d) MOL

40.Aşağıdakilerden hangisi Access programını diğer veri tabanı programlarından ayıran özelliklerinden biridir?
a) MDS kütük içlerinde birden fazla tablo oluşturabilmesi
b) İndex oluşturabilmesi
c) Sorgu oluşturabilmesi
d) Rapor oluşturabilmesi

41. Accesste Aşağıdakilerden hangisi Yapılabilir?
a) Çizim yapılabilir
b) Metin yazılabilir
c) Slayt gösterisi yapılabilir
d) Veri kaydı tutulabilir

42. Aşağıdakilerden Hangisi yanlıştır?
a) MDS kütük içerisinde birden fazla tablo hazırlanabilir
b) MDS kütüğe bağlı tablolarda veri tipi tanımlanabilir
c) MDS kütüğe bağlı tablolarda sorgulama yapılabilir
d) MDS kütük içerisinde aynı isimle ikinci bir tablo oluşturulabilir.

43. Access te genel amaçlı program yazılımı için program kodu hangi alanda hazırlanır?
a) Modüllerde
b) Tablolarda
c) Raporlarda
d) Sorgularda

44. Access’te veri girişi yapabilmek için pratik olarak veri tabanı hangi alanda hazırlanır?
a) Raporlarda
b) Tablolarda
c) Modüllerde
d) Makrolarda

45. Access için Aşağıdakilerden Hangisi Söylenemez?
a) Slayt gösterisi hazırlanabilir
b) Veri kaydı tutulabilir
c) Rapor alınabilir
d) Dışarıya veri gönderilebilir

46.Tabloda bir metin türü değişkene en fazla kaç karakter girilebilir?
a) 155
b) 212
c) 255
d) 355

47. not türü bir alan için aş. Hangisi doğrudur?
a) Bu alana uzun metinler girilebilir
b) Bu alanda matematiksel işlemler yapılır
c) Bu alanda grafiksel işlemler yapılır
d) Bu alanda çizim yapılır

48. Bir tablodan adı değişkeninde “MURAT” ismini içeren kayıtları hangi kartorekste hızlı bir şekilde seçeriz?
a) Rapor
b) Modül
c) Sorgu
d) Tablolar

49. Bir tablodaki bir değişkenin veri türünü değiştirmek için hangi yol izlenmelidir?
a) Tablolar+ tasarla butonu
b) Makrolar + aç butonu
c) Modüller + yeni butonu
d) Sorgular + aç butonu

50. yeni bir menü oluşturmak için aş. Seçeneklerden hang. Seçilebilir?
a) Ekle\form
b) Düzen\form
c) Görünüm\form
d) Araçlar\form

51. veri tabanı penceresindeki formlar sekmesindeki tasarla butonunun görevi nedir?
a) Yeni bir form oluşturmak
b) Seçili formun yapısı üzerinde değişiklik yapmak
c) Seçili olan formu veritabanı dosyasından silmek
d) Veritabanı dosyasındaki formları listelemek

52. Aşağıdakilerden Hangisi ekle\form seçildikten sonra karşılaşılan Yeni form penceresindeki seçeneklerden biri değildir?
a) Tasarım görünümü
b) Form sihirbazı
c) Grafik sihirbazı
d) Etiket sihirbazı

53. Bir formun yazıcı çıktısında her sayfanın üstünde görülmesi istenecek ifade formun hangi bölümüne eklenmelidir?
a) Ayrıntı
b) Sayfa alt bilgisi
c) Form üstbilgisi
d) Sayfa üstbilgisi

54. Veritabanı dosyası açıldığında bir formun otomatik olarak açılması gerekiyor ise ne yapılmalıdır?
a) Araçlar\Başlangıç\Görüntülenecek form
b) Araçlar\Başlangıç\Uygulama başlığı
c) Araçlar\Başlangıç\ Uygulama simgesi
d) Araçlar\Başlangıç\Menü çubuğu

55.Formun tasarlanması sırasında forma eklenen bir denetimin özellikleri nasıl görüntülenir ve nasıl değiştirilir?
a) Araçlar\Özel denetim
b) Biçim\Özellikler
c) Görünüm\Özellikler
d) Ekle\ Özel denetim

56. Form tasarım görünümünde görülen Biçin\Otomatik biçim seçeneğinin görevi nedir?
a) Form sayfasını oluşturmayı sağlar
b) Form sayfası için bir modül sayfası oluşturarak bir program parçası yazmayı sağlar
c) Araç kutusu isimli araç çubuğunun görüntülenip gizlenmesini sağlar
d) Form sayfası için otomatik olarak biçimlendirme işlemi yapmayı sağlar


57. Baş AZ butonunun görevi nedir?
a) A’dan Z’ye dosya isimlerini sıralar
b) Sıralama yapmaz
c) Artan sırada kayıtları sıralamayı sağlar
d) Aşağıya doğru sıralar

58. ZA Butonunun görevi nedir?
a) Z’den A’ya dosya isimlerini sıralar
b) Sıralama yapmaz
c) Azalan sırada kayıtları girmeyi sıralamayı sağlar
d) Yukarı doğru sıralar

59. Yukarıdaki butonun görevi nedir?
a) Kayıtları siler
b) Veri tabanı dosyalarını kapatır
c) Kayıtlar üzerinde değişiklik yapmayı sağlar
d) Kayıtları sayar

60. Yukarıdaki butonun görevi nedir?
a) Bul penceresini açar
b) Tablodaki kayıtları seçime göre süzme
c) Sorgu dosyasını görüntüler
d) Veri tabanı penceresini görüntüler

61. Hangisi accesste bir veri türü değildir?
a) Metin
b) Evet\hayır
c) Tarih\saat
d) Resim

62.veri tabanı penceresinde hangi başlık bulumaz?
a) Tablo
b) Sorgu
c) Plan
d) Rapor

63. Tablodaki hücrelerin görünümleri nereden değiştirilebilir?
a) Görünüm\hücreler
b) Ekle\hücreler
c) Biçim\hücreler
d) Araçlar\hücreler

64. Hangisi accesste bir veri türü değildir?
a) Para birimi
b) Evet\hayır
c) Toplam sayı
d) Otomatik sayı

65. Bir tablonun tasarım görünümünde aş. Hangisine bilgi girişi yapılması zorunlu değildir?
a) Alan adı
b) Veri türü
c) Tanım
d) Hepsi zorunludur

66. Aş. Hangisi birincil anahtar özelliklerinden değildir?
a) Kayıtlara daha hızlı ulaşılır
b) Tek bir bilgidir
c) Verilmesi zorunludur
d) Diğer tablolarla olan ilişkiyi düzenler

67. Seçili bir alanın birinci anahtar yapılabilmesi için hangi menü kullanılır?
a) Dosya\birinci anahtar
b) Düzen\birinci anahtar
c) Görünüm\birinci anahtar
d) Ekle\birinci anahtar

68. Aktif olan tabloyu kapatan kısa yol tuşu aş. Hangisidir?
a) CTRL+O
b) CTRL+N
c) CTRL+P
d) CTRL+W

69. Bir tablo tasarımında alan özellikleri düzenlenirken verilerin görünümünü etkileyen özellik hangisidir?
a) Alan boyutu
b) Biçim
c) Giriş maskesi
d) Resim yazısı

70.Bir tablo tasarımında alan özellikleri düzenlenirken belirli bir alana başlık veren özellik aş. Hangisidir?
a) Alan boyutu
b) Biçim
c) Giriş maskesi
d) Resim yazısı

71. Matematiksel hesaplamalarda kullanılan veri türü hangisidir?
a) Metin
b) Sayı
c) Evet\hayır
d) Not

72. Grafik,resim,ses tanımlamaları için kullanılacak veri türü hangisidir?
a) Metin
b) Sayı
c) Tarih\saat
d) Ole nesnesi

73. Aşağıdakilerden Hangisi raporun özelliği değildir?
a) Uzun verilerin görünümünü sağlar
b) Kalıcı kopya üretir
c) Kayıtları belirli bilgilere göre gruplar
d) Kopyalama işlemi bellekte yapılır

74. TEXT tipi bir verinin formatını şeklini belirlerken aş. Hangisi renk tanımlamasını gerçekleştirir?
a) “RENK”
b) <RENK>
c) *RENK*
d) [RENK]

CEVAP ANAHTARI

1,D 2,A 3,C 4,D 5,C 6,D 7,D 8,C 9-? 10,D 11,C 12,A 13,D 14,B 15,A 16,D 17,B 18,D 19,C 20,A 21,D 22,B 23,C 24,D 25,D 26,D 27,B

28,B 29,A 30,C 31,D 32,B 33,B 34,B 35,B 36,B 37,A 38,D 39,B 40,A 41,D 42,D 43,A 44,B 45,A 46,C 47,A 48,C 49,A 50,A 51,B 52,D 53,D

54,A 55,C 56,D 57,C 58,C 59,A 60,B 61,D 62,C 63,C 64,C 65,C 66,C 67,B 68,D 69,B 70,D 71,B 72,D 73,D 74D


75.Tablo sihirbazının görevi nedir?

CEVAP :bir veri türü değildir. Amacı, tablo veya form üzerinde bu alana gelindiğinde bir liste kutusu görünmesini ve bu alana girilecek bilginin bu listeden seçilmesini sağlamaktır.
İki tabloyu biribiriyle ilişkilendirir.
İşlem sırası :veri türünden tablo sihirbazına girilir,ileri,kullanılabilir alanlardan seçili alanlara aktalırır.ileri,sütun özellikleri,ve etiket adı…

76. Form nasıl oluşturulur?

Form Sihirbazı ile form oluşturma

Formlar bölümündeki Yeni düğmesine basılır.
Gelen ekranda önce alttaki liste kutusundan kendisi ile ilgili form hazırlanacak olan tablo seçilir. Daha sonra Form sihirbazı seçeneği seçilerek Tamam düğmesine basılır.
Sonraki ekranda form üzerinde görülecek alanlar sol taraftan sağ tarafa atılır. Bunun için iki bölme arasında bulunan sağa dönük oklar kullanılır. İleri düğmesine basılır.
Daha sonra alanların form üzerine nasıl yerleşeceğini belirleyen seçeneklerden biri seçilir ve yine İleri düğmesine basılarak devam edilir.
Sonra formun zemin rengi ve alanların renkleri ile ilgili seçenekler içeren Hangi stili istersiniz sorusu gelir. Bu ekranda istenilen stil seçilir ve İleri düğmesine basılarak devam edilir.
Son ekranda form başlığını yazıp Son düğmesine basarak formun oluşturulması sağlanır.
Form oluşup ortaya çıktığında artık bilgi girişi yapılabilir veya istenirse Tasarım Görünümüne geçerek sihirbazın tasarladığı formun üzerinde düzenleme yapılabilir.

77. Alt form nasıl oluşturulur?

Alt Form İçeren Formun Kullanımı
Ana formda bir öğrencinin okul numarası, adı ve soyadı görünürken alt formda bu öğrencinin aldığı tüm dersler ve bu derslere ait notları girilebilir ve incelenebilir.
Alttaki resimde de görüldüğü gibi veritabanı penceresinin Formlar bölümünde oluşturulan ana form ile alt form ayrı ayrı görülebilir. İstenirse ana formun tasarımı veya alt formun tasarımı değiştirilebilir.
Ana form ile alt formu birbirine bağlayan bir alan vardır. Örneğin yukarıdaki örnekte OKUL NO alanı hem Öğrenci bilgilerini gösteren ana formda hem de öğrenci notlarını gösteren alt formda mevcuttur. Alt forma bilgi girişi yapılırken ana formdaki OKUL NO bilgisi otomatik olarak alt formun OKUL NO alanına gelir. OKUL NO bilgisinin hem ana formda hem de alt formda görünmesi gereksizdir. Bu nedenle alt formun tasarımına girip OKUL NO alanını formdan silebiliriz.

78. sorgu nasıl oluşturulur?

SORGU OLUŞTURMAK
Sorgular, tablolardaki çok sayıda kayıt içerisinden istenilen kriterlere uyan kayıtları süzerek görmemizi sağlayan veritabanı nesneleridir.
Tasarım görünümünde sorgu oluşturma
Sorgular bölümünde Yeni düğmesine basılır.
Gelen ekranda Tasarım görünümü seçili iken Tamam düğmesine basılır.
Sorgu tasarımına girildiğinde sorguya hangi tabloları ekleyeceğimizi soran bir pencere açılır. Bu pencerede sorguda kullanılacak tablolar ayrı ayrı veya birlikte seçilerek Ekle düğmesine basılır.
Daha sonra bu pencere kapatılır.
Sorgu ekranında istenilen tablodan sorguda yer almasını istediğimiz alanlar ayrı ayrı alınarak alt taraftaki sorgu sütunlarına eklenir. Bunun için alan adından fare ile basılı tutup sürükleyerek aşağıdakisütunlara indirilip bırakılabilir.
Sorgu sonucunun belli bir alandaki bilgilere göre sıralanmasını istiyorsak o alan için Sırala özelliği açılıp Artan veya Azalan seçeneği seçilebilir.
Sorgu sonucunda görünmesini istemediğimiz alanlar varsa bu alanlar için Göster kutucuğundaki işaret kaldırılabilir.
Sorgu sonucunda ilişkili tablodaki tüm kayıtları değil, belli bir kritere uyan kayıtları görmek istiyorsak kriter belirtilecek alan için Ölçüt bölümüne istenilen kriter bilgisi yazılır. Eğer aynı alan için birden fazla ölçüt yazılacaksa alt alta bunlar yazılır. Bu durumda ölçütler arasındaki bağlaç veya olur. Eğer birden fazla alana ölçüt yazılırsa bu durumda ölçütler arasındaki bağlaç ve olur.

Örnek;

Bu sorgu tasarımının cümlesel ifadesi şu şekilde söylenebilir : Öğretmenler tablosundan Okul kodu 121515 VEYA 121539 olan kayıtların MEBSIS NO, ADI, SOYADI, BRANŞ KODU alanlarındaki kayıtları branş koduna göre artan sıralı olarak görüntüle.

Sorguda Ölçüt yazarken kullanılabilecek bazı ifadeler

Sorguda herhangi bir alan için yazılan ölçüt ifadesi o alandaki bilgiye tamamen eşit olduğu taktirde sorgu çalışırken o kaydın görünmesini sağlar. Yani sorguda kullanılan alan adı ile ölçüt arasındaki karşılaştırma operatörü eşittir (=) işaretidir.
Bunun dışında sorgu ölçütünde şu işaretler de kullanılabilir :

Ölçüt Operatörü
Açıklaması
> büyüktür
Ölçüt yazılan alan türü;
Sayı ise, belirtilen sayıdan büyük olan sayıların,
Metin ise belirtilen harf veya harflerden sonra gelen metinlerin,
Tarih ise belirtilen tarihten sonra gelen tarihlerin bulunduğu kayıtları getirir.

< küçüktür
Ölçüt yazılan alan türü;
Sayı ise, belirtilen sayıdan küçük olan sayıların,
Metin ise belirtilen harf veya harflerden önce gelen metinlerin,
Tarih ise belirtilen tarihten önce gelen tarihlerin bulunduğu kayıtları getirir.

<= küçük eşit
Yukarıda belirtildiği gibi sayı, metin veya tarih türü alanlarda belirtilen ifadeden küçük veya eşit olan kayıtları getirir.

>= büyük eşit
Yukarıda belirtildiği gibi sayı, metin veya tarih türü alanlarda belirtilen ifadeden büyük veya eşit olan kayıtları getirir.

Between (Arasında)
Sayı, metin veya tarih türü alanlarda belirtilen iki değer arasındaki değeri taşıyan kayıtları getirir.

Like (İle başlar)
Ölçüt yazılan alanın veri türü metin ise, belirtilen harf veya harflerle başlayan kayıtları getirir.

Örnek Sorgu Ölçütleri

Örnek
Açıklaması
OKUL NO alanı için
> 1000
Okul numarası 1000 den büyük olan kayıtları getirir.

HİZMET SÜRESİ alanı için
>=10 and <=20
Hizmet süresi 10 a eşit veya büyük ve 20 ye eşit veya küçük olan kayıtları getirir.

ADI alanı için
>= M
Adı M harfine eşit ve büyük olan kayıtları getirir. Yani adı M harfi ve sonraki harfler ile başlayan kayıtları getirir.

ADI alanı içen
Like “M*”

Bir önceki örnek ile aynı anlamı taşır.

OKUL NO alanı içen
Between 1000 and 2000
Okul numarası 1000 ile 2000 arasında olan kayıtları getirir.

DOĞUM TARİHİ alanı için
Between #01/01/1980# and #01/01/193#
Doğum tarihi 01/01/11980 ile 01/01/1983 tarihleri arasında olan kayıtları getirir.

SOYADI alanı için
Between “A” and “E”
Soyadı A harfi ile E harfi arasında başlayan kayıtları getirir.

78. Rapor nasıl oluşturur?

Rapor, tablolardaki bilgileri düzenli bir sayfa dizaynı oluşturarak kağıda dökmek için kullanılır. Raporlar doğrudan tabloyu esas alarak hazırlanırsa tablodaki tüm kayıtları getirir. Tablodan sadece istenilen kayıtları kağıda dökmek istiyorsak, raporu hazırlamak için bir Sorguyu esas almak daha uygun olacaktır
Rapor sihirbazı ile rapor hazırlamak
1- Raporlar bölümünde Yeni düğmesine basılır.
2- Yandaki ekran geldiğinde önce alt taraftaki liste kutusu açılıp rapora kaynaklık edecek tablo veya sorgu seçilir. Daha sonra Rapor sihirbazı seçeneği seçilip Tamam düğmesine basılır.
3- Yine form sihirbazında olduğu gibi, tablo veya sorguda yer alan alanların listesinin bulunduğu ekran gelir. Buradan raporda kullanmak istediğimiz alanlar ortadaki sağa dönük oklar ile sağ tarafa atılır. İleri düğmesine basılarak devam edilir.
4- Daha sonraki ekranda eğer raporu bir sorguya göre hazırlıyorsak ve sorguda birden fazla tablo varsa bu tablolardan hangisine göre listeleme olacağı sorulmaktadır. Buradan raporun özelliğine göre istenilen tablo seçilir. İleri düğmesine basılarak devam edilir.
5- Bir sonraki ekranda, eğer rapor dökümünde gruplandırma yapmak istiyorsak hangi alana göre gruplandırma yapılacağı seçilir. İleri düğmesi ile devam edilir
6- Sonraki ekranda, rapordaki kayıtları belli alanlara göre sıralanmış olarak listelemek istiyorsak sıralama yapacağımız alanlar seçilebilir. Yine ileri düğmesi ile devam edilir.
7- Daha sonra, raporun sayfa üzerindeki yerleşimini gösteren seçenekler yer alır. Bunlardan istenilen biri seçilir. Ayrıca sayfanın yatay veya dikey kullanımı da buradan değiştirilebilir. İleri düğmesi ile devam edilir.
8- Bir sonraki adımda raporun kağıda dökülüş stili ile ilgili seçenekler mevcuttur. Bunlardan istenilen biri seçilip yine devam edilir.
9- Son adımda rapora bir ad verilir ve Son düğmesine basılarak raporun oluşması sağlanır.
Sorguya dayalı olarak hazırlanmış raporlarda, eğer sorguda parametre metni tanımlanmış ise, bu sorguyu esas alan raporun açılması sırasında da aynı parametre metni gelir.
Bir raporun Baskı Önizleme görüntüsü yandaki gibidir. Bu durumda Yazdır düğmesini kullanarak rapor yazıcıdan kağıda dökülebilir.
Sihirbaz kullanılarak oluşturulan bir raporun tasarım görünümüne geçerek rapor tasarımında değişiklik yapılabilir.