Üye Kayıt Üye Giriş

Action Script Eğitimi


Action Script Dili Nedir? 

Flash ta Action Script Kullanarak Neler Yapılabilir?
 

Kontrol Yapıları

Döngüler

Hazır Fonksiyonlar


Örnekler ve Daha Fazlası

 

 

001 Giriş

Giriş

Editör ayarları

Syntax

 

002 Değişkenler

18:54 de 8 bit yerine byte demişim düzeltelim,

23:46 da değişken konumuz bu kadar demişim düzeltelim,

38:25 de hata vereceğini ve küçük büyük harf ayrımı yapmadığını sanmışım gerek varsa düzeltelim

 

Değişken nedir

Değişken türleri

Değişken kullanımı

 

003 Dizi Değişkenler

(dizi değişkenlerini değişkenler konusunun sonuna ekleyebiliriz)

Dizi değişkenler nedir

Dizi değişkenlerini açma

 

004 Operatörler

1 Sayısal op

+ toplama

- çıkarma

* çarpma

/ bölme

% kalan

++ 1 arttırma incrament

-- 1 eksiltme decrament

 

2 Karşılaştırma op

== eşitlik

< küçükltür

> büyüktür

<= küçüktür veya eşittir

>= büyüktür veya eşittir

 

3 String op

+ toplama

< küçük

> büyük

 

4 Mantıksal op

&& true + true = true

|| (alt + 124) false + false = false

! değil *-1

 

5 Atama ve Eşitlik op

== eşitse

!= eşit değilse

+= Tapla ve ata

-= Çıkar ve ata

*= Çarp ve ata

%= Kalan ve ata

 

005 Akış Kontrolleri

İf

İf, Else

İf, else if, else

Switch case

 

006 Döngüler

For

While

Do while

 

007 Fonksiyonlar

Fonksiyonlar nedir

Fonksiyon nerede kullanılmalı

Fonksiyon isimlendirme standartları

Hesap makinesı Örneği (Sub)

Hesap Makinesi örneği (Parametre alan sub)

Hesap Makinesi örneği (Parametre alan fonksiyon)

Hesap Makines örneği (Parametre alan Ortak fonksiyon)

Hesap Makines örneği (Fonksiyon içinde fonksiyon kullanma)

Fonksiyon içinde fonksiyon kullanma örneği

 

008 Hazır fonksiyonlar, Metodlar, Operatörler

Add

Alpha

And

Array

Array.concat

Array.join

Array.length

Array.pop

Array.push

Array.reverse

Array.shift

Array.slice

Array.sort

Array.splice

Array.toString

Array.unshift

 

Boolean.function (Örneği iki defa yaptım, önceki silinecek)

Boolean.object

String

valueOf

break

call

chr

Color

Color object, setRGB

Color getRGB

Color setTransform

 

Continue

Create

Currentframe

Date Fonksiyonları

Date Fonksiyonları 1

Date Fonksiyonları 1-1 (ekleye bilirsek 1 in sonuna ekleyelim)

Date Fonksiyonları 2

Date Fonksiyonları 3

Date Fonksiyonları 4

 

Delete

duplicateMovieClip

equal

escape

eval

evaluate

focusrect

for in

framesloaded

fscommand

ge

getProperty

getTimer

getURL

getVersion

gotoAndPlay

gotoAndStop

gt

highquality

ifFrameLoaded

include

infinity

int

isFinite

isNaN

Key Fonksiyonları 1

Tekil tuşların kullanımı

Key.Backspace

Key.isDown

 

Key Fonkisyonları 2

Kilitli tuşların kullanımı

Key.addListener

Key.Capslock

Key.removelistener

Key.isToggled

 

Key Fonkisyonları 3

Basılı tutulan tuşların kullanımı

Key.Shift

Key.Control

Key.getAscii

 

Key Fonksiyonları 4

Key.getCode

Klavyedeki tuşların yakalanması

Key.Backspace

Key.Capslock

Key.Control

Key.Deletekey

Key.Down

Key.End

Key.Enter

Key.Escape

Key.Home

Key.Insert

Key.Left

Key.Pgdn

Key.Pgup

Key.Right

Key.Shift

Key.Space

Key.Tab

Key.Up

Diğer tuşlar

 

Lenght

LoadMovie

LoadVariables (LoadVariables 2 yi sonuna ekleyelim)

Level

Lt

Math

Math

Abs

Acos

Asin

Atan

Atan2

Ceil

Cos

E

Exp

Floor

Log

LOG2E

LOG10E

LN2

LN10

Max

Min

PI

Pow

Random

Round

Sin

Sqrt

SQRT1_2

SQRT2

Tan

 

Maxscroll

Mbchr

Mblength

Mbord

Mbsubstring

Mouse1

Show

Hide

 

Mouse2

addListener

removeListener

 

MovieClip

attachMovie

getBounds

getBytes

getBytesLoaded

getBytesTotal

globalToLocal

hitTest

loadVariables1

loadVariables2(loadVariables1 in sonuna ekleyelim)

localToGlobal

NextFrame,  prevFrame

Play

removeMovieClip

startDrag, stopDrag

stop

swapDepths

unloadMovie

 

Name

Ne

New

Newline

nextScene

not

null

Number

Max_Value

Min_Value

NaN

 

toString

onClipEvent 1

onPress

onRelease

onReleaseOutside

onRollover

onRollOut

onDragOver

onDragOut

onKeyPress

 

onClipEvent 2

onLoad

onUnload

 

or

ord (sonunda camtasia görünüyor, silelim)

parent 1

parent 2

parseFloat

parseInt

prevFrame

prevScene

print

prit

printAsBitmap

 

quality

random

return

root

rotation

scroll

Selection

getBeginIndex

getCaretIndex

getEndIndex

getFocus

setFocus

setSelection

 

Set

setProperty

Sound

String

Object

charAt

charCodeAt

concat

fromCharCode

indexOf

length

slice

split

substr

substring

toLowerCase

toUpperCase

 

Target

Target

targetPath

tellTarget

 

this

toggleHighQuality

totalframes

typeof

unescape

updateAfterEvent

url

visible

void

width

with

x, y

xmouse, ymouse

xscale, yscale

interval

 

Sürükleme

Yön Tuşları

Kayan Menü

Dijital Saat

Analog Saat

Normal Menü (Normal Menü 2 yi sonuna ekleyelim)

Duvar Kağıdı (Duvar Kağıdı 2 yi sonuna ekleyelim)

FLV (FLV 2 yi sonuna ekleyelim)

Optimizasyon

Yayımlama

Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER