Ana Sayfa

Bilgisayar Eğitim CD

Bilgisayar Kitapları

 
Bilgisayar Dershanesi Eğitim Marketi
 
Adım Adım Web Eğitim Seti Adobe Flash Eğitim Seti


Visual Basic Kursu

Visual Basic 6.0 Görsel Eğitim SetiVisual Basic 6.0 Görsel Eğitim Seti
01 – Visual Basic Nedir ?
02 – VB 6.0ı Başlatmak
03 – VB 6.0 Program
04 – Geliştirme Ortamı
05 – Menüler
06 – Standart Araç Çubuğu
07 – Araç Kutusu Pencereler
08 – VB Programlama Dili
09 – Yordamlar
10 – Program Denetimleri

Visual Basic 6.0 Görsel Eğitim Seti


11– Döngüler
12 – Değişken ve Sabitler
13 – Operatörler
14 – Fonksiyonlar
15 – Formlar ve Arabirim
16 – Form Nedir?
17 – SDI Formlar
18 – MDI Formlar

Kontroller

19 – Label Kontrolü
20 – TextBox Kontrolü
21 – ComboBox Kontrolü
22 – Frame Kontrolü
23– CheckBox Ve Option Kontrolü
24 – Image ve Picturebox Kontrolleri
25 – Shape ve Line Kontrolleri
26 – Kontrollerin Düzenlenmesi

Menüler

27 – Menü Editörü
28 – Kısayol Tuş Ataması
29 – Menü Ayracı ve Alt Menüler
30 – Menülerin disable edilmesi
31 – Popup Menüler

Diyalog Kutuları

32 – Common Diyalog
33 – Color Diyalog
34 – Font Diyalog
35 – Print Diyalog
36 – Help Diyalog
37 – Open-Save Diyalog
38 – Mesaj ve Bilgi Kutuları
39 – MsgBox Kutusu
40 – InputBox Kutusu
41 – VB Örnekleri
42 – Liste Oluşturma
43 – Hesap Makinası
44 – Resim Görüntüleyici
45 – Web Browser

Hatalar

46 – Hata Nedir
47 – Hata İzleme ve Düzeltme
48 – Hataların kontrolü
49 – Hata Numaraları
50 – Resume Deyimi ve Err Nesnesi
51 – VB Uygulamalarının Derlenmesi
52 – Uygulamaların Derlenmesi
53 – Package ve Deployment Sihirbazı
54 – Not Defteri Projesinin Paketlenmesi

Veri Tabanı Tasarımı

55 – Visual Data Manager
56 – Yeni Veritabanı Oluşturma
57 – Tablo Ekleme
58 – Alan Ekleme
59 – İndeks Ekleme
60 – Veri Girişi
61 – Diğer Veritabanı Dosya İşlemleri
62 – Ado Data Kontrolü
63 – Veritabanı Bağlantısı
64 – Veritabanı İşlemleri
65 – Kayıt Düğmeleri
66 – Kayıt Girme ve Silme
67 – Aktif Kayıt No
68 – Kayıt Arama
69 – Diğer Data Kontrolleri
70– Data Grid
71 – Data Combo
72 – Data List
73 – Data Form Sihirbazı
74 – Data Form Sihirbazı
75 – Add-in Yöneticisi
76 – Örnek Uygulama

ActiveX Kontrolleri

77 – ActiveX Nedir?
78 – Örnek Uygulama
79 – Olay Yordamı Ekleme
80 – Özellik Ekleme
81 – Derleme ve OCX Dosyaları
82 – Proje Ekleme ,
83 – Windows API’leri
84 – DLL ve API Nedir?
85 – API Viewer
86 – GetWindowsDirectory API’si
87 – SndPlaySound API’si

Kontrol Elemanları

88 – Textbox(Metin kutusu)
89 – Label Kontrol(Etiket)
90 – Command Button (Komut düğmesi)
91 – Checkbox (işaret kutusu)
92 – Yatay-Dikey ScrollBar (Kaydırma çubuğu)
93 – Timer Kontrol (Zamanlayıcı)
94 – Frame Control (Çerçeve)
95 – Option Button Kontrol (seçenek düğmesi)
96 – PictureBox (Resim kutusu)
97 – ComboBox (Açılır Liste)
98 – Drive List Box (Sürücü listeleme kutusu)
99 – Directory Liste Box (Dizin listeleme kutusu)
100 – FileList Box (Dosya listeleme kutusu)
101– Common Dialog (Diyalog pencereleri)
102– Common Dialog (Diyalog pencereleri)
103– DatetimePicker(tarihkutusu)
104– Örnek – InputBox
105– Örnek – Directory, Drive Listesi

Kontrol Elemanları

106 – Image (Resim Gösterme kontrolü)
107 – ListBox (Listeleme kutusu)
108– ListBox_Colon
109– ListBox_Multi
110– ListBox_sort
111– ListBox_TopIndex
112– MsFlexGrid 1 (Izgara kontrolü)
113 –MsFlexGrid 2 (Izgara kontrolü)
114– MsFlexGrid 3 (Izgara kontrolü)
115– MsFlexGrid 4 (Izgara kontrolü)
116– MsFlexGrid 5 (Izgara kontrolü)
117– Listview,Treeview,Image List (Resim koleksiyonu)
118– ListView (Resimli Liste)
119 – TreeView (Ağaç Görünümü)
120– MonthView (Takvim)
121 – Yazıcı İşlemleri
122– Menü Tasarımı
123– API’ler
124– Boş bellek
125– Sistem Dizini’ni bulma
126– INI dosyalarında değişiklik yapma
127 – Text İşlemleri change olayı
128– Text İşlemleri doubleclick olayı
129– Text İşlemleri gotfocus olayı.
130 – Bir Text dosyasının içeriğini başka bir Text Alanına aktarma
131 – Combo Text alan içeriklerinin başka Combo Text alanlarına aktarılması
132 – Text alanda Kayan yazılar
133– Fonksiyonlar
134 – ARRAY
135– ASC
136– CHR
137 – DATe
138– DAY
139– LCASE
140 – LEFT
141 – LEN
142 – RIGHT
143 – MID
144– MONTH
145– NOW
146– TIME
147– UCASE
148– VAL
149 – YEAR
150 – space$
151 – space
152 – sqr
153– string
154– string$
155– trim
156 – Activate
157– Curdir
158– Deactivate
159– down
160– flash nesneleri
161 – keypress
162– pathchange
163– sort
164– SDI Form’lar
165– MDI Form’lar
166– Multimedya( video ve ses)
167– DLL Hazırlama
168 – Class Modülü hazırlanması
169– VBA Editör ayarları
170 – Modül oluşturma
171– OCX Kullanımı User Control – (Kullanıcı kontrolleri)
172– Klasör İşlemleri
173 – Yetkilendirme
174 – Örnek
175 – Veritabanlarını ve Text dosyalarını şifreleme
176 – Web Tarayıcı
177 – Ana menü tasarımı
178 – Data Nesneleri
179– carikart
180 – stokkart
181 – Tanımlar
182 – carihareket
183 – SQL Komutları ve kullanımı (Stok Hareket)
184 – Örnek olarak hazırlanan projenin kullanımının anlatımı
185 – Ağ’a bağlanma
186– Raporlama
187 – Grafik Hazırlama
188– Projenin Paketlenmesi

Visual Basic 6.0 Görsel Eğitim Seti