Üye Kayıt Üye Giriş

Delphi Öğreniyorum


Delphi İndeksi

 

 

01 – Kurulum

02 – Delphi 7 Kurulumu

03 – Delphi'ye Giriş

04 – Kisaca Delphi Hakkında

05 – Menüler

06 – File Menüsü

07 – New Menüsü

08 – Diğer File Menüsü Elemanları

09 – Edit Menüsü

10 – Search Menüsü

 

· View Menüsü

 

11 – Project Manager

12 – Object Inspector

13 – Object TreeView

14 – To Do List

15 – Align Palette

16 – Browser

17 – Code Explorer

18 – Component List

19 – Window List

20 – Additional Message Info

 

· Debug Windows

 

21 – Breakpoints

22 – Call Stack

23 – Watch List

24 – Local Variables

25 – Threads

26 – Modules

27 – Event Log

28 – CPU

29 – FPU

 

· Desktops

 

30 – Save Desktop, Load Desktop

31 – Delete Desktop

32 – Set Debug Desktop

33 – Toggle Form - Unit, Units, Forms, New Edit Window

34 – Project Menüsü

35 – Run Menüsü

36 – Component Menüsü

37 – Database Menüsü

38 – Tools Menüsü

39– Window Menüsü

40 – Help Menüsü

41 – Toolbarlar

42 – Component Palette

43 – Object Inspector

44 – Object Tree View

45 – Editör'ün Kullanımı

46 – Kısaca VCL ve OWL Hakkında

 

· Delphinin Temeli, PASCAL Dili

 

47 – Temel Program Yapısı

48 – Procedure, Function Kavramları 1

49 – Procedure, Function Kavramları 2

 

· Tipler, Değişkenler ve Sabitler

 

· Değişkenler

 

50 – Sayisal (Integer) Değişkenler

51 – Gerçek Sayı (Extended, Kayan Noktalı, Floating Point) Değişkenleri

52 – Char, WideChar ve Byte Değişkenler

53 – Yazi (string) Değişkenler

54 – Tarih, Saat Değişkenleri

55 – Diziler(Array)

56 – Kayıt Tipleri (Record)

57 – İşaretçiler (Pointer)

58 – Boolean Değişkeni

59 – Sabitler (Const, Constant)

60 – Resource String (resourcestring) Kullanımı

61 – Tiplerin Birbirlerine Olan Dönüşümleri

 

· PASCAL Temel Programlama İşlevleri

 

62 – If, Then, Else Kullanımı

63 – Case Kullanımı

 

· Döngüler

 

64 – Döngü Nedir, Kısaca Döngüler Hakkında

65 – For Döngüsü

66 – While Döngüsü

67 – Repeat Until Döngüsü

 

Projeler

 

68 –  Delphinin Temeli, PASCAL Dili

69 –  Dosyalarla Çalışmak

70 – Dosyalarla Çalışmak Hakkında

71 – Dosyaya Kayıt Girişi

72 – Dosyadan Kayıt Okumak, Kayıt Arama

73 – Dosyada Kayıt Düzeltmek

74 – Dosyadan Kayıt Silmek

75 – Dosyadaki Kayıtları Listelemek

 

· OOP (Object Oriented Programming)

 

75 – Object Tanıtımı ve Private, Protected, Public Alanlar

76 – Sınıf Tanıtımı, Sınıf ve Object Arasındaki Farklar, Published Alanı

77 – Nesnelerde Kalıtım

77 – Virtual, Abstract ve Override İşlevleri

78 – stisna Yonetimi, Try Except Blogu, Exception Sınıfları, Abort Fonksyonu

79 – Try Finally Bloğu

80 – Self Anahtarı

 

· Delphi ile Windows Üzerinde Program Geliştirmek

 

81 – Delphi Programlama Dili

82 – Windows Mesaj Sistemi

83 – Delphi İle Windows Mesajlarının İşlenmesi

84 – Delphi Event Mimarisi

85 – Win API (Application Programming Interface)

 

· VCL (Görsel Bileşen Kütüphanesi)

 

86 – Görsel Bileşenlerde Hiyerarşi, TComponent, TControl ve Türetilmiş Sınıfları

87 – Formlarla Calışmak 1

88 – Formlarla Calışmak 2

89 – Application, Timer, ApplicationEvents Nesneleri

90 – Screen Nesnesi

91 – Bileşenlerin Dinamik Olarak Yaratılması

92 – Polimorphism (Çok Biçimlilik)

 

· Editör Uygulaması

 

· About Ekranı

 

93 – Uygulamaya Giriş, TButton Nesnesi

94 – TLabel Nesnesi, Windows Sürümünün ve Windows Belleğinin Okunması

95 – Bevel Nesnesi

96 – Action List

97 – Main Menü Kullanımı

98 – ImageList İle Resimlerin Kullanımı

99 – StatusBar Nesnesi

10 – ToolBar ve ToolButton Nesneleri, Customize İşlevi

101 – Kısaca Registry, Utility Örneği

102 – ToolBar Buttonlarının Registry Üzerinde Kaydedilmesi

103 – Kaydedilen ToolBar Buttonlarının Registryden Geri Yüklenmesi

104 – Popup Menu, Form Pozisyonunun Registry Üzerinde Kaydedilmesi

105 – CoolBar Nesnesi

106 – PageControl Nesnesi

107 – RichEdit Nesnesi

108 – Yeni, Aç, Kaydet İşlevleri, Tag Özelliği

109 – Dosya Aç ve Kaydet Dialoglarında Dosyaların Filtrelenmesi

110 – StatusBar Panellerinin Kullanımı

111 – RichEdit Üzerinde Undo, Cut, Copy, Paste ve Find İşlevleri (TFind Dialog)

112 – Replace Dialoğu

113 – Yazıcıdan Döküm, Print Dialog, Printer Setup Dialog

114 – BitBtn Nesnesi

115 – Notebook, TabSet Nesneleri

116 – StaticText, Edit, SpinEdit Nesneleri

117 – SpeedButton Nesnesi

118 – Font Dialog, Editör Fontlarının Registry Üzerinde Saklanması

119 – CheckListBox Nesnesi, FontStyle

120 – ColorBox Nesnesi

121 – CheckBox Nesnesi

-------------------------------------------------------------------

Projeler

 

CD 3 CD 4 

 

122 – VCL (Görsel Bileşen Kütüphanesi)

123 – Editör Uygulaması

124 – Tools Menülerin Oluşturulması, ListBox Bileşeni 1

125 – Tools Menülerin Oluşturulması, ListBox Bileşeni 2

126 – DriveComboBox, DirectoryListBox, FilterComboBox, FileListBox Nesneleri

127 – PaintBox Nesnesi, Color Dialoğu

128 – GroupBox Nesnesi

129 – UpDown Kontrolu

130 – ComboBox Nesnesi

131 – Image Nesnesi

132 – ScrollBox, RadioGroup Nesneleri

133 – Veritabanı Bileşenleri

134 – Veritabanı Uygulamalarına Giriş

135 – AddressBook

136 – ActionMainMenuBar ve ActionManager Nesneleri

137 – ControlBar Nesnesi

138 – Database Desktop, Alias Tanıtımı

139 – DBEdit, DBMemo Nesneleri, Form Wizard

140 – XPManifest Nesnesi

141 – DBImage, OpenPictureDialog Nesneleri, Frame Kullanımı

142 – Splitter, DBGrid Nesneleri

143 – ValueListEditor Nesnesi 1

144 – ValueListEditor Nesnesi 2

145 – DBText Nesnesi

146 – LabeledEdit, DBLookupListBox Nesneleri, Dinamik Tablo Oluşturma, Query(INSERT, 01 – DELETE, UPDATE) 1

147 – LabeledEdit, DBLookupListBox Nesneleri, Dinamik Tablo Oluşturma, Query(INSERT, 01 – DELETE, UPDATE) 2

148 – DBLookupComboBox Nesnesi

149 – DBNavigator Nesnesi

150 – Search Ekranı, SQL Kullanımı (SELECT), FindKey İle Tabloda Arama

151 – ProgressBar Nesnesi

152 – Tablo Üzerinde Sort İşlemi

153 – Memo Nesnesi, Tablo Kayıtlarını Filtreleme

154 – ActionToolBar, CustomizeDlg Nesneleri

155 – XPColorMap, StandardColorMap, TwilightColorMap Nesneleri

156 – TDatabase ( Database ) Nesnesi

157 – ADO

158 – ADOConnection Nesnesi

159 – ADOTable Nesnesi

160 – ADOQuery Nesnesi

161 – DBCheckBox, DBRadioGroup, DBCtrlGrid, DBRichEdit Nesneleri

162 – DBListBox, DBComboBox Nesneleri

163 – TrackBar, TreeView, DateTimePicker, MonthCalendar Nesneleri

164 – RadioButton ve Panel Nesneleri

165 – TabControl ve Shape Nesneleri

166 – StringGrid Nesnesi

167– MediaPlayer Nesnesi

168 – TabbedNoteBook ve SavePictureDialog Nesneleri

169 – MaskEdit Nesnesi

170 – ShortCut, HotKey Nesnesi

171 – Animate Nesnesi

172 – PageScroller Nesnesi

173 – OLE Container Nesnesi

174 – IniFiles, TIniFile Nesnesi, Ini Dosyalari İle Çalışmak

175 – ShellListView, ShellTreeView, ShellComboBox Nesneleri

176 – SpinButton ve Gauge Nesneleri

177 – Takvim Ekranı, Calendar Nesnesi

178 – DLL hakkında, DLL Oluşturma ve Kullanma

179 – Görsel Bileşen (Component) Tasarımı

----------------------------------------------------------------------

Projeler

 

180– Debug

181 – Debug İşlemleri

182 – Programlama Sanatı

183 – İyi Kod Nedir

184 – Projeler

185–  Cari Hesap Projesi

186 – Ana Formun Oluşturulması ve İlk İşlemler

187 – Kullanıcı Tanıtımı Ekranı

188 – Program Giriş Ekranı

189 – Cari Hesap Tanıtım Ekranı

190 – Diğer Tanıtım Ekranları

191– Tanıtım Ekranlarının Seçim Listeleri

192 – Parametreler Ekranı

193– Cari Hesap Arama ve Seçim Listesi

194 – Cari Hesap Hareket Ekranı 1

195– Cari Hesap Hareket Ekranı 2

196 – Cari Hesap Hareket Arama Ekranı 1

197– Cari Hesap Hareket Arama Ekranı 2

198– Cari Hesap Ektresi 1

199 – Cari Hesap Ektresi 2

200– Cari Hesap Ektresi 3

201– Cari Hesap Ektresi 4

202– Cari Hesap Hesap Kartı Toplam Borç-Alacak Update İşlemi 1

203 – Cari Hesap Hesap Kartı Toplam Borç-Alacak Update İşlemi 2

204 –  Stok Projesi

205– Program Başlangıç

206 – Stok Kartı

207 – Ürünlerin Tanıtımı Ekranı

208 – Ürünlerin Arama Ekranı

209 – Gruplar, Birimler Tanıtım ve Arama Ekranları

210 – Birim Tanıtımı ve Arama Ekranları

211 – Ambalaj Tanıtım ve Arama Ekranları

212 – Stok Kartı Arama Ekranı (iki tablo üzerinde ilişki kurarak arama)

213 – Stok Hareket Ekranı

214 – Cari Hesap ve Stok Hareket Ekranları Update İşlemleri 1

215 – Cari Hesap ve Stok Hareket Ekranları Update İşlemleri 2

216 – Cari Hesap ve Stok Hareket Ekranları Update İşlemleri 3

217– Stok Hareket Kayıt Arama (Üc Tablo Üzerinde Arama)

218– Stok Hareket Raporu 1

219– Stok Hareket Raporu 2

220– Projeler

Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER