Ana Sayfa

Bilgisayar Eğitim CD

Bilgisayar Kitapları

 
Bilgisayar Dershanesi Eğitim Marketi
 
Adım Adım Web Eğitim Seti Adobe Flash Eğitim Seti


C ve C++ Dersleri Geri Dön

C++ Eğitim Seti

C++ Operatörler

OPERATÖR ve OPERANT NEDIR?

Bunu bir örnek üzerinde anlatmak istiyorum. Örnegin; x + y ''de x ve y operand + ise operatördür. Bu bir aritmetiksel operatördür. Matematikte islemler operatörler ve operandlar ile anlatilir.

Operatörleri öncelikle türlerine göre ayiralim:

1) Aritmetiksel operatörler + , - , * , / , % , ++ , --

2) Karsilastirma operatörleri < , > , <=, >= , ==, !=

3) Esitleme operatörleri = , += , -=, *= , /= , %= , <=, >>=, &=, != , ^=

4) Mantiksal Operatörler ! , || , &&

5) Bit bazinda islem yapan operatörler & , ! , ^ , ~ ,

Aritmetiksel (Matematiksel) Operatörler:

Matematiksel ifadeleri günlük hayattaki biçimde bilgisayarda yazamadigimiz için belli kurallara uymamiz gerekir. Bu kisim önemli oldugu için biraz genis yer verecegim. Kullandigimiz matematiksel islemler ve anlamlari söyledir:

 

C++ islemi:

Aritmetik operatör:

Toplama

+

Çikarma

-

Çarpma

*

Bölme

/

Modulus(mod)

%

Bir arttirma

++

Bir azaltma

--

 

 

Bu operatörle verilen iki veya daha fazla operand toplanabilir. Yazilis sekli Asagidaki gibidir.

degisken1 + degisken2

Eger bu iki degiskeni Sonuç gibi baska bir degiskene atarsak esitleme operatörüyle asagidaki gibi yapariz.

Sonuç = degisken1 + degisken2

Buna bir örnek verelim.

// toplama.cpp
//Vize ve final notlarinindan geçme notunu hesaplama

#include <iostream.h>
#include <math.h>

main() 
{ 
int vize, final, ort;
  vize = 10;
  final = 80; 
 ort = vize * 0.4 + final * 0.6;
 cout<< "Geçme notunuz: " << ort;
}

Burada çarpma operatörünü de kullandik sanirim, artik digerlerinin de ne oldugunu kavramis oldunuz. Bir örnekte isi ucuza getirdim :). Fakat bir artma ve bir azalmaya örnek verelim. Bu bana çok lazim olmustu.

Burada dikkat etmemiz gereken olay " ++ " operatörünü degiskenin önüne yazmaniz gerektigidir. Bu sayede degisken bir arttirilarak isleme konur. Arkasina konursa degisken islenir, sonra bir arttirilir. " -- " operatöründe ise ayni sekilde de bir azaltma yapilir.

// carpim.cpp
// x i bir arttirip y yi bir azaltip çarptik.

#include <iostream.h>

 main()
 {
  int x = 5;
  int y = 10;
  cout << "x = " <<x << endl; 
  cout << "y = " << y << endl;

  cout <<"++x * --y = " << ++x * --y ;

  }

Iste bir fark daha yakaladik bunu da hemen örnek üzerinde anlatalim. Sanirim buraya kadar geldigimiz yerlerde int i , çarpma islemini, bir arttirip azaltmayi gördük, ama diyeceksiniz ki " endl " ne oluyor? Hemen açiklayayim; Satir sonunu belirterek yeni satira geçmemizi saglar, bir nevi " \n " Escape operatörü gibi bir isleve sahiptir.

Karsilastirma Operatörleri:

Operatör

C++ örnegi

Anlami

>

x > y

x, y'den büyüktür

<

x < y

x, y'den küçüktür

>=

x >= y

x, y'den büyüktür veya y'ye esittir

<=

x <= y

x, y'den küçüktür veya y`ye esittir

==

x ==y

x, y'ye esittir

!=

x != y

x, y'ye esit degildir

Bunlarin teker teker ne oldugunu söylemeye gerek yok. Ifadeler gayet basittir. Burada dikkat etmemiz gereken önemli bir sey var: " >=, <=, ==, !=" notasyonlarini kullanirken iki notasyon arasinda bosluk birakmamaliyiz. Buna dikkat edelim!

Esitleme ( Atama) Operatörleri:

Bunlarida liste halinda verelim.

Operatör

C++ örnegi

Anlami

=

x = y

x`in degeri y'ninkine atanir

+=

x += y

x`e x+y'nin degeri atanir.

-=

x -= y

x`e x-y`nin degeri atanir.

*=

x *= y

x`e x*y'nin degeri atanir.

/=

x /= y

x`e x/y`nin degeri atanir

%=

x %= y

x`e x%y'nin degeri atanir.

<<=

x <<= y

x`e x<<y'nin degeri atanir.

>>=

x >>= y

x`e x>>y'nin degeri atanir.

&=

x &= y

x`e x&y'nin degeri atanir.

!=

x != y

x`e x!y'nin degeri atanir.

^=

x ^= y

x`e x^y'nin degeri atanir.