Üye Kayıt Üye Giriş

Word Soru Bankası


Word Soru Bankası

1-) Aşağıdakilerden hangisi yeni bir çalışma sayfası açar?

     A-Dosya/Aç (File/Open)

     B-Dosya/Yeni (File/New)

     C-Dosya/Kaydet (File/Save)

     D-Dosya/Kapat (File/Close)

 

2-)Yazılmış bir belgeyi başka bir isimde kaydetmek için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılır?

     A-Dosya/Aç (File/Open)

     B-Dosya/Yeni (File/New)

     C-Dosya/Kaydet (File/Save)

     D-Dosya/Farklı kaydet (File/Save as)

 3-)Dosya (File) menüsünde yer alan Kaydet (Save)ve Farklı Kaydet (Save as) komutları arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?

 A-Kaydet komutu aynı isimde, Farklı Kaydet komutu  başka bir isimde kayıt yapar

B-Farklı Kaydet aynı isimde, Kaydet farklı isimde kayıt    yapar

C-Her ikisi de aynı işlemi yapar

D-Kaydet dosyayı kapatır, Farklı Kaydet dosyayı  çağırır

 4-)Açık olan tüm belgeleri kayıt etmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A-Dosya/Kaydet (File/save)

B-Dosya/Farklı Kaydet (Fıle/Save As)

C-Dosya/Tümünü Kaydet (Fıle/Save All)

D-Dosya/Aç (Fıle/Open) 

5-)Çalışma sayfasına bir nesne eklemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A-Ekle/Nesne (Insert/Object)

B-Dosya/Nesne (Fıle/Object)

C-Biçim/Nesne (Format/Object)

D-Düzen/Nesne (Edıt/Object) 

6-)Yapılan en son işlemi geri almak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

 Dosya/Geri Al (Fıle/Undo)

Biçim/Geri Al (Format/Undo)

Ekle/Geri Al (Insert/Undo)

Düzen/Geri Al (Edıt/Undo)

7-)En son yapılan işlemin yinelenmesini sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A-Düzen/Geri Al (Edıt/Undo)

B-Düzen/Yinele (Edıt/Repeat)

C-Düzen/Bul (Edıt/Fınd)

D-Düzen/Yapıştır (Edıt/Paste)

 8-)Düzen(Edit) mönüsündeki Kopyala(Copy) komutunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A-Seçili alanı siler

B-Seçili alanı hafızaya kopyalar

C-Seçili alanı siler

D-Seçili alanı yapıştırır

 9-)Yeni bir boş belge oluşturmak için klavyeden hangi kısa yol tuşu kullanılır?

A-CTRL+O                   B-CTRL+Y

C-CTRL+N                   D-CTRL+P

  10-)Kayıtlı olan bir dosyayı çağırmayı sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A-CTRL+B                   B-CTRL+S

C-CTRL+N                   D-CTRL+O

11-)Ekrandaki dosya içinde belirtilen bir ifadeyi aratmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

 A-Dosya/Bul (Fıle/Fınd)

B-Düzen/Değiştir (Edıt/Replace)

C-Düzen/Bul (Edıt/Fınd)

D-Düzen/Git (Edıt/Goto)

 12-)Çalışma sayfasına SAYFA NUMARASI eklemek için hangi mönüden hangi komut kullanılır? 

A-Düzen/Sayfa Numaraları (Edıt/Page Numbers)

B-Ekle/Simge (Insert/Symbol)

C-Ekle/Sayfa Numaraları (Insert/Page Numbers)

D-Dosya/Sayfa Numaraları (Fıle/Page Numbers)

 13-)Yapılan son işlemi geri almak için hangi kısayol tuşu kullanılır? 

    A-CTRL+Y                        B-CTRL+Z

    C-CTRL+B                       D-CTRL+N

 14-)Araç çubuklarının görüntülenip veya gizlenmesi için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A-Düzen/Araç Çubukları (Edıt/Toolbars)

B-Araçlar/Araç Çubukları (Tools/Toolbars)

C-Biçim/Araç Çubukları (Format/Toolbars)

D-Görünüm/Araç Çubukları (View/Toolbars 

15-)Ekle(Insert) menüsündeki tarih-saat(Date-Tıme) seçeneğinin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A-Metindeki tarih ve saati değiştirir

B-Metne geçerli tarih saat ekler

C-Metin içindeki tüm tarih ve saati bulur

D-Metin içindeki tüm tarih ve saatleri siler

16-)İstenilen sayfaya gidebilmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A-Araçlar/Git (Tools/Goto)

B-Dosya/Git (Fıle/Goto)

C-Düzen/Git (Edıt/Goto)

D-Biçim/Git (Format/Goto)

 17-)Yazılan metnin çıktısını almak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

 A-Dosya/Yazdır (Fıle/Prınt)

B-Dosya/Baskı Ön izleme (Fıle/Prınt Preview)

C-Düzen/Baskı Ön izleme (Edit/Prınt Preview)

D-Düzen/Yazdır (Edit/Prınt)

 18-) Yazılan metnin yazıcıya aktarılmadan önce en son halinin incelenmesini sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A-Dosya/Yazdır  (Fıle/Prınt)

B-Dosya/Baskı Ön izleme (Fıle/Prınt Preview)

C-Düzen/Baskı Ön izleme (Edit/Prınt Preview)

D-Düzen/Yazdır (Edit/Prınt)

 19-)İmleci tab tuşu ile belli aralıklarla atlatabilmek için gerekli tanımlamanın yapıldığı komut aşağıdakilerden hangisidir?

A-Ekle/Kesme (Ekle/Break)

B-Ekle/Sekme (Ekle/Tabs)

C-Biçim/Sütunlar (Format/Columns)

D-Biçim/sekmeler (Format/Tabs)

 

20-) Seçili alanın silinmeden hafızaya kopyalanmasını sağlayan kısa yol tuşu aşağıdakilerden hangisidir?

       A-CTRL+S                     B-CTRL+X

       C-CTRL+C                     D-ALT+C

 

21-) Çalışılan bir dosyaya başka bir dosya ilavesi aşağıdakilerden hangisi ile gerçekleşir?                 

          A-Dosya/Dosya Bul (Fıle/Fıle Fınd )

         B-Biçim/Dosya (Format Fıle)

         C-Ekle/Dosya (Insert/Fıle)

         D-Ekle/Dosya Bul (Insert/Fıle Fınd)

 22-) WORD belgelerinin uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?

        A-XLS                                B-DOC

        C-PIC                                D-BMP

 23-) Yazı tipleri ile ilgili ayarların yapıldığı bölüm aşağıdakilerden hangisidir?

       A-Biçim (Format)

       B-Düzen (Edıt)

       C-Ekle (Insert)

       D-Görünüm (View)

 24-) Açık bir WORD dosyasını kapatmak için hangi komut kullanılır?

       A-Düzen/Kapat (Fıle/Close)

       B-Dosya/Çıkış (Fıle/Exıt)

       C-Dosya/Kapat (Fıle/Close)

       D-Düzen/Sil (Edıt/Del)

 25-) Çalışma sayfasına bir resim eklemek için hangi komut kullanılır?

       A-Ekle/Resim (Insert/Pıcture)

       B-Görünüm/Resim (View/Pıcture)

       C-Biçim/Resim (Format/Pıcture)

       D-Düzen/Resim (Edıt/Pıcture)

 26-) Yazım denetimini gerçekleştiren seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

      A-Biçim (Format)

      B-Araçlar (Toolbars)

      C-Düzen (Edıt)

      D-Dosya (Fıle) 

27-) Word programından çıkmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

      A-Klavyeden ALT+F4 tuşuna basılır

      B-Dosya mönüsünden Çıkış komutu seçilir

      C-Pencerenin sağ üst köşesindeki “X” simgesine

         tıklanır

      D-Hepsi 

28-) Düzen(Edıt) mönüsündeki Kopyala komutunun görevi nedir?

     A-Seçili alanı silerek hafızaya kopyalar

     B-Seçili alanı yazıcıya gönderir

     C-Hafızadaki bilgiyi istenilen alana kopyalar

     D-Seçili alanı silmeden hafızaya kopyalar 

29-) Dosya mönüsünde hangi işlemler yapılabilir?

       A-Dosya kapatma

       B-Dosya açma

       C-Dosya yazdırma

       D-Hepsi

 30-) Ekrandaki metne geçerli tarih-saat(Date-Tıme) eklemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

      A-Düzen/Tarih-saat (Edıt/Date-Tıme)

      B-Ekle/Tarih-saat (Insert/Date-Tıme)

      C-Biçim/Tarih-saat (Format/Date-Tıme)

      D-Dosya/Tarih-saat (Fıle/Date-Tıme)

 31-)  Şekildeki simgenin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

       A-Dosyayı kayıt eder

       B-Yeni bir çalışma sayfası açar

       C-Kayıtlı dosyayı belleğe yükler

       D-Seçili alanı kopyalar

 32-)  Şekildeki simgenin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

        A-Dosyayı kayıt eder

       B-Yeni bir çalışma sayfası açar

       C-Kayıtlı dosyayı belleğe yükler

       D-Seçili alanı kopyalar

 33-)  Şekildeki simgenin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

         A-Seçili alanın bir kopyasını hafızaya alır

         B-Hafızadaki bilgiyi istenilen alana yapıştırır

         C-Bloklu alanı silerek bir kopyasını hafızaya alır

         D-Yeni bir çalışma sayfası açar

 34-)  Şekildeki simgenin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

       A-Yapılan en son işlemi tekrar eder

       B-Yapılan son işlemi geri alır

       C-Seçili alanı siler

       D-Seçili alanı kopyalar 

35-)  Şekildeki simgenin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

       A-Sayfa boyutunu değiştirir

       B-Bir sayfadaki satır sayısını değiştirir

       C-Karakter boyutunu değiştirir

       D-Koyu yazım stili

 36-)  Şekildeki simgenin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

       A-Sayfa boyutunu değiştirir

       B-Bir sayfadaki satır sayısını değiştirir

       C-Karakter boyutunu değiştirir

       D-Koyu yazım stili

 37-)  şekildeki simgenin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

       A-Sayfa boyutunu değiştirir

       B-Bir sayfadaki satır sayısını değiştirir

       C-Dosyayı yazıcıya gönderir

       D-Sayfa yapısını ekranda gösterir

 38-) Düzen(Edıt) bölümündeki Temizle(Delete) komutunun görevi nedir?

      A-Seçili alanı silmeden hafızaya alır

      B-Seçili alanı siler

      C-Seçili alanı silerek bir kopyasını hafızaya alır

      D-Hafızadaki bilgiyi çağırır

 39-)   şekildeki simgenin görevi nedir?

         A-Numaralandırma yapar

         B-Madde imi koyar

         C-Madde iminin tipini değiştirir

         D-Paragraf girintisi ayarlar

 40-) Çalışma sayfasına TABLO eklemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

        A-Ekle/Tablo (Insert/Table)

        B-Biçim/Tablo (Format/Table)

        C-Araçlar/Tablo Ekle (Tools/Table)

        D-Tablo/Tablo Ekle (Table/Insert Table)

 41-) Düzen/Bul(Edıt/Fınd) seçeneğinin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

         A-Ekrandaki bir dosyadan istenilen ifadeyi arar

         B-Ekrandaki bir dosyadan bir ifade arar ve değiştirir

         C-Word’de dosya arar

         D-İstenilen dosyaya geçişi sağlar

 42-) Dosya(file) menüsünde genel olarak yapılan   işlemler nelerdir?

      A-Dosya ile ilgili işlemler

      B-Biçimle ilgili işlemler

      C-Görünümle ilgili işlemler

      D-Tablolama ile ilgili işlemler

 43-) Sayfalara otomatik numara eklemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

      A-Dosya/Sayfa numaraları (Fıle Page Number)

      B-Görünüm Sayfa numaraları (View/Pagenumber)

      C-Ekle/Sayfa numaraları (Insert/Page Number)

      D-Biçim/Sayfa numaraları (Format/Page Number)

44-) Klavyeden yazılamayan karakterleri eklemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

       A-Biçim/Simge (Format/Symbol)

       B-Ekle/Nesne (Insert/Object)

       C-Düzen/Simge (Edıt/Symbol)

       D-Ekle/Simge (Insert/Symbol)

 45-) Hazırlanan bir dosyayı kayıt ederken aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

      A-Dosya/Farklı Kaydet (Fıle/Save Ass)

      B-Dosya/Kaydet (Fıle/Save)

      C-Düzen/Kopyala (Edıt/Copy)

      D-Düzen/Yapıştır (Edıt/Paste)

 46-) Sayfa kenarlarındaki boşlukları ayarlamak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

       A-Dosya/Yazdır (Fıle/Prınt)

       B-Dosya/Baskı ön izleme (Fıle/Prınt Preview)

       C-Dosya/Sayfa Yapısı (Fıle/Page Setup)

       D-Düzen/Değiştir (Edıt/Replace)

 47-) Düzen(Edıt) mönüsündeki Değiştir(Replace) seçeneğinin görevi nedir?

       A-İstenilen ifadeyi arar bulur ve sadece boyutunu

            değiştirir

       B-İstenilen ifadeyi sadece bulur

       C-İstenilen ifadeyi arar ve yenisiyle değiştirir

       D-Hepsi

 48-) Klavyeden bloklama işlemi hangi tuş ikilisiyle yapılır?

  A-ALT+Yön Tuşları

  B-SHIFT+Yön Tuşları

  C-SHIFT+CTRL

  D-CTRL+Yön Tuşları 

49-) WORD’den çıkmayı sağlayan seçenek aşağı-dakilerden hangisidir?

      A-Kapat (Close)

      B-Yeni (New)

      C-Aç (Open)

      D-Çıkış (Exıt)

50-) Ekrandaki cetvelin görüntülenmesini veya gizlenmesini sağlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

       A-Görünüm/Araç çubukları (View/Tool Bars)

       B-Araçlar/Cetvel (Tools/Ruler)

       C-Görünüm/Cetvel (View/Ruler)

       D-Ekle/Cetvel (Insert/Ruler)

 51-) Birden fazla belge açıksa belgeler arası geçişi sağlayan menü aşağıdakilerden hangisidir?

      A-Dosya (Fıle)                 B-Pencere (Wındow)

      C-Araçlar (Tools)             D-Düzen (Edıt)

 52-) Hafızadaki bilgiyi istenilen yere kopyalamak için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılır?

     A-Düzen/Kopyala (Edıt/Copy)

     B-Düzen/Kes (Edıt/Cut)

     C-Düzen/Yapıştır (Edıt/Paste)

     D-Dosya/Yapıştır (Fıle/Paste)

 53-)CTRL+S Tuş ikilisinin görevi nedir?

     A-Yeni bir çalışma dosyası açar

     B-Açık olan bir dosyayı kapatır

     C-Kayıtlı bulunan dosyayı belleğe yükler

     D-Ekrandaki dosyayı kayıt eder

 54-) CTRL+O Tuş ikilisinin görevi nedir?

     A-Yeni bir çalışma dosyası açar

     B-Açık olan bir dosyayı kapatır

     C-Kayıtlı bulunan dosyayı belleğe yükler

     D-Ekrandaki dosyayı kayıt eder

 55-) CTRL+N Tuş ikilisinin görevi nedir?

     A-Yeni bir çalışma dosyası açar

     B-Açık olan bir dosyayı kapatır

     C-Kayıtlı bulunan dosyayı belleğe yükler

     D-Ekrandaki dosyayı kayıt eder

 56-) CTRL+P Tuş ikilisinin görevi nedir?

     A-Yeni bir çalışma dosyası açar

     B-Hazırlanan dökümanı yazıcıya gönderir

     C-Kayıtlı bulunan dosyayı belleğe yükler

     D-Ekrandaki dosyayı kayıt eder

 57-) CTRL+Z Tuş ikilisinin görevi nedir?

    A-Yapılan son işlemi geri alır

    B-Yapılan son işlemi tekrar eder

    C-Seçili alanı siler

    D-Seçili alanı kopyalar

 58-) CTRL+C Tuş ikilisinin görevi nedir?

    A-Yapılan son işlemi geri alır

    B-Yapılan son işlemi tekrar eder

    C-Seçili alanı siler

    D-Seçili alanın bir kopyasını belleğe alır

 59-) CTRL+V Tuş ikilisinin görevi nedir?

    A-Yeni bir çalışma sayfası açar

    B-Yapılan son işlemi tekrar eder

    C-Hafızadaki bilgiyi istenilen alana kopyalar

    D-Seçili alanı kopyasını hafızaya alır

 60-) CTRL+Y Tuş ikilisinin görevi nedir?

A-Yapılan son işlemi geri alır

B-Yapılan son işlemi tekrar eder

C-Hafızadaki bilgiyi istenilen alana kopyalar

D-Seçili alanın bir kopyasını hafızaya alır

61-) CTRL+F Tuş ikilisinin görevi nedir?

A-Ekrandaki dosyadan istenilen ifadenin değiştirilmesini sağlar

B-Seçili alanın silinmesini sağlar

C-Ekrandaki dosyadan belirtilen ifadeyi arar

D-Ekrandaki dosyayı kayıt eder

 62-) CTRL+X Tuş ikilisinin görevi nedir?

A-Seçili alanı silerek hafızaya kopyalar

B- Hafızadaki bilgiyi istenilen alana kopyalar

C-Yazının karakter boyutunu değiştirir

D-Dosyayı yazıcıya gönderir

63-) Seçilen bir metnin silinebilmesini sağlayan komut     aşağıdakilerden hangisidir?

A-Düzen/Temizle (Edıt/Delete)

B-Düzen/Tümünü Seç (Edıt/Select All)

C-Düzen/Geri Al (Edıt/ Undo)

D-Düzen/Yapıştır (Edıt/Paste)

 64-) Metnin içindeki bir ifadeyi yenisiyle değiştirebilmek için kullanılan kısayol tuşu aşağıdakilerden hangisidir?

A-CTRL+A

B-CTRL+Z

C-CTRL+H

D-CTRL+E 

65-) Sayfanın üst boşluğuna ve alt boşluğuna bilgiler   yazılabilmesini sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A-Dosya/Sayfa Yapısı (Fıle/Page Setup)

B-Dosya/Baskı Ön izleme (Fıle/Prınt preview)

C-Görünüm/Dipnotlar (View/Footnotes)

D-Görünüm/Üst Bilgi ve Alt Bilgi(View/ Header

and Footer)

 

66-) Ekrandan araç çubuklarını, durum çubuğunu vb. kaldırarak daha geniş olarak görünmesini sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A-Düzen/Tümünü seç (Edıt/Select All)

B-Görünüm/Tam ekran (View/Full Screen)

C-Görünüm/Araç çubukları (View/Toolbars)

D-Görünüm/Üst bilgi alt bilgi (View/Header

and Footer)

 

67-) Ekrandaki belgenin yüzdesel olarak genişliğini ayarlamayı sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A-Görünüm/Yakınlaştır (View/Zoom)

B-Görünüm/Tam ekran (View/Full Screen)

C-Düzen/Tümünü seç (Edıt/Select All)

D-Dosya/Sayfa yapısı (Fıle/Page Setup)

68-) Belgedeki belli bir yere sütun sonu, sayfa sonu ya da bölüm sonu ekleyebilmeyi sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A-Ekle/Sayfa numaraları (Insert/Page Numbers)

B-Ekle/Alan (Insert/Field)

C-Ekle/Kesme (Insert/Break)

D-Ekle/Simge (Insert/Symbol)

 69-) İmlecin bulunduğu yere açıklamalar yazılabilmesini sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A-Ekle/Dipnotlar (Insert/Footnotes)

B-Görünüm/Dipnotlar (View/Footnotes)

C-Biçim/Açıklama (Format/Comment)

D-Ekle/Açıklama (Insert/Comment)

 

70-) Bir sayfanın sonuna dıpnot(Fotnote) ya da bir belgenin sonuna sonnot (Endnote) ekleyebilmeyi sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir.?

A-Ekle/Sayfa Numaraları (ınsert/Page Numbers)

B- /Dipnotlar (View/Footnotes)

C-Ekle/Dipnot (Insert/Footnote)

D-Biçim/Paragraf (Format/Paragraf)

 

71-) Seçili bir metnin küçük harften büyük harfe ya da büyük harften küçük harfe gibi dönüştürme işlemini otomatik olarak gerçekleştiren komut aşağıdakilerden hangisidir.?

       A-Biçim/Büyük/Küçük Harf Değiştir.

       B-Biçim/Metin Yönü (Format/Text Direction)

       C-Biçim/Yazı Tipi (Format/Font)

       D-Biçim/Paragraf (FormatParagraf)

72-)Kes(Cut) komutu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur.?

       A-Seçili alanı silerek hafızaya alır.

       B-Seçili alanı silmeden hafızaya alır.

       C-Hafızaya alınmış bilgiyi akrana yapıştırır.

       D- Seçili alanın biçimini değiştirir.

73-) Seçili alandaki bilgiler klavyedeki hangi tuş ile silinebilir.?

       A-Delete

       B-Insert

       C-F1

       D-Ctrl

 

 74-) Sayfayı sütunlara ayırdıktan sonra sütunun sonuna gelindiğinde bitişik sütuna hangi komut ile geçilir.?

       A-Ekle/Kesme/sayfa Sonu (Insert/Break/Page Break)

       B-Ekle/Kesme/Bölüm Sonu (Insert/Odd Page)

       C-Ekle/Kesme/Sütun Sonu (Insert/Column Break)

       D-Ekle/Dipnot (Insert/Footnote)

 

75-) Ekle/Sayfa Numaraları (Insert/Page Numbers) komutu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

        A-Sayfanın alt kısmına sayfa numarası ekler

        B-Sayfanın üst kısmına sayfa numarası ekler

        C-Eklenilen sayfa numarası istenilen yönde hizalanabilir

        D-Hepsi

 

76-) Ekle/Dipnotlar (Insert/Footnote) komutu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

        A-Sayfa sonuna dipnot (Footnote) ekler

        B-Belge sonuna son not (Endnote) ekler

        C-Eklenen dipnot (Footnote) ve sonnotun(Endnote) numara 

           düzenini ayarlar

        D-Hepsi

 

77-) İmlecin bulunduğu yeri unutmamak için oraya bir isim verebilmeyi sağlayan komut Aşağıdakilerden hangisidir?

         A-Ekle/Yer imi (Insert/Bookmark)

         B-Ekle/Dosya (Insert/File)

         C-Dosya/Kapat (File/Close)

         D-Ekle/Nesne (Insert/Object)

 

78-) Belge içerisinde yer alan yazıların biçimini ayarlayabilmeyi sağlayan komut Aşağıdakilerden hangisidir?

         A-Ekle/Kesme (Insert/Break)

         B-Biçim/Yazı Tipi (Format/Font)

         C-Biçim/Paragraf (Format/Paragraph)

         D-Biçim/Sütunlar (Format/Columns)

 

79-) Satır aralığı hangi komut ile ayarlanabilir?

       A-Biçim/Paragraf (Format/Paragraph)

       B-Biçim/Yazı tipi (Format/Font)

       C-Biçim/Satır (Format/Line)

       D-Biçim/Sayfa (Format/Page)

 

80-) Belge içerindeki yazıların kenarlığını, zemin rengini ve gölge rengini ayarlayan komut Aşağıdakilerden hangisidir?

      A-Biçim/Yazı tipi (Format/Font)

      B-Biçim/Paragraf (Format/Paragraph)

      C-Biçim/Kanarlıklar ve Gölgelendirme (Format/Borders and

         Shading

      D-Biçim/Sekmeler(Format/Tabs)

 

81-) Belge içerisindeki sayfayı dikine bölümlere (Sütunlara) ayırabilmeyi sağlayan komut Aşağıdakilerden hangisidir?

         A-Biçim/Sütunlar (Format/Columns)

         B-Biçim/Paragraf (Format/Paragraph)

         C-Ekle/Kesme (Insert/Break)

         D-Biçim/Sekmeler(Format/Tabs)

 

82-) Belge içindeki seçilen paragrafın başını(ilk karakterini) birden fazla satıra büyütmeyi sağlayan komut Aşağıdakilerden hangisidir?

         A-Biçim/Başlangıç büyüt (Format/Drop Cap)

         B-Biçim/Büyük/Küçük harf değiştir (Format/Change Case)

         C-Araçlar/Otomatik Düzelt(Tools/Auto Correct)

         D-Biçim/Paragraf(Format/Paragraph)

 

83-) Bir tabloda yada metim kutusunda yazının yönünü ayarlayabilmeyi sağlayan komut Aşağıdakilerden hangisidir?

         A-Biçim/Yazı tipi(Format/Font)

         B-Biçim/Paragraf (Format/Paragraph)

                  C-Biçim/Metin Yönü (Format/Text Direction)

         D-Biçim/Biçem (Format/Style)

 

84-) Belge içerisindeki karakter, satır, kelime vb. gibi bilgileri saymayı sağlayan komut Aşağıdakilerden hangisidir?

         A-Araçlar/Dil (Tools/Language)

         B-Araçlar/Sözcük Sayımı (Tools/Word Count)

         C-Biçim/sütunlar (Format/Columns)

         D-Biçim/Biçem (Format/Style)

 

85-) Belge içerindeki yazılan bir kısaltmayı kendiliğinde düzeltebilmeyi sağlayan komut Aşağıdakilerden hangisidir?

         A-Araçlar/Otomatik Özet (Tools/Hyphenation)

  B-Araçlar/Otomatik düzelt (Tools/Auto Correct)

  C-Biçim/Sütunlar (Format/Columns)

  D-Biçim/Yazı tipi (Format/Font)

 

86-) Belgeyi birkaç özelliğine göre koruyabilmemizi sağlayan komut Aşağıdakilerden hangisidir?

        A-Biçim/Koru (Format/Protection)

        B-Araçlar/Yazım Denetimi (Tools/Spelling and

           Grammer)

        C-Araçlar/Belgeyi Koru (Tools/Protect Document)

        D-Araçlar/Makro (Tools/Macro)

 

87-)  Word içerisinde değişik adresleri kayıt edebilmeyi ve daha sonra bu adresleri belge içerisinde kullanabilmemizi sağlayan komut Aşağıdakilerden hangisidir?

         A-Araçlar/Belge birleştir (Tools/Merge Document

         B-Araçlar/Belgeyi koru (Tools/Protect Document)

         C-Araçlar/Zarflar ve Etiketler (Tools/Envelopes and

            Labels)

         D-Araçlar/Adres Mektup Birleştir (Tools/Mail Merge)

 

88-) Belge içerisinde yer alan bir tablodaki birkaç hücreyi tek hücre haline getirebilmeyi sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?

         A-Tablo/Sütun ekle (Table/Insert Column)

         B-Tablo/Satır Ekle (Table/Insert Row)

         C-Tablo/Hücreleri Birleştir (Table/Merge Cells)

         D-Tablo/Hücreleri Böl (Table/Split Cells) 

89-) Belge içerisinde yer alan bir tablodaki bir hücreyi birkaç hücre haline getirebilmeyi sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?

        A-Tablo/Sütun ekle (Table/Insert Column)

        B-Tablo/Satır Ekle (Table/Insert Row)

        C-Tablo/Hücreleri Birleştir (Table/Merge Cells)

        D-Tablo/Hücreleri Böl (Table/Split Cells)

 90-) Belge içerisinde yer alan bir tabloyu kendiliğinden biçimlendirebilmeyi sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?

       A-Tablo/Sütun Seç (Table/Select Column)

       B-Tablo/Satır Seç (Tablo/Select Row)

       C-Tablo/Otomatik Tablo Biçimi (Table/Table Auto Format)

       D-Tablo/Hücre Yüksekliği ve Genişliği (Cell Width  and Heigh)

 

91-) Belge içerisinde yer alan bir tablodaki hücrelerin genişliğini ve yüksekliğini ayarlamayı sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?

       A-Tablo/Sütun Seç (Table/Select Column)

       B-Tablo/Satır Seç (Tablo/Select Row)

       C-Tablo/Tablo Ekle (Table/Insert Table)

       D-Tablo/Hücre Yüksekliği ve Genişliği (Cell Width and Heigh)

 

92-) Eğer tablo birden fazla sayfaya yaşarsa ilk sayfadaki başlığı diğer sayfalara otomatik olarak veren komut aşağıdakilerden hangisidir?

      A-Tablo/Tablo Ekle (Table/Insert Table)

      B-Düzen/Kopyala (Edit/Copy)

      C-Tablo/Başlıklar (Table/Headings)

      D-Tablo/Sırala (Table/Sort)

 93-) Tabloyu imlecin bulunduğu yerden itibaren iki parçaya ayıran komut aşağıdakilerden hangisidir?

         A-Tablo/Böl (Table/Split Table)

         B-Biçim/Böl (Format/Split)

         C-Düzen/Böl (Edit/Split)

         D-Görünüm/Böl (View/Split)

 94-) Görünüm/Araç Çubukları (View/Toolbars) seçeneği ile aşağıdakilerden hangisi yapılabilir?

         A-Araç çubuğu ekrandan kaldırabilir

         B-Araç çubuğuna ekleme yapılabilir

         C-İstenilen araç çubuğu görüntülenebilir

         D-Hepsi

 95-)  Yandaki simgenin görevi nedir?

         A-Hafızadaki ifadeyi imlecin bulunduğu yere aktarır

         B-Bloklu alanı kesip hafızaya alır

         C-Yazıların tamamını doğrudan yazıcıya aktarır

         D-Yazıların baskı ön izlemesini çalıştırır

 96-) Dosya(File) menüsündeki sayfa yapısı(Page Setup) komut içerisinde yer alan solsağ kenar boşlukları (Left-Right Margin) ile hangi işlem yapılır.

         A-Üstten bırakılacak boş satır sayısı

         B-Sayfanın sol ve sağ boşlukları

         C-Alttan bırakılacak boş satır sayısı

         D-Satırlar arası boşluk

 97-) Esc tuşunun işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

         A-Komutu tekrar ettirir

         B-Komutu onaylar

         C-Komutu iptal eder

         D-Çıkış yapar

 98-) Ctrl+Home tuşunun işlevi aşağıdakilerden hangisidir.

         A-Belgenin başına gider

         B-Belgenin sonuna gider

         C-Paragraf başına gider

         D-Paragraf sonuna gider

 99-) Biçim/Yazı Tipi (Format/Font) komutunun görevi nedir?

      A-Bilgilerin yerleşiminin belirler

      B-Bilgilerin biçimini belirler

      C-Bilgileri sola dayalı olarak yazar         

      D-Bilgileri sağa dayalı olarak yazar 

100-) Bazı komutlarda karşımıza gelen “Uygula: Tüm Belgeye” (Apply to: Whole document) ifadesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

         A-İşlemin belgenin tamamına yapılacağını belirtir

         B-İşlemin imlecin bulunduğu yerden itibaren yapılacağını

            belirtir

         C-İşlemin sadece geçerli sayfaya yapılacağını belirtir

         D-İşlemin sadece tek numaralı sayfalara yapılacağını

             belirtir 

101-) Otomatik Metin (Autotext) Komutu aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirir?

      A-Resmi imlecin bulunduğu yere yapıştırır

      B-Sayfa Düzenini ayarlar

      C-Hazır metni, imlecin olduğu yere yerleştirir

      D-Yazıların biçimini değiştirir

 102-) Aşağıdakilerden hangisi Sayfa Yapısı  (Page Setup) komutu ile yapılır?

       A-Soldan bırakılacak boşluk

      B-Sağdan bırakılacak boşluk

      C-Üstten bırakılacak boşluk

      D-Hepsi

 103-) Hafızaya daha önceden alınmış bir bilgi var ise belgenin herhangi bir yerinde Ctrl+V

tuşuna basıldığında aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

        A-Hafızada bulunan kopya imlecin bulunduğu

          yere yerleşir

        B-Hafızdaki kopya bir süre sonra silineceği için herhangi bir işlem olmaz

        C-Bilgisayar hata mesajı verir

        D-Belge silinir

104-) Bir alan seçiliyken Enter tuşuna basılırsa ne olur?

        A-Seçili alan hafızaya kopyalanır

        B-Seçili alan silinir

        C-Seçili alan hafızaya taşınır

        D-Seçili alan kalın (bold) duruma gelir

 105-)  Yandaki simgenin işlevi nedir?

         A-Yazım hatalarını kontrol eder

         B- İmla hatalarını kontrol eder

         C- Anlam hatalarını kontrol eder

         D-Otomatik olarak biçimlendirme yapar


106-)  Yandaki simgenin işlevi nedir?

           A-Bilgiyi ortalamayı sağlar

           B-Bilgiyi sağa hizalar

           C-Bilgiyi sola hizalar

           D-Bilgiyi iki yana yaslar

  107-)  Yandaki simgenin görevi nedir?

           A-Bilgiyi ortalamayı sağlar

           B-Bilgiyi sağa hizalar

           C-Bilgiyi sola hizalar

           D-Bilgiyi iki yana yaslar


108-)  Yandaki simgenin görevi nedir?

          A-Bilgiyi ortalamayı sağlar

          B-Bilgiyi sağa hizalar

          C-Bilgiyi sola hizalar

          D-Bilgiyi iki yana yaslar

 109-) Word’de Şablon (Template) dosyasının uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?

          A-DOT                    B-DOC

          C-DOS                    D-Dos

 110-) Dosya/Baskı Önizleme (Fıle/Prınt Prewiew) komutunun görevi aşağıdakilerden hangisidir.?

         A-Dosyayı yazdırır

         B-Ön izleme yapar

         C-Grafik çizer

         D-Dosyayı siler

 111-)Ctrl +End tuş bileşiminin görevi aşağıdakilerden hangisidir.?

         A-Belgenin başına gidebilmeyi sağlar

         B-Belgenin sonuna gidebilmeyi sağlar

         C-Satır sonuna gidebilmeyi sağlar

         D-Satır başına gidebilmeyi sağlar

 112-)Page Up tuşunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?

         A-Sayfaları sıraya koyarak ekrana getirir

         B-Sayfa sayfa aşağı gidebilmeyi sağlar

         C-Sayfa sayfa yukarı gidebilmeyi sağlar

         D-Dosya sonuna gidebilmeyi sağlar 

113-)Page Down tuşunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?

           A-Sayfaları sıraya koyarak ekrana getirir

           B-Sayfa sayfa aşağı gidebilmeyi sağlar

           C-Sayfa sayfa yukarı gidebilmeyi sağlar

           D-Dosya sonuna gidebilmeyi sağlar

 114-) Yukarıdaki sekme durağı sembolünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

          A-Sola dayalı yazar

          B-Sağa dayalı yazar

          C-Ortalı yazar

          D-Metnin altını çizer 

115-)Yukardaki sekme durağı sembolünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

         A-Sola dayalı yazar

         B-Sağa dayalı yazar

         C-Ortalı yazar

         D-Metnin altını çizer 

116-)Yukardaki sekme durağı sembolünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

         A-Sola dayalı yazar

         B-Sağa dayalı yazar

         C-Ortalı yazar

         D-Metnin altını çizer

 117-) Çerçeve içerisinde yazı yazmak istediğimizde hangi komut kullanılır?

           A-Metin kutusu

           B-Wordart

           C-Yazı Tipi (Font)

           D-Kenarlıklar ve Gölgeleme (Borders and Shading)

 118-)  Yandaki sembolün görevi aşağıdakilerden hangisidir?

           A-Seçilen metni kalın (bold) yapar

           B-Seçilen metnin altını çizdirir

           C-Seçilen metni italik yapar

           D-Seçilen metni ortalı yazar

 119-)  Yandaki sembolün görevi aşağıdakilerden hangisidir?

           A-Seçilen metni kalın (bold) yapar

           B-Seçilen metnin altını çizdirir

           C-Seçilen metni italik yapar

           D-Seçilen metni ortalı yazar

120-)  Yandaki sembolün görevi aşağıdakilerden hangisidir?

          A-Seçilen metni kalın (bold) yapar

          B-Seçilen metnin altını çizdirir

          C-Seçili metnin tipini değiştirmeyi sağlar

          D-Seçili metnin boyutunu değiştirir

 121-)   Yandaki sembolün görevi aşağıdakilerden hangisidir?

 

         A-Yeni (New)

         B-Aç (Open)

         C-Kaydet (Save)

         D-Yazdır (Prınt)

 122-)  Yandaki sembolün görevi aşağıdakilerden hangisidir?

            A-Çizim araç çubuğunu gösterir

           B-Yazıcıya çıkartılmayan karakterleri (Enter, tab vb.

              tuşları basılan yerleri) gösterir/gizler

           C-Baskı ön izlemeye geçmeyi sağlar

           D-Yazı rengini değiştirir

 123-)Kesme (Break), Tarih-Saat (Date-Tıme) ve Dipnotlar (Footnotes) hangi menü içerisinde yer alır?

          A-Dosya (File)

         B-Düzen (Edit)

         C-Ekle (Insert)

         D-Araçlar (Tools)

 124-)Yapılan tabloda satır eksik gelirse hangi komut yardımıyla yeni satır eklenebilir?

          A-Ekle (Insert)

         B-Tablo Ekle (Insert Table)

         C-Satır Ekle ( Insert Row)

         D-Sütun Ekle (Insert Clomun)

 

125-) Zarflar ve Etiketler (Envelopes and Labels) hazırlayan komut aşağıdakilerden angisidir? 

         A-Zarflar ve Etiketler  (Envelopes and Labels)

         B-Dosya Birleştir (Merge to Fıle)

         C-Değiştir (Replace)

         D-Adres-Mektup Birleştir

Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER