Üye Kayıt Üye Giriş

Novell Netware İşletim Sistemi


Novell Netware İşletim Sistemi Novell bir işletim sistemidir.Birden çok bilgisayarın bir ağ oluşturmasını sağlar.Netware işletim sistemi ağ içinde hizmet birimi olarak adlandırılan büyük kapasiteli sabit diski ve hızlı bir işlemcisi olan bir bilgisayara kurulur.İş istasyonlarının ağa katılmaları ise çok kolaydır. 1. Novell Netware'in Tarihi Novell firması 1983 yılında kurulmuştur.Firmanın amacı kişisel bilgisayarlar arasındaki ağlar için yazılım ürünleri geliştirmektir.Novell’in önerdiği ağ birçok sistemi;küçük bir yerel ağdan büyük bir bilgisayar ağına kadarda her türlü yerleşim düzenini desteklemektir. Novell orijinal olarak Motorola işlemcisi üzerinde çalışmak üzere geliştirildi.Ancak daha sonra Novell’in stratejileri aslında tek kullanıcı için geliştirilmiş olan 8088 Intel mikro işlemcilerinde de çalışmayı sağlayarak gelecekte daha yaygın olmayı amaçlıyordu.Novell kullanıcıya DOS ortamını kullanırken kolayca netware ağ ortamına geçecek biçimde bir ara birim sağlayarak,Netware’in kişisel bilgisayarlarla kurulabilecek Yerel Bilgisayar Ağlarına yaygın olarak kurulmasını sağladı. 90’lı yıllarda Netware ağı dünyada en yaygın kullanılan ağ haline geldi.Bu ağın arkasındaki teknik özelliklere Netware Open Systems(Netware Açık Sistemleri) denilmekteydi.Netware’in açık sistem olması,Netware endüstri standardı olmuş iletişim protokolleri plan TCP/IP(Transmission Control Protocol/Internet Protocol) ve OSI ( Open System Interconnection )’yi desteklemesi sayesinde gerçekleştirebilmektedir. 2. Novell Netware İşletim Sistemi Netware bir firmadaki bilgi işlem gereksinimlerini en etkin biçimde gerçekleştirmek için geliştirilmiş bir ağ yönetim sistemidir. Netware, mevcut donanım ve yazılımdan maksimum yararlanarak farklı ortamlarda bilgisayar ağının kurulmasını ve kullanılmasını sağlar. Netware işletim sistemi C dili ile yazılmıştır.Bu özelliği nedeniyle Netware yazılımı taşınabilir(portable) bir programdır ve birçok işletim sistemini destekler. 2.1. Uyarlamaları Netware 386 uyarlamaları pazara sürülmüştür. Günümüzde yaygın olarak kullanılan ve pazarda mevcut olan Netware İşletim sistemi uyarlamaları şunlardır: §Netware Lite §Netware v2.2 §Netware v3.11 ve 3.12 §Netware v4.01 ve 4.11 2.2. Netware Protokolleri Netware iletişiminde temel olarak 2 çeşit protokol kullanılır: §Internetwork Packet eXchange (IPX) §Netware Core Protocol (NCP) IPX ve NCP protokol ve paketleri client ve server’lar arasındaki iletişimi kurmak için beraber çalışırlar. Bunun dışında başka netware protokolleri de vardır.Bunlar Sequenced Packet eXchange (SPX) Router Information Protocol (RIP) ve Service Advertising Protocol (SAP). 2.3. Novell Netware'in Kampüsümüzdeki Yeri Netware İletişim Ağı yaklaşık olarak kampüsümüzde 11 fakultede hizmet vermektedir. Fakültelerdeki Novell serverlar genel olarak MAIL server ve FILE server özellikleriyle kullanılmaktadır. Kampüsümüzdeki Novell Serverlar Fakülte Server Adı Versiyon Mühendislik TEXTIL Novell 4.11 Ziraat ZİRAAT Novell 4.11 Fen FENFAK Novell 4.11 Su Ürünleri SUFAK Novell 4.11 Eczacılık ECZACILIK Novell 4.11 Edebiyat EDEBİYAT Novell 4.11 Dişhekimliği DISHEKIMLIGI Novell 4.11 Ege Meslek Y.O. EGEMYO Novell 4.11 Hemşirelik M.Y.O. HEMŞİRELİK Novell 4.11 Rektörlük REKTÖRLÜK Novell 3.2 Tıp Göğüs H.B. GÖĞÜS Novell 3.2 3. Novell Client 3.1. Novell Client Nedir? Novell Client (istemci) Novell network(bilgisayar ağı) işletim sistemiyle bir ağ oluşturan bilgisayarların birbirleriyle iletişim kurmasını sağlayan bir programdır. Bu ağlarda çeşitli türde bilgisayarlar vardır. Bu bilgisayarların birçoğu istemci bilgisayarlardır, diğerleri de server(sunucu) bilgisayarlardır. İstemci bilgisayarlar sunuculara bağlanarak bilgisayar ağını görebilirler ve birbirleri arasındaki işlemleri bu sunucular üzerinden yaparlar. Bilgisayarlar arası iletişim için bilgisayarların birbirlerini tanıması gerekir ve bu işlem de Client programları ile yapılır. 3.2. Client'ların Novell Server'a Bağlanması Novell Server’ a client olarak DOS ortamından ,Windows9X ve Windows Nt işletim sistemlerinden bağlantı sağlanır. 3.2.1. DOS İşletim Sisteminden Dos’ tan bağlantı sağlarken iki farklı bağlantı kullanılır. Bunlar serverların işletim sistemlerine göre farklılaşır. Novell 3.2 İşletim sistemi var ise NETX bağlantı yöntemi; Novell 4.11 İşletim sistemi var ise VLM bağlantı yöntemi kullanılır. Her iki bağlanma yöntemlerinin kullanmış oldukları protokoller aynıdır. Bu protokoller: a. IPXODI ( İletişim Protokolu ) İletişim protokolu, ağ ortamında hangi dille konuşulacağını kural serisidir.Böylece aynı dili konuşan iki makine anlaşabilecektir. IPX ( Internetwork Packet Exchange ) , Novell tarafından geliştirilen ve Netware ağında kullanılan bir protokoldür. ODI ( Open Data Link Interface ), aynı hat üzerinde birden fazla protokolü kullanmayı sağlar. Bu iletişim yüklenmesi icin IPXODI.COM programının çalıştırılması gerekir. b. LSL ( Bağlantı Destek Katmanı ) Odi tarafından kullanılan bir gerçekleştirimdir. Ağ tarafından gelen farklı protokolleri uygun ODI’ lere yönlendirir. LSL.COM bağlantı destek katmanını yüklemek için kullanılan programdır. c. Ağ Kart Sürücüsü ( Network Kartının .COM dosyası ) Ağ kartını aktif hale getiren denetleyen sürücüdür. İstasyon yazılımı ile donanım arasındaki iletişimi kurar. Netware ( MLID ) Multiple Link Interface Driver adı verilen özel kartları kullanır. Bu kartlar ODI’ yı desteklemekte ve herhangi iletişim protokolünden gelecek bilgiyi kabul etmektedir. Ağ kartı sürücüsü, kartla birlikte gelen yazılımın yüklenmesi için çalıştırılır. Örneğin NE2000 kartı var ise NE2000.COM dosyası ile yükleme yapılacaktır. Bu dosya network kartının yazılım disketinde DOSODI dizini altında yer alır. d. RPLODI ( Remote Program Load, Open Data Link Interface ) RPL protokolü Netware iletişim ağında clientların servera empromlu ethernet kartları ile bağlantıyı sağlayan protokoldür. Bu ethernet kartları, bilgisayar açılışında Y/N sorusu ile bağlanan ve direk soru sormadan Novell’ e bağlantı sağlayan makinalarda yer alan kartlardır. Bu makinaların Novell’ e bağlantısını karta göre bir image dosyası yaratılarak sağlanır.Bu dosya bağlantı sağlanacak server üzerinde yer alır ve supervisor yada admin hakkı olan kişi tarafından yaratılabilir. 3.2.2. Bağlantının Kurulması ( Server Novell 3.2. için ) Novell 3.2 ve Novell 4.11 bağlantı farklılıkları confirgürasyon dosyası olan NET.CFG ve bağlantının sağlandığı .EXE dosyasıdır. Novell 3.2 içinNETX.EXENovell 4.11 için VLM.EXE kullanılır. Root’ ta ( C : \ ‘ de ) örnek olarak NET adında bir dizin yaratılır. Dizin içinde LSL.COM, IPXODI.COM, NETX.EXE, NET.CFG ve SHELL.CFG dosyaları yer alması gerekir. Bu dosyalar Ftp serverında mevcuttur. Aşağıdaki NET.CFG dosyasının içeriğidir. Bu dosyada önemli olan network( ethernet)kartının .COM uzantılı dosya isminin Link Driver satırında yazılı olmasıdır. Bu dosya network kartınıın .COM dosyasını yükleme yaptığımız zaman NET.CFG konfigürasyon dosyasında yazılı olan karta gerekli protokollerin yüklemesini yapar. Örnek olarak kartımız NE2000 olsun. Bu na göre yükleme yapacağımız dosya NE2000.COM olacak ve NET.CFG dosyası aşağıdaki gibi olacaktır. NET.CFG Link Driver EN2000 Protocol IPX 8137 ETHERNET_II Frame ETHERNET_II Link Support Buffers 8 1500 MemPool 4096 SHELL.CFG dosyası client’ ın hangi server’ a bağlantı sağlamak istediğini gösterir. Örnek olarak Server ZIRAAT ise SHELL.CFG dosyası aşağıdaki gibi olması gerekir. SHELL.CFG PREFERRED SERVER=ZIRAAT SHOW DOTS=ON Root’ ta CONFIG.SYS dosyasında LASTDRIVE=E satırının bulunması gerekir. Bu satır Novell Server’ a bağlantı sağladığımız zaman F: sürücüsünü makinanın görmesini sağlar. Gerekli kontroller yapıldıktan sonra C:\NET\dizini içindeyken aşağıdaki işlemler sırası doğru bir şekilde uygulanarak Novell server’ a bağlantı gerçekleştirilir. Bağlantı yazılımının yüklemesi: 1. LSL.COM 2. NE2000.COM 3. IPXODI.COM 4. NETX.EXE Bağlantıyı C : \ ‘ den tek bir komut ile sağlamak istiyorsanız aşağıdaki gibi bir batch file oluşturabilirsiniz. Novell_FTP serverında NET.BAT dosyası hazır vardır . Bu dosyada da önemli olan network kartının isminin doğru olmasıdır. Bu batch file ismi NET.BAT olarak geçer ve C : \ NET dediğimiz zaman server’ a otomatik olarak bağlantı sağlar. @echo off cd \ cd c:\net LSL > NULL RLPNPA >NULL NE2000 >NULL NETX F: PROMPT $P$G SET DIRCMD=/O:E/P CALL F:\LOGIN\TURKCE.BAT TCPIP -C=GETIP.CFG > NUL 3.2.3. Bağlantının Kurulması ( Server Novell 4.11 için ) Novell 4.11 bağlantı için Novell 3.2’ ye göre farkı kullanılan NET.CFG ve VLM.EXE dosya farklılıklarıdır. SHELL.CFG dosyası bu bağlanımda yer almaz, bu dosyanın görevini NET.CFG dosyası yapar. Novell 3.2’ de olduğu gibi root’ ta ( C : \ ‘ de ) örnek olarak NT adında bir dizin yaratılır. Dizin içinde LSL.COM, IPXODI.COM, VLM.EXE, NET.CFG ve VLM uzantılı dosyaların yer alması gerekir. Bu dosyalar Ftp serverında ve yerel sistem yöneticilerinde bir disket halinde mevcuttur. Aşağıdaki NET.CFG dosyasının içeriğidir. Bu dosyada önemli olan network( ethernet)kartının .COM uzantılı dosya isminin Link Driver satırında yazılı olmasıdır. Bu dosya network kartınıın .COM dosyasını yükleme yaptığımız zaman NET.CFG konfigürasyon dosyasında yazılı olan karta gerekli protokollerin yüklemesini yapar. Örnek olarak kartımız NE2000 olsun. Buna göre yükleme yapacağımız dosya NE2000.COM olacak ve NET.CFG dosyası aşağıdaki gibi olacaktır. Ek olarak bu dosyada Novell 4.11 NDS ( Tree ) yapısına göre context ve server seçimleri yer almaktadır. NET.CFG Link Driver NE2000 Protocol IPX 0 ETHERNET_802.3 Frame ETHERNET_802.3 Protocol IPX 8137 ETHERNET_II Frame ETHERNET_II Link Support Buffers 8 1500 MemPool 4096 NetWare DOS Requester FIRST NETWORK DRIVE = F NETWARE PROTOCOL = NDS BIND NAME CONTEXT="OU=ZIRAAT.O=ege" PREFERRED SERVER=ZIRAAT Root’ ta CONFIG.SYS dosyasında Novell 4.11 için LASTDRIVE=Z satırının bulunması gerekir. Bu satır Novell Server’ a bağlantı sağladığımız zaman F: sürücüsünü makinanın görmesini sağlar. Gerekli kontroller yapıldıktan sonra C:\NET\dizini içindeyken aşağıdaki işlemler sırası doğru bir şekilde uygulanarak Novell server’ a bağlantı gerçekleştirilir. Bağlantı Yazılımının Yüklenmesi 1. LSL.COM 2. NE2000.COM 3. IPXODI.COM 4. VLM.EXE Bağlantıyı C : \ ‘ den tek bir komut ile sağlamak istiyorsanız aşağıdaki gibi bir batch file oluşturabilirsiniz. FTP serverında NET.BAT dosyası hazır vardır . Bu dosyada da önemli olan network kartının isminin doğru olmasıdır. Bu batch file ismi NET.BAT olarak geçer ve C : \ NET dediğimiz zaman server’ a otomatik olarak bağlantı sağlar. @echo off Prompt $p$g CD \ CD C : \ NET DOSKEY /INSERT SET NWLANGUAGE=ENGLISH LSL.COM NE2000.COM IPXODI.COM VLM.EXE F: PROMPT $P$G TCPIP -C=GETIP.CFG SET DIRCMD=/O:E /P 3.2.4. Remote Bağlantılar Remote boot bağlantılar RPLODI protokolünün kullanıldığı makinalardan sağlanan bağlantılardır. Uzaktan server’ a erişip makinanın kendine ait olan image dosyasına ulaşıp Novell’ e bağlantığıyı sağlar. Remote Boot eden makinalarda kullanılan ethernet kartlarının diğerlerine göre farklı özelliği empromlara sahip olmalarıdır. Makinelerin bağlantıları için gerekli olan image dosyaları bağlantı sağlanacak server üzerinde yer almalıdır. Bu image dosyaları supervisor yada admin hakkı olan kişi tarafından hazırlanır. Image dosyası için gerekli olan ethernet ( network ) kartının mac adresidir. Remote boot eden makinaların server’ dan cevap alabilmeleri için server üzerinden Reply To Get Nearest Server = ON özelliğinin set edilmesi gerekir. 3.2.5. Windows95 Ve Windows98 İçin Novell Client Kurulumu Novell Client kurulumu şu şekilde yapılır. 1-) Win95/98 üzerine Novell Client kurulumunu yapabilmek öncelikle Novell Client kurulum dosyalarinin elimizde bulunmasi gerekmektedir. Ege üniversitesinin Ftp sitesinde Client dosyalarinin çesitli versiyonlari vardir. Bu dosyalara su adresten ulasilabilir. ftp://ftp.ege.edu.tr/pub/Novell/NovellClientFor95_98/ 2-) Kurulum için bu adrese bağlandıktan sonra uygun bir client programına tıklayarak kopyalama işlemini başlatın. Bu işlem için sizden yer istediğinde uygun bir dizine yerleştirin. 3-) Kopyalanan bu dosya sıkıştırılmış bir dosyadır ve açılması gerekir. Exe tipinde (çalıştırılabilir) bir dosya olan bu programı çalıştırdığınızda bir DOS penceresi ekrana gelir ve Client dosyasının açılma işlemi başlar. Sizin bu işlem sırasında yapmanız gereken ekrandan istenilen sorgulara "y" ile cevap vermektir. Program Client dosyalarını bulunduğu dizine açar 4-) Client3.1 kurulumu için yukardaki adresten Client31 Full/ dizininin altındaki w9531e.exe dosyasını yukarıdaki 3 adımdan geçirin. Daha sonra, Client dosyalarından "Setup" isimli programı bulup çalıştırın. Böylece kurulum işlemi başlamış olur. Daha sonra işlem aşağıdaki sırada devam eder: 5-) License Agreement yapılması: Şekil - 1 Bu sayfada "Yes" seçeneği seçilir. 6-) Kurulum tipinin belirtilmesi Lisans anlaşmasından sonra Client31 kurulumunun tipi belirtilmelidir. Bununla ilgili ekrana gelen sayfa şu şekildedir: Şekil - 2 Burada kurulum için gerekli dosyalar "Typical" ile belirtilen seçenekle kopyalanır. "Custom" seçeneği ise daha deneyimli kullanıcılar için tavsiye edilebilir. Biz burada "Typical" seçeneğini seçip Install tuşuna basarak diğer sayfaya geçelim. 7-) Kopyalama İşleminin Yapılması Kurulum bu aşamada kullanıcıdan herhangi bir bilgi beklemez ve daha önceden kurulmuş olan client dosyaları varsa bu dosyaları sistemden uzaklaştırdıktan sonra yeni dosyaların kopyalanmasına başlar. Burada kullanıcının dikkat etmesi gereken bir durum vardır: kopyalama işlemi bittiğinde kurulum sayfanın arka planına bir uyarı formu verir ama bu kullanıcı tarafından fark edilmeyebilir. Bu yüzden kopyalanma işlemini gösteren sayfa simge durumuna küçültüldüğünde aşağıdaki form görülebilir: Şekil - 3 Bu form enter a basarak veya "Yes" tuşuna basarak geçilir ve şu form üzerinde ayarlar yapılması istenir: Şekil - 4 Bu Form üzerinde de client sekmesinin "Preferred Server" alanına bilgisayarınızı login etmek istediğiniz server yazılır. Bunun formatı serveradı.root şeklindedir. Root ege olduğuna göre serveradı.ege bizim preferred serverımız oluyor. Burada her client kendi server adını yazmalıdır. Mesela nyg.ege, edebiyat.ege gibi. Preferred server kısmı tamamlandıktan sonra "tree" kısmına "eu" yazılmalıdır. "Name context" kısmına da preferred server kısmına ne yazılmışsa aynen yazılmalıdır. Daha sonra OK tuşuna basarak son sayfaya geçilir: Şekil - 5 Yaptığımız ayarların sisteme yerleşmesi ve Novell server'ına bağlanabilmek için sistemin yeniden başlatılması gerekir. Bu yüzden "Reboot" seçeneği seçilip sistemi restart etmeliyiz. Tabii ki o an yapmamız gereken başka önemli işler varsa "Close" seçeneği seçilip Windows'a geri dönülebilir. Sistem ne zaman yeniden başlatılırsa ancak o zaman novell server'larına bağlanabiliriz. 8-) Client Üzerinden Serverlara Bağlanma Kurulum işlemi bitip bilgisayar yeniden açıldıktan sonra Client programı Şekil - 7 de gösterilen şekilde bir menüyü gösterir. Siz bu menü vasıtasıyla Şekil - 7 den itibaren anlatılan şekilde networke bağlanabilirsiniz. Eğer herhangi bir nedenden dolayı bilgisayar açıldığında Networke bağlanmamışsanız bilgisayarınızı yeniden açmaya gerek duymadan ekrandaki "Network Neighborhood" veya Türkçe adıyla "Bigisayar Ağı" ile isimlendirilmiş olan simgeye farenin sağ tuşu ile tıklandığınızda şöyle bir menü çıkar: Şekil - 6 Bu Menü ile bir sunucuya bağlanmak istediğinizde "Netware Login" seçeneğini seçmeniz gerekiyor. Bu işlemin sonucunda şu menü ile sunucuya bağlanabilirsiniz: Şekil - 7 Bu menüde Client kullanıcıdan bağlanmak istediği server üzerindeki kullanıcı ismini ve şifresini beklemektedir. Kullanıcı bağlanmak istediği sunucuyu daha önce seçmemişse veya şu anki ayarları değiştirmek istiyorsa "Advanced" ile isimlendirilen tuşa tıklamalıdır. Bunun sonucunda ise şu anki menü genişleyecektir: Şekil - 8 Kullanıcı bu menü üzerinde bağlanmak istediği network tree sini, context ile belirtilen grubunu ve server ismini değiştirerek başka bilgisayarlar üzerinde bulunan kullanıcı haklarına ulaşabilir. "Tree" ile isimlendirilen ve şu anki ayarı "eu" olan kısmın yanında bulunan ve ağaç resmini içeren simgeye tıklandığında ağ üzerinde bulunan "tree" lere ulaşılır. Ege üniversitesinde şuan "eu" tree sinden başka tree yoktur. Bu simgenin altında bulunan simge ise Context i değiştirmek için kullanılır. Sizin Contextiniz ne olursa olsun bağlantı "Server" kısmında seçtiğiniz sunucunun bulunduğu context e ulaşacaktır. Ama siz kendi contextinizi kullanın. Context i değiştirmek için Context ile belirtilen kısımda bulunan sağdaki simgeye fare ile tıklandığında şu şekilde bir menü çıkar: Şekil - 9 Burada bulunan context isimlerinden istediğinizin üzerine tıkladıktan sonra OK tuşuna basmanız sizin contextinizi değiştirecektir. Sol tarafında "+" bulunanlar ise içlerinde başka contextler içermektedirler ve siz bu "+" işaretlerine veya context isimlerine tıkladığınızda iç contextleri de görebilirsiniz. Bağlanmak istediğiniz sunucuyu değiştirmek için ise ana menüde belirtilen server kısmının yanındaki simgeye tıklanır ve şu şekilde bir menü ekrana gelir: Şekil - 10 Bu menü de root üzerindeki bütün contextler ve serverlar görülebilir. Bizim yapmamız gereken sadece uygun context ve server'ı bulup OK tuşuna basmaktır. Son olarak da ana menüde bulunan OK tuşuna basarak bağlantıyı gerçekleştirebiliriz. Yanlış şifre girilmesi yanlış server seçilmesi durumunda tabii ki işlem başarısızlıkla sonuçlanacaktır. 4. Pegasus Mail ( pmail ) Pegasus mail birçok işletim sistemi altında çalışabilen ve internet mail anlayışına uygun bir mail programıdır. Her kullanıcı herhangi bir internet servis sağlayıcı aracılığıyla internete bağlanarak Pegasus Mail programını kullanabilir. Ayrıca Pegasus Mail programı Novell Netware iletişim ağını desteklemekte ve network ortamında sorunsuz ve bir takım ekstra özelliklerle çalışmaktadır. 4.1. Pegasus Mail Özellikleri Pegasus Mail şu özelliklere sahiptir: · CC ve BCC desteği, · Gönderilen mesajların kopyalarının korunması, · Maillere dosya ekleme olanağı, · Adres defteri, · Bir mailin birden fazla kişiye gönderimi, · Tartışmalar için alanlar, · Online yardım · Hiyerarşik mesaj dosyalama sistemi, · Internet mail için POP3 ve SMTP desteği · Mailleriniz için arama ve düzenleme desteği · Sözlük yardımı, · Dilbilgisi kontrolü. Novell Netware İçin Ekstra Özellikler ; · Netware işletim sisteminde Netware 3.x ve 4.x desteğiyle sorunsuz çalışma, · Sistem özellikleri üzerinde geniş supervisor kontrol olanağı, · Netware Bindery’den kullanıcı listelerine anında ulaşım, · Gelen e-mail uyarıları, · Server’a bağlı user listesi ve onlara da mesajların iletilmesi, · Netware gruplarına direkt mailler. 4.2. Pegasus Mail'in Çalıştırlması Ve POP3 Ayarlarının Yapılması Novell Server üzerindeki accountunuza login olduktan sonra, F: sürücüsündeyken PMAIL komutu ile dos ortamındaki Pegasus Maıl programını çalıştırmış oluruz. Path tanımlaması G: sürücüsünde APPS altında programlar yer alır. Burada TCPUTILs altında PMAIL ve WINPMAIL dizinleri yer alır. WINPMAIL dizinindekendi accountunuza login olduğunuz zaman windows altından çalıştırabileceğiniz Pegasus Mail programı yer alır. Bu dizin otomatik olarak S: sürücüsünde yer alır. Novell üzerindeki accountunuzu sadece MAIL amaçlı kullanacaksanız makinanıza Client programı yüklemek yerine kullandığınız ya da kullanacağınız MAIL programında accountunuza ait POP 3 ayarı yapmanız gerekir. Örnek olarak Outlook Express programının POP 3 ayarları aşağıdaki gibidir. Outlook Express programında Tools ( Araçlar ) menüsünden Accounts ( Hesaplar ) bölümü seçilir. Şekil -1 Add butonu ile mail kısmı seçilir, Şekil - 2 Bu seçim işleminden sonra kişisel bilgilerin girileceği pencereler gelir, ilk olarak ; Şekil - 3 Şekil - 4 Gerekli kişisel bilgiler girildikten sonra server ayarları yapılır. Aşağıda örnek olarak ZIRAAT serverına bağlı olan bir accountun server ayarları yer almaktadır. POP 3 server olarak kullanıcıların bağlandıkları Novell server ismini taşıyan örn. ZIRAAT.EGE.EDU.TR girilmelidir. SMTP server olarak ise fakültede bir UNIX server var ise, örnek olarak ZIRAAT fakültesinde yer alan Sun Solaris Unix sistemli AGR.EGE.EDU.TR ismi SMTP kısmına yazılabilir. Kullanıcılar kendi fakültelerindeki UNIx sistemli makinaları tanımlamalıdırlar. Server ayarları tamamlandıktan sonra, user name ve password girişleri girilerek işlem tamamlanır. 5. Novell Server Ve Client'ta Karşılaşılan Sorunlar Ve Çözümler 1. Dos sisteminden server’ a bağlantı sırasında ethernet kartının yüklenmesi sırasında bir hata ile karşılaşıldığında ethernet kartının dosyalarının versiyon farklılığından kaynaklandığını söyleyebiliriz. Bu sorununu gidermek için ethernet kartının yeni versiyon dosyalarının edinilip yükleme işleminin bu dosyalar ile sağlanması. 2. Dos ortamından bağlantıda NETX yada VLM dosyalarının yüklenmesi sonucunda bağlantı sağlanamaması durumunda, F: sürücüsünün gelmediği durumlarda C:\ ( Root ta ) CONFIG.SYS dosyasında LASTDRIVE=E parametresi kontrolü yapılır. Hardware olarak ethernet kartının led lambasına bakılarak ışık kontrolü yapılır, ethernet kartına gelen UTP ya da BNC kablonun kontrolü yapılır. 3. Windows Client ile bağlantı sırasında server’ı bulamamasına karsın başka bir server’ a bağlantı sağlanmış ise kendi serverınızın dışarıya bağlantı sı olmayabilir. Kendi makinanızında dışarıya bağlantısı olmayabilir. 4. Client ile bağlantı sağladıktan sonra ( LOGIN olunduktan sonra )F: sürücüsü yerine G: sürücüsü geliyor ise, bu problemi Yerel Sistem Yöneticisine bildirmeniz gerekir. Yerel Sistem Yöneticisi bu problemde server console ekranında VOLUMES komutunu kullanarak HOME volumunun mount edilmemiş olduğunu görecektir. HOME volumenun mount edilmesi için MOUNT HOME komutunu server console ekranında kullanmalıdır. Eğer mount edilmesi sırasında memory yada başka bir problem çıkarıp hala mount edilmiyorsa Network Yönetim Grubundan ilgili kişiye yerel sistem yöneticisi tarafından bildirilmesi gerekir. 5. Remote Boot makinalarda Error Reading Image hatası ile karşılaşıldığında, makinanızın server’ a bağlantısı için kullanmış olduğu image dosyasında bir hata meydana gelmiştir. Dosya bozulmuş olabilir. Bu hata yerel sistem yöneticisi tarafından network yönetim grubundan ilgili kişiye bildirilmesi gerekir. 6. Login olurken kullanıcının password girişinde farklı bir password kullanarak pek çok denemeden sonra kendi accountunun lock durumuna düşmesine sebep olabilir. Bu problem ile karşılaşıldığında yerel sistem yöneticisine bildirilmelidir.
Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER