Ana Sayfa

Bilgisayar Eğitim CD

Bilgisayar Kitapları

 
 
Adım Adım Web Eğitim Seti Adobe Flash Eğitim Seti


ASP ve Veri Tabanı Dersleri Geri Dön

ASP ve Veri Tabanı Eğitim Seti

ASP Dönüşümlü Banner Sistemi

E-Bilisim.Netin Üst - Banner Kısmındada Gördüğünüz Dönüşümlü Banner sistemini Yapmayı Öğreneceğiz ..

Aslında Çok kolay Bi Sistem

İlk Önce Veri Tabanımızı Oluşturucaz ve İçinde Reklam adında Bi Tablo Olacak..
Reklam Tablosunun İçinde id ve Reklam Adında 2 Tane Alanımız Olacak..

id = Otomatik Sayı
Reklam = Not

Olarak Ayarladıktan Sonra Veri Tabanı Baglantısını Yapıyoruz :

Kod Alanı:

<%
vt_yol = Server.MapPath("db/db.mdb" )
set Baglanti=server.createobject("adodb.connection" )
Baglanti.open "Provider=Microsoft.JET.OLEDB.4.0; Data Source=" & vt_yol & ";"
%>

Simdi RecordSet Bağlantisi Yapıyoruz :

Kod Alanı:

<%
Set Rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset" )
Sql = "Select * From Reklam"
Rs.Open Sql,Baglanti,1,3
%>

Simdi Rastgele Bi Veriyi Çekelim DBden :

Kod Alanı:

<%
Randomize
Rastgele= Int((Rs.RecordCount*Rnd )+0 )
Rs.Move(Rastgele )

Response.Write Rs("Reklam" )
%>

İşlemimiz Bu Kadar..
Yani Dönüşümlü Banner Yapmak Çok Kolay Ve Tek Komut..
Randomize Komutu Rastgele anlamına Gelmektedir Ve Anlamına Göre İşlev Yapmaktadır : )