Üye Kayıt Üye Giriş

Office Öğreniyorum


OFFICE 2000 Görsel Eğitim Seti İndeksi

 

ORTAK ÖZELLYKLER EXCEL WORD ACCESS POWERPOINT OUTLOOK

 

01 – Ortak_Ozellikler
02 – Kurulus ve Yapılandırma

03 – Office 2003'ün Sisteme Kurulması

04 – Office 2003 Programına Geri Dönmek

05 – Office 2003'ü etkinleştirmek

 

     · Office XP ile gelen ve devam eden Ortak Özellikler

     · Yardım Almak

 

06 – Office Yardımcısından Yardım Almak

07 – Soru sorma kutusundan yardım almak

08 – Yardım görev bölmesini kullanmak

09 – Yardım menüsünü kullanmak

10 – Office 2003 için On-Line yardım almak

 

     · Uygulamalar ve Belgelerle Çalışmak

 

11 – Office Kısayol Çubuğu

12 – Office Uygulamalarını başlatmak

13 – Görev Bölmelerini kullanmak

14 – Yeni Ofis Belgeleri oluşturmak

15 – Mevcut bir Ofis Belgesini açmak

16 – Ara özelliğini kullanarak Ofis belgelerini bulmak

17 – Office belgelerini kaydetmek

18 – Bir belgeyi Web Sayfası olarak kaydetmek

19 – Birden çok Ofis Belgesi ile çalışmak

20 – Belge özelliklerini kullanmak

21 – Ofis Pano'su görev bölmesini kullanmak

 

          · Profesyonel grafikler ve Özel Efekler

          · Resim Eklemek

 

22 – Office belgelerine resim eklemek

23 – Clip Organizer ile resim eklemek

24 – Clip Organizer'ı Serbest Kipte çalıştırmak

25 – Clip Organizer'a klip eklemek

26 – Dosyadan resim almak

27 – Resimleri biçimlendirmek

28 – Otomatik Şekilleri kullanmak

 

       · Office Diyagramları

 

29 –Office Diyagramlarını kullanarak çizim oluşturmak

30 – Kuruluş Şeması eklemek

31 – Diğer diyagram türlerini kullanmak

32 – WordArt ile özel metin etkileri oluşturmak

33 – Microsoft Graph ile grafik eklemek

34 – Microsoft Denklem ile denklem eklemek

 

       · Grafik nesnelerini biçimlendirmek

35 – Grafik nesnelerini boyutlandırmak

36 – Grafik nesneleri çizim araç çubuğu ile değiştirmek

37 – Nesne biçimlendir iletişim kutusunu kullanmak

 

        · Uygulamalar arası Veri alışverişi

 

38 – Veri Paylaşma yolları

39 – Durağan kopyalama

40 – Veri Bağlama

41 – Veri Katıştırma

 

        · Arabirimin özelleştirilmesi

 

42 – Uygulama arabirimini özelleştirmek

43 – Özel araç çubuğu oluşturmak

44 – Araç çubuklarını değiştirmek

45 – Hızlı düğme eklemek ve kaldırmak

46 – Kısayol tuşları tanımlamak

47 – Arabirim seçeneklerini ayarlamak

48 – Ayar Kayıt Sihirbazı

 

        · Excel'in temelleri

 

49 – Excel Nedir?

50 – Çalışma alanını tanıyalım

 

       · Bilgi girişi

 

51 – Sayısal değer girişi

52 – Metin girişi

53 – Tarih ve Saat girişleri

54 – Hücrelere açıklamalar eklemek ve yönetmek

55 – Mürekkep ek açıklamalar kullanmak

56 – Formül girmek

57 – Formülde hücre başvuruları kullanmak

58 – Resim, clipart, wordart ve çizgisel şekil eklemek

59 – Arkaplan resmi eklemek

 

          · Köprüler eklemek

 

60 –Köprü oluşturmak

61 –Köprüyü çalıştırmak-etkinleştirmek

62 –Köprüleri düzenlemek ve kaldırmak

63 –Çalışma kitabını kaydetmek

 

     · Gelişmiş çalışma sayfası teknikleri

     · Temel düzenleme teknikleri

 

64 – Fare ve klavye ile hücre ve hücre aralıkları seçimi

65 – Hücreleri silmek ve içeriklerini temizlemek

66 – Satır ve sütunları seçmek, silmek ve temizlemek

67 – Tek tuşla tablo seçimi

68 – Veri bulmak ve değiştirmek

69 – Komutları geri almak

70 – Eylemi yinelemek (Geri Al işlemini geri almak)

71 – Komutu yinelemek (tekrarlamak)

72 – Kes-Yapıştır ile veri taşıma

73 – Kopyala-yapıştır ve özel yapıştır ile veri kopyalama

74 – Fare ile sürükleyerek veri kopyalama ve taşıma

75 – Satır ve sütun eklemek ,kopyalamak ve yapıştırmak

76 – Akıllı etiket kullanımı

 

          · Otomatik sayı, tarih ve etiket serileri girmek

 

77– Otomatik Doldurma özelliğini kullanmak

78 – Doldurma komutlarını kullanmak

79 – Seri Doldur iletişim kutusunu kullanmak

80 – Hataları denetlemek

 

     · Uzman biçimlendirme teknikleri

     · Hücreleri biçimlendirmek

 

81 –  Yatay hizalama

82 –  Dikey hizalama

83 –  Metin yönelimi ayarı

84–  Hücre içeriğinde satır sonu kullanmak

85 –  Sayısal değerleri biçimlendirmek

86 –  Excel'in varsayılan sayı,para,saat ve tarih ayarlarını değiştirmek

87 –  İsteğe uyarlanmış sayı biçimleri

88 –  Metin yazı tipi ve rengini değiştirmek

89 –  Bir hücre içindeki bağımsız karakterleri biçimlendirmek

90 –  Hücrelere kenarlık çizimi

91–  Hücrelere gölge (dolgu) eklemek

92 –  Biçim Boyacısı ile biçimleri kopyalamak

 

          · Sütun genişliği ve satır yüksekliklerini değiştirmek

 

93 – Fare ile ve elle ayarlamak

94 – Satır ve sütunları gizlemek

95 – Otomatik sığdır komutu ile değiştirmek

96 – Otomatik biçimlendirme ile değiştirmek

 

         · Koşullu biçimlendirme

 

97 – Koşullu biçimlendirme

98 – Excel biçim değiştirmiyorsa Koşullu biçimlendirmeleri bulun

 

          · Stil kullanımı

 

99 – Özel stil oluşturmak

  100 – Var olan stili uygulamak1

  101 – Stil silmek1

  102 – Başka çalışma kitaplarından stil almak ve istenmeyen stilleri silmek

 

          · Şablon oluşturmak ve düzenlemek

 

103 – Yeni bir şablon oluşturmak

104– Var olan bir belgeden veya şablondan belge oluşturmak

 

          · Sayfa sonlarını değiştirmek

 

105 – Elle sayfa sonu koymak ve kaldırma

106– Sayfa Sonu Önizlemesini kullanmak

 

     · Çalışma kitaplarıyla etkili çalışın

     · Çalışma sayfalarının yönetimi

 

107 –  Sayfalarda gezinti yapmak

108 –  Sayfaların adını değiştirmek

109 –  Sayfa sekmesinin rengini değiştirmek

110 –  Sayfaları silmek

111 –  Yeni çalışma kitabındaki varsayılan sayfa sayısını değiştirmek

112 –  Çalışma sayfası eklemek

113 –  Çalışma sayfalarını seçmek (gruplamak)

114 –  Sayfaları kopyalamak ve taşımak

115 –  Çalışma kitapları arasında Sayfa kopyalamak ve taşımak

116 –  Birden fazla çalışma kitabını kullanmak

117–  Başka çalışma sayfalarındaki hücrelere başvuru yapmak

118–  Başka çalışma kitaplarındaki hücrelere başvuru yapmak

119–  Veri Birleştir ile farklı kitaplardaki değerleri birleştirmek

120–  Çalışma alanını kaydetmek (Tek tuşla çok kitap açmak)

 

          · Paylaşılan çalışma kitapları

 

 121 – Çalışma kitabını paylaştırmak

 122– Paylaştırılmış bir çalışma kitabını izlemek

 123  Paylaşılmış kitaba kullanıcıların değişiklikleri yansıtılmıyorsa!

 124– Paylaşılan kitaptaki değişikliklerin otomatik kaydedilmesi

 125– Paylaşılan bir kitaptaki düzenlemeleri vurgulama

 126– Yapılan değişiklikleri onaylamak veya reddetmek

 

          · Çalışma kitaplarını veya sayfalarını korumak

 

127 – Çalışma sayfalarını gizlemek

128– Çalışma sayfalarını korumak

129– Çalışma sayfasını koruma aktif olmuyorsa

130– Korunan sayfada bazı yerlere bilgi girmeye izin vermek

131 – Çalışma kitabı yapısını korumak

132– Excel dosyasını korumak

 

     · Excel'i özelleştirin

     · Görünümleri ayarlamak

 

133 – Yakınlaştır komutunu kullanmak

134– Özel görünüm oluşturmak

135 – Tam ekran çalışmak

 

          · Yazdırma seçeneklerini ayarlamak

136 – Sayfa yönelimi ve ölçeklendirme

137– Kenar boşluklarının ayarı

138– Üstbilgi ve Altbilgi ayarları

139– Çalışma sayfası ve kılavuz çizgiler ayarları

140– Yazdırılacak bölgeyi belirleme

141– Satır yada sütun başlıklarının yinelenmesi

142– Ekranı Bölmelerle bölerek çalışma

 

          · Seçenekler iletişim kutusu ile özelleştirme

 

143 – Hesaplamaların denetlenmesi

144– Çalışma sayfası görünümünü özelleştirmek

145– Excelin düzenleme ile ilgili işlemlere karşı davranışlarını özelleştirmek

146– Eklenti ve sihirbazlar yüklemek

 

     · Formüller ve İşlevler

     · Formüller ve formülleri yapılandırmak

 

147 – Formüllere kısa bir giriş ve Çarpma işlemi

148– Formülleri kopyalamak

149 – Aritmetik işlemciler

150– Excel'in formülleri değerlendirme düzeni ve ayraçlar

151 – Göreceli ve Mutlak hücre başvurularını kullanmak

152 – Başvuru türleri arasında geçiş yapmak

153– Formülleri düzenlemek

 

          · Yerleşik işlevleri kullanmak

 

154 – Yerleşik işlev ve İşlev eklemek

155 – Çok kullanılan işlevlerin kullanımı ve örnekler

156– İşlev hata değerleri

 

          · Hücre ve aralıkları adlandırmak

 

157 – Ad komutuyla ad oluşturmak

158 – Ad kutusu ile ad vermek

159 – Adları kullanmak

160 – Adları silmek, değiştirmek, uygulamak

 

     · Çalışma sayfası grafikleri

 

161 – Grafik türleri

162–  Grafik öğeleri ve Excel'in grafik çizme mantığı

163 – Varsayılan stillerle grafik çizdirmek

164–  Adım Adım grafik çizmek

 

          · Grafikleri biçimlendirmek

 

165 – Grafiği taşımak, boyutlandırmak veya silmek

166– Veri değişimine karşı grafiği dondurmak

167– Grafik menüsünü kullanmak

168– Grafik araç çubuğunu kullanmak

169 – Grafik türünü değiştirmek

170–  Grafik Başlığını değiştirmek

171 –  Karakter biçimlerini değiştirmek

172–  Sayı biçimlerini değiştirmek

173–  Kılavuz çizgilerini ayarlamak

174–  Grafik göstergesini değiştirmek

175–  Grafik biçimlerini kopyalamak

176–  Grafik öğelerini fare ile taşıma ve yeniden boyutlandırma

177–  Grafik alanındaki nesnelerin özelliklerini değiştirmek

178 –  Grafiklere pencere eklemek

179 –  Grafiğin arkaplanına resim koymak

180–  3-B grafiklerde görüntüleme açısı ve perspektif değişiklikleri

181–  Grafiğe etiketler ve oklar eklemek

182– Grafikleri yazdırmak

183–  Grafik beklenenden büyük yazılıyorsa!

 

     · Güçlü veritabanı teknikleri

 

184 – Liste nedir? Nasıl olmalıdır?

185 – Listeye bilgi girişi için Form kullanmak

186– Girerken verinin doğrulanması

 

       · Sıralama

 

187– Listelerin sıralanması

188– Araç çubuğundan sıralama hatası

189 – Birden fazla sütunun sıralanması

190 – Özel sıralama düzeni oluşturmak

191 – Özel sıralama düzeni kullanmak

 

          · Kayıtları filtre ile bulmak

 

192 – Kayıtları bulmak için Otomatik Filtre kullanmak

193 – Özel Otomatik filtre oluşturmak

194– Gelişmiş Filtre kullanmak

 

        · Alt Toplamlar kullanmak

 

195 – Alt Toplam ile listeyi süzmek

196– Alt Toplam seviyeleri ile çalışmak (Anahat görünümü)

197 – Gruplandırma ile seviyelendirme ve satır, sütun gizleme

198 – Bir Excel Listesini Access Veritabanına çevirmek

 

         · Özet Tablo ve Özet Grafikler oluşturmak

 

199 – Özet Tablo ve Grafik sihirbazını kullanmak

200 – Özet Tablo'daki alanları yeniden düzenlemek

201 – Sayfa Bölgesini kullanmak

202 – Özet tablodaki işlevi değiştirmek

203 – Özet Tablo biçimlendirmesini değiştirmek

204 – Özet Grafik Raporunu kullanmak

205 –  Dış Veri Kaynağından Özet Rapor oluşturmak

206 – Yeni Excel Liste komutlarını kullanmak

 

     · Gelişmiş İş Çözümleri

 

207 – Tahminde bulunmak için Hedef Aramayı kullanmak

208 – Miktar-fiyat tahminleri için Çözücü'yü kullanmak

209 – Çözücü tahminini düzenlemek

 

          · Senaryolarla çalışmak

 

210 – Senaryo oluşturmak

211 – Senaryoları düzenlemek ve kullanmak

212 – Senaryo raporları oluşturmak

 

     · Excel'de Web sayfaları ve XML ile çalışmak

 

213 – Durağan ve etkileşimli Excel Web sayfaları

214 – Excel Web sayfalarını yayımlamak ve çalıştırmak

215 – Web sorguları ile Web'den Excel'e bilgi almak ve güncel tutmak

216 – Excel sayfalarını XML Elektronik tablosu olarak kaydetmek

217 – XML verileriyle çalışmak ve export etmek

 

 · Word'ün temelleri

 

218 – Word Nedir?

219 – Word 2003 Çalışma alanını tanıyalım

220 – Yeni görev bölmesi ile neler yapabiliriz

221 – Durum çubuğu ile işlemler yapmak

222 – Word arabirim öğelerinin kullanımı

223 – Sayfa görünümünü değiştirmek

224 – Sayfa görüntülenme şeklini değiştirmek_tumu

225 –  Word belgelerinin kayıt yeri ve tipini değiştirmek

225 –  Dosya gruplarını dönüştürmek

226 –  Farklı belge sürümleri şeklinde kayıt

 

     · Word ile etkili düzenleme

 

227 –  Metin Eklemek

228 –  Klavyede olmayan simge veya karakterleri kullanmak

229 –  Belgeye sistem tarihini veya saatini eklemek

230 –  Yinele ve gerial komutlarıyla düzenleme

231 –  Otomatik metin özelliği ile bir metni tekrar kullanmak

232 –  Otomatik metin girdilerini değiştirmek

233 –  Otomatik metin araç çubuğunu görüntülemek

234 –  Otomatik düzeltme ile Otomatik metin girişi

235 –  Otomatik metin düzeltmeyi geçici olarak kaldırılmak veya iptal etmek

236 –  Word'de akıllı etiket kullanımı

 

          · Belge metinlerini düzenlemek

 

237 –   Ekleme noktasını yerleştirmek

238–   Metni Silmek

239–   Metni seçmek

240–   Klavye ile metin seçimi

241 –   Fare ile metin seçimi

242 –   Seçilen bir metni düzenlemek

243 –   Seçilen bir metni fare ile taşımak ve kopyalamak

244 –   Pano'yu kullanarak kopyalama ve taşıma

245–   Depo kullanarak biriktirme ve yapıştırma

246 –   Metin, biçim veya özel karakterleri bulmak

247 –   Metin, biçim veya özel karakterleri bulmak ve değiştirmek

248 –   Belge içinde gezinmek

249 –    Metni etiketlemek için yer işareti kullanımı

250 –    Git komutuyla belge içinde bir yere gitmek

251 –    Gözatma düğmeleri ile işlemler

 

     · Word'de etkili biçimlendirme

 

252 –  Bir belgeyi doğrudan biçimlendirmek

253–  Biçimlendirme araç çubuğu ve yazı tip stili ile karakter biçimlendirmek

254 –  Yazı tipi biçimlendirilmesinde kullanılan birimler

255 –  Paragraf iletişim kutusu ile paragraf biçimlendirmek

256–  Biçimlendirme araç çubuğu ile paragraf biçimlendirmek

257–  Cetvel kullanarak paragraf biçimlendirmek

258–  Kısayol tuşlarıyla paragraf biçimlendirmek

 

        · Stil kullanımı

 

259–   tiller ve Stil penceresi ile paragraf ve karakter şekillendirme

260 –   Tüm biçimlendirmeyi kaldırmak

261 –   Aynı stil yada biçime sahip tüm metni seçmek ve değiştirmek

262 –   Paragraf stillerini kullanmak

263–   Biçimlendirme araç çubuğu ile stil kullanımı

264–   Kısayol tuşları ile stil atamak

265–   Biçimlendirme görev bölmesi ile biçimlemdirmeyi görmek ve değiştirmek

266–   Otomatik belge biçimlendirme

267–   Belgedeki biçimlendirme tutarsızlıklarının denetlenmesi

 

     · Tablo, Sütun ve Liste kullanımı

 

268 –  Tablo Oluşturmak

269–  Tabloya içerik eklemek

270 –  Satır, sütun, hücre eklemek ve silmek

271 –  Tablo, satır, sütun ve hücrelerin boyutlandırılması

272–   Tabloyu taşımak ve yeniden boyutlandırmak

273 –  Hücre, satır, sütunları silmek, taşımak ve kopyalamak

274 –  Hücrelerdeki metnin yönünü ve hizasını değiştirmek

275–  Tablo çizme araçlarıyla serbest tablolar çizmek

276 –  Tablo stilleri ile tabloları biçimlendirmek

277 –  Tablolarla ilgili diğer yöntemler

 

          · Kenarlık ve gölgelendirme eklemek

 

278 –  Tablolar ve kenarlıklar araç çubuğu ile kenarlık ve gölge eklemek

279–   Kenarlıklar ve gölgelendirme iletişim kutusuyla kenar ve gölge işlemleri

280–   Sayfaya, tabloya ve paragrafa kenarlık koymak

 

          · Gazete stili sütunlarla çalışmak

 

281 –   Sütunlar düğmesiyle Sütunlara bölmek

282 –   Sütunlar iletişim kutusu ile Sütunlara bölmek

283–    Sütun boylarını düzenlemek ve metin sınırlarını görmek

 

          · Metni numaralama ve işaretleme

          .  Biçimlendirme araç çubuğu ile Liste oluşturma

          · Liste stilleri,madde işaretleri ve numaralandırma

 

284 –   Madde işaretli liste oluşturmak

285–   Numaralandırılmış liste oluşturmak

286–   Numaralandırılmış anahat oluşturmak

287 –   Liste stilleri ile numaralandırılmış anahat listesi

288 –   Numaralandırılmış veya maddeli listelerde düzey işlemleri

289 –   Tablo ve listelerin sıralanması

290 –   Gelişmiş biçimlendirmeler

291 –   Stillere giriş ve stil adlarını görüntülemek

 

          · Stilleri özelleştirmek

 

292 – Varsayılan stilleri değiştirerek özelleştirmek

293–  Paragraf ve karakter stillerini Örnekle özelleştirmek

294–  Stil iletişim kutusuyla stilleri özelleştirmek

295 –  Stilleri silmek

 

          · Yeni stiller oluşturmak

 

 296 – Paragraf stillerini örnekleme ile oluşturmak

 297 – Yeni Stil iletişim kutusuyla stil oluşturmak

 

          · Kopyalar oluşturarak stilleri yeniden kullanmak

 

298 –  Bir şablondan bir belgeye stil kopyalamak

299 –  Bir belgeden bir şablona stil kopyalamak

300 –  Bir belge veya şablondan başka bir belgeye veya şablona stiller kopyalamak

 

          · Belge şablonlarını değiştirmek ve oluşturmak

 

301 – Şablonları özelleştirmek

302 – Yeni şablon oluşturmak

303–  Belgeye şablon iliştirmek

 

          · Büyük ve karmaşık belgelerle çalışmak

          · Anahat görünümünde çalışmak

 

304 –  Anahat görünümüne geçmek

305 –  Anahat düzeylerini düzenlemek

306 –  Anahat düzeylendirmesini Normal görünümde yapmak

307 –  Metin bloklarını taşımak

308 –  Anahat metinlerini daraltmak ve genişletmek

309 –  Asıl Belge kullanımı ve yolları

310 –  Anahatta gözatmak ve gezinmek

311 –  Anahattı yazdırmak

312–  Dipnotlar ve Sonnotlar kullanmak

 

          · Dizin ve içindekiler tablosu hazırlamak

 

313 –  Dizin oluşturmak

314 –  Uyumluluk dosyası kullanarak otomatik dizin oluşturmak

315 –  İçindekiler ve Şekiller tablosu hazırlamak

 

     · Çalışma gruplarıyla Word kullanmak

     · Belge değişikliklerini izlemek

 

316 –  Belge değişikliklerini izlemek

317–  Değişiklikler de gezinmek

318 –  Değişikliklerin görüntülenme biçimini değiştirmek

319–  Değişikliklerin kaynağını bulmak

320–  Değişiklikleri ayrıntılarıyla görmek

321 –  Değişiklikleri kabul etmek veya reddetmek

322–  Belgeleri birleştirmek ve karşılaştırmak

 

          · Belgelere açıklamalar eklemek

 

323 –  Açıklama eklemek

324–   Sesli açıklamalar eklemek

325–   Açıklamaları görmek, düzenlemek ve silmek

326–   Mürekkep ek açıklamaları

327–   Metin üzerine vurgu koymak

 

          · Belgeleri paylaşmak

 

328 –   Bir ağda belge paylaşımı ve belge koruma

329 –   Dosya paylaşımı seçenekleriyle koruma

330 –   Yazı tiplerinizi belgeye gömerek paylaşmak

 

     · Belgede yazım denetimi

     · Yazımı denetlemek

 

331 –   Yazarken denetlemek

332 –   Var olan bir metnin yazım denetimi

333–   Yazım denetleyicisini özelleştirmek

334–   Özel sözlükler kullanmak

335–    Dilbilgisini denetlemek

336–    Yazarken denetleme

337–    Mevcut bir belgenin dilbilgisi denetimi

338–    Dilbilgisi denetleyicisinin özelleştirilmesi

339–    Eşanlamlılar veya karşıt anlamlılar sözlüğü ile eşanlamlı sözcük bulmak

340 –    Metni çevirmek (Çeviri - Tercüme)

341 –    Belgeleri hecelemek

342 –    Otomatik heceleme yapmak

343 –    El ile (manual) heceleme

344–   Tire ve bölünemez karakter eklemek

345 –   Metin blokları için dili seçmek

346 –   Otomatik dil tanımanın faydalar

347 –    Profesyonel görünümlü sayfalar

348 –    Metin kutuları kullanmak

349 –   Metin kutularını veya Grafik nesnelerini, metinle birleştirmek

350 –   Filigran kullanımı

351 –   Belgeyi bölümlere ayırmak

352–   Bölümleri silmek ve kopyalamak

353 –   Sayfa numaraları, Üst ve Altbilgiler

354–   Otomatik sayfa numarası vermek

355–    Üstbilgi ve Altbilgi eklemek

356–    Üst ve Alt bilgilerin boyut ve konumlarını değiştirmek

357–    Belge içinde değişik üst ve alt bilgiler oluşturmak

358–    Sayfa yapısını düzenlemek

359–    Kenar boşluklarını ve sayfa yönlendirmesini ayarlamak

360–    Cetvel ile kenar boşluğu ayarı

361–    Kağıt boyutu ve kaynağını ayarlamak

362–    Sayfa düzenini ayarlamak

363–    Sayfalandırma ayarları

364 –    Yumuşak ve Sert sayfa sonu

365–    Belgenin baskı önizlemesini yapmak ve yazdırmak

 

     · Otomatik Elektronik posta (e-mail) gönderimi için Word'ü kullanmak

 

366 –  Otomatik postaları Word ile göndermek

367 –  Kişisel zarf üretmek

368–  Kişisel etiket üretmek

369–  Word'de Web sayfaları ve XML ile çalışmak

370 –  Okuma düzeni görünümü ve çevrimiçi belgeler

371–  Web sayfası oluşturmak ve yayımlamak

372–  Web sayfası oluşturmak

373–  Web sayfası seçenekleri

 

         · Web öğeleri eklemek

 

374 –   Köprü kullanmak

375 –   Yatay çizgi eklemek

376–   Film ve ses eklemek

377–   Kayan yazı kullanmak

378–   Bilgi toplamak için web formları oluşturmak

379–   Çerçeve kullanmak

380 –   Arkaplan rengi ve deseni vermek

381–   Web sayfası teması kullanmak

382–   Web sayfanızın yayımlanması

 

          · XML belgeleriyle çalışmak

 

383 –   XML diline kısa bir bakış

384–   Word belgesini XML biçimiyle kaydetmek

385 –   Özel XML şemalarıyla XML belgesi oluşturmak ve düzenlemek

386 –    Mevcut XML dosyalarını Word ile açmak ve düzenlemek

 

           Access'in Temelleri

           Access Nedir?

 

387–  Veritabanını Planlamak

388–  Yeni veritabanı oluşturmak

389 –  Veritabanı Penceresi ve Nesnelerle çalışmak

390–  Varolan bir Veritabanını açmak

391 –  Veritabanını Yedeklemek

 

     · Tablolar ve İlişkiler

 

392 –  Yeni Tablo oluşturma yöntemleri

393 –  Tablo Al (Import) ve Tablo Bağla ile Yeni bir Tablo oluşturmak

394 –  Access Tablosunu dışarı vermek (Export)

395 –  Access Tablosundan XML dosyası oluşturmak (Export)

396 –  XML dosyasından Access Tablosu oluşturmak (Import)

 

          · Tasarım Görünümü'nde çalışmak

 

397 –  Tasarım Görünümü'nü tanıyalım

398 –   Alan eklemek, silmek ve düzenlemek

399 –   Kullanılabilecek Veri Türleri

400 –   Diğer Alan özellikleri

401–   Birincil anahtar atamak

402 –   Tabloları İlişkilendirmek

 

          · Veri Sayfası Görünümü'nde çalışmak

 

403 –  Veri Sayfası Görünümü'ne geçmek

404 –  Veri Sayfası Görünümü'nü tanıyalım

405 –  Veri Sayfası Görünümünde Veri girmek ve Düzenlemek

406 –  Kayıtları silmek

407 –  Bilgileri bulmak ve değiştirmek

408 –  Alt Veri Sayfası eklemek ve kullanmak

409 –  Alt Veri Sayfası'nı kaldırmak

 

               · Veri Sayfası Görünümü'nde Filtre ve Sıralama işlemleri

 

410 – Veri Sayfası Görünümü'nde sıralama yapmak

411 – Seçime göre kayıtları filtrelemek

412 – Forma göre filtrelemek

413–  Gelişmiş Filtre ve Sıralama

 

     · Sorgular

 

414 – Basit Sorgu sihirbazı ile sorgu oluşturmak

415– Basit Sorgu ile Verileri özetlemek

416– Bakım (Yinelenen ve Eşleşmeyen veriler) Sorguları

417– Tasarım Görünümü'nde sorgu oluşturmak

418– Bir Sorguya özel geçici tablo ilişkilendirmesi

Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER