Üye Kayıt Üye Giriş

Excel 2003 Öğreniyorum


EXCEL 2003 Görsel Eğitim Seti İndeksi

 

ORTAK ÖZELLYKLER EXCEL 2003

 

     01 –   Ortak_Ozellikler

     02 –   Kurulus ve Yapılandırma

     03 –   Office 2003'ün Sisteme Kurulması

     04 –   Office 2003 Programına Geri Dönmek

     05 –   Office 2003'ü etkinleştirmek

     06 –   Office XP ile gelen ve devam eden Ortak Özellikler

     07 –   Yardım Almak

     08 –   Office Yardımcısından Yardım Almak

     09 –   Soru sorma kutusundan yardım almak

     10 –   Yardım görev bölmesini kullanmak

     11 –   Yardım menüsünü kullanmak

     12 –   Office 2003 için On-Line yardım almak

 

          · Uygulamalar ve Belgelerle Çalışmak

 

     13 –   Office Kısayol Çubuğu

     14 –   Office Uygulamalarını başlatmak

     15 –   Görev Bölmelerini kullanmak

     16 –   Yeni Ofis Belgeleri oluşturmak

     17 –   Mevcut bir Ofis Belgesini açmak

     18 –   Ara özelliğini kullanarak Ofis belgelerini bulmak

     19 –   Bir belgeyi Web Sayfası olarak kaydetmek

     20 –   Birden çok Ofis Belgesi ile çalışmak

     21 –   Belge özelliklerini kullanmak

     22 –   Ofis Pano'su görev bölmesini kullanmak

     23 –   Profesyonel grafikler ve Özel Efekler

     24 –   Resim Eklemek

     25 –   Office belgelerine resim eklemek

     26 –   Clip Organizer ile resim eklemek

     27 –   Clip Organizer'ı Serbest Kipte çalıştırmak

     28 –   Clip Organizer'a klip eklemek

     29 –   Dosyadan resim almak

     30 –   Resimleri biçimlendirmek

     31 –   Otomatik Şekilleri kullanmak

     32 –   Office Diyagramları

     33 –   Office Diyagramlarını kullanarak çizim oluşturmak

     34 –   Kuruluş Şeması eklemek

     35 –   Diğer diyagram türlerini kullanmak

     36 –   WordArt ile özel metin etkileri oluşturmak

     37 –   Microsoft Graph ile grafik eklemek

     38 –   Microsoft Denklem ile denklem eklemek

 

               · Grafik nesnelerini biçimlendirmek

 

      39 –   Grafik nesnelerini boyutlandırmak

      40 –   Grafik nesneleri çizim araç çubuğu ile değiştirmek

      41 –   Nesne biçimlendir iletişim kutusunu kullanmak

 

         · Uygulamalar arası Veri alışverişi

 

     42 –   Veri Paylaşma yolları

     43 –   Durağan kopyalama

     44 –   Veri Bağlama

     45 –   Veri Katıştırma

 

          · Arabirimin özelleştirilmesi

 

     46 –   Uygulama arabirimini özelleştirmek

     47 –   Özel araç çubuğu oluşturmak

     48 –   Araç çubuklarını değiştirmek

     49 –   Hızlı düğme eklemek ve kaldırmak

     50 –   Kısayol tuşları tanımlamak

     51 –   Arabirim seçeneklerini ayarlamak

     52 –   Ayar Kayıt Sihirbazı

 

 · Excel'in temelleri

 

     53 –   Excel Nedir?

     54 –   Çalışma alanını tanıyalım

 

          · Bilgi girişi

 

      55 –   Sayısal değer girişi

      56 –   Metin girişi

      57 –   Tarih ve Saat girişleri

      58 –   Hücrelere açıklamalar eklemek ve yönetmek

      59 –   Mürekkep ek açıklamalar kullanmak

      60 –   Formül girmek

      61 –   Formülde hücre başvuruları kullanmak

      62 –   Resim, clipart, wordart ve çizgisel şekil eklemek

      63 –   Arkaplan resmi eklemek

 

          · Köprüler eklemek

 

       64 –  Köprü oluşturmak

       65 –  Köprüyü çalıştırmak-etkinleştirmek

       66 –  Köprüleri düzenlemek ve kaldırmak

       67 –  Çalışma kitabını kaydetmek

 

     · Gelişmiş çalışma sayfası teknikleri

 

        68 –   Temel düzenleme teknikleri

        69 –   Fare ve klavye ile hücre ve hücre aralıkları seçimi

        70 –   Hücreleri silmek ve içeriklerini temizlemek

        71 –   Satır ve sütunları seçmek, silmek ve temizlemek

        72 –   Tek tuşla tablo seçimi

        73 –  Veri bulmak ve değiştirmek

        74 –  Komutları geri almak

        75 –  Eylemi yinelemek (Geri Al işlemini geri almak)

        76 –  Komutu yinelemek (tekrarlamak)

        77 –  Kes-Yapıştır ile veri taşıma

        78 –  Kopyala-yapıştır ve özel yapıştır ile veri kopyalama

        79 –  Fare ile sürükleyerek veri kopyalama ve taşıma

        80 –  Satır ve sütun eklemek ,kopyalamak ve yapıştırmak

        81 –  Akıllı etiket kullanımı

 

          · Otomatik sayı, tarih ve etiket serileri girmek

 

         82 –   Otomatik Doldurma özelliğini kullanmak

         83 –   Doldurma komutlarını kullanmak

         84 –   Seri Doldur iletişim kutusunu kullanmak

         85 –   Hataları denetlemek

         86 –   Uzman biçimlendirme teknikleri

         87 –   Hücreleri biçimlendirmek

         88 –   Yatay hizalama

         89 –   Dikey hizalama

         90 –   Metin yönelimi ayarı

         91 –   Hücre içeriğinde satır sonu kullanmak

         91 –   Sayısal değerleri biçimlendirmek

         92–    Excel'in varsayılan sayı,para,saat ve tarih ayarlarını değiştirmek

         93 –   İsteğe uyarlanmış sayı biçimleri

         94 –   Metin yazı tipi ve rengini değiştirmek

         95 –   Bir hücre içindeki bağımsız karakterleri biçimlendirmek

         96 –   Hücrelere kenarlık çizimi

         97 –   Hücrelere gölge (dolgu) eklemek

         98 –   Biçim Boyacısı ile biçimleri kopyalamak

 

          · Sütun genişliği ve satır yüksekliklerini değiştirmek

 

         99 –   Fare ile ve elle ayarlamak

         100 –  Satır ve sütunları gizlemek

         101 –  Otomatik sığdır komutu ile değiştirmek

         102 –  Otomatik biçimlendirme ile değiştirmek

 

          · Koşullu biçimlendirme

 

          103 –   Koşullu biçimlendirme

          104 –   Excel biçim değiştirmiyorsa Koşullu biçimlendirmeleri bulun

          105 –   Stil kullanımı

          106 –   Özel stil oluşturmak

          107–    Var olan stili uygulamak

          108 –   Stil silmek

          109 –   Başka çalışma kitaplarından stil almak ve istenmeyen stilleri silmek

          110 –   Şablon oluşturmak ve düzenlemek

          111 –   Yeni bir şablon oluşturmak

          112 –   Var olan bir belgeden veya şablondan belge oluşturmak

          113 –    Sayfa sonlarını değiştirmek

          114 –    Elle sayfa sonu koymak ve kaldırmak

          115 –    Sayfa Sonu Önizlemesini kullanmak

          116-     Çalışma kitaplarıyla etkili çalışın

          117 –    Çalışma sayfalarının yönetimi

          118–     Sayfalarda gezinti yapmak

          119 –    Sayfaların adını değiştirmek

          120 –    Sayfa sekmesinin rengini değiştirmek

          121 –    Sayfaları silmek

          122 –    Yeni çalışma kitabındaki varsayılan sayfa sayısını değiştirmek

          123 –    Çalışma sayfası eklemek

          124 –    Çalışma sayfalarını seçmek (gruplamak)

          125 –    Sayfaları kopyalamak ve taşımak

          126 –    Çalışma kitapları arasında Sayfa kopyalamak ve taşımak

          127 –    Birden fazla çalışma kitabını kullanmak

          128 –    Başka çalışma sayfalarındaki hücrelere başvuru yapmak

          129 –    Başka çalışma kitaplarındaki hücrelere başvuru yapmak

          130 –    Veri Birleştir ile farklı kitaplardaki değerleri birleştirmek

          131 –    Çalışma alanını kaydetmek (Tek tuşla çok kitap açmak)

          132 –    Paylaşılan çalışma kitapları

          133 –    Çalışma kitabını paylaştırmak

          134 –    Paylaştırılmış bir çalışma kitabını izlemek

          135 –    Paylaşılmış kitaba kullanıcıların değişiklikleri yansıtılmıyorsa!

          136 –    Paylaşılan kitaptaki değişikliklerin otomatik kaydedilmesi

          137 –    Paylaşılan bir kitaptaki düzenlemeleri vurgulama

          138 –    Yapılan değişiklikleri onaylamak veya reddetmek

          139 –    Çalışma kitaplarını veya sayfalarını korumak

          140 –    Çalışma sayfalarını gizlemek

          141 –    Çalışma sayfalarını korumak

          142 –    Çalışma sayfasını koruma aktif olmuyorsa

          143 –    Korunan sayfada bazı yerlere bilgi girmeye izin vermek

          144 –    Çalışma kitabı yapısını korumak

          145 –    Excel dosyasını korumak

          146 –    Excel'i özelleştirin

          147 –    Görünümleri ayarlamak

          148 –    Yakınlaştır komutunu kullanmak

          149 –    Özel görünüm oluşturmak

          150 –    Tam ekran çalışmak

          151 –    Yazdırma seçeneklerini ayarlamak

          152 –    Sayfa yönelimi ve ölçeklendirme

          153–     Kenar boşluklarının ayarı

          154 –    Üstbilgi ve Altbilgi ayarları

          156 –    Çalışma sayfası ve kılavuz çizgiler ayarları

          157 –    Yazdırılacak bölgeyi belirleme

          158 –    Satır yada sütun başlıklarının yinelenmesi

          159 –    Ekranı Bölmelerle bölerek çalışma

          160 –    Seçenekler iletişim kutusu ile özelleştirme

          161 –    Hesaplamaların denetlenmesi

          162 –    Çalışma sayfası görünümünü özelleştirmek

          163 –    Excelin düzenleme ile ilgili işlemlere karşı davranışlarını özelleştirmek

          164  –   Eklenti ve sihirbazlar yüklemek

          165 –    Formüller ve İşlevler

          166  –   Formüller ve formülleri yapılandırmak

          167 –    Formüllere kısa bir giriş ve Çarpma işlemi

          168 –    Formülleri kopyalamak

          169 –    Aritmetik işlemciler

          170 –    Excel'in formülleri değerlendirme düzeni ve ayraçlar

          171 –    Göreceli ve Mutlak hücre başvurularını kullanmak

          172 –    Başvuru türleri arasında geçiş yapmak

          173 –    Formülleri düzenlemek

          174 –    Yerleşik işlevleri kullanmak

          175 –    Yerleşik işlev ve İşlev eklemek

          176 –    Çok kullanılan işlevlerin kullanımı ve örnekler

          177 –    İşlev hata değerleri

          178 –    Hücre ve aralıkları adlandırmak

          179 –    Ad komutuyla ad oluşturmak

          180 –    Ad kutusu ile ad vermek

          181 –    Adları kullanmak

          182 –    Adları silmek, değiştirmek, uygulamak

          183–     Çalışma sayfası grafikleri

          184 –    Grafik türleri

          185 –    Grafik öğeleri ve Excel'in grafik çizme mantığı

          186 –    Varsayılan stillerle grafik çizdirmek

          187 –    Adım Adım grafik çizmek

          188 –    Grafikleri biçimlendirmek

          189 –   Grafiği taşımak, boyutlandırmak veya silmek

          190      Veri değişimine karşı grafiği dondurmak

          191 –   Grafik menüsünü kullanmak

          192 –   Grafik araç çubuğunu kullanmak

          193 –   Grafik türünü değiştirmek

          194 –   Grafik Başlığını değiştirmek

          195 –   Karakter biçimlerini değiştirmek

          196 –   Sayı biçimlerini değiştirmek

          197 –   Kılavuz çizgilerini ayarlamak

          198 –   Grafik göstergesini değiştirmek

          199 –   Grafik biçimlerini kopyalamak

          200 –   Grafik öğelerini fare ile taşıma ve yeniden boyutlandırma

          201 –   Grafik alanındaki nesnelerin özelliklerini değiştirmek

          202 –   Grafiklere pencere eklemek

          203 –   Grafiğin arkaplanına resim koymak

          204 –   3-B grafiklerde görüntüleme açısı ve perspektif değişiklikleri

          205 –    Grafiğe etiketler ve oklar eklemek

          206 –    Grafikleri yazdırmak

          207 –    Grafik beklenenden büyük yazılıyorsa!

          208 –    Güçlü veritabanı teknikleri

          209 –    Liste nedir? Nasıl olmalıdır?

          210 –    Listeye bilgi girişi için Form kullanmak

          211 –    Girerken verinin doğrulanması

          212 –    Sıralama

          213  –   Listelerin sıralanması

         214 –     Araç çubuğundan sıralama hatası

         215  –    Birden fazla sütunun sıralanması

         216  –   Özel sıralama düzeni oluşturmak

         217  –  Özel sıralama düzeni kullanmak

 

          · Kayıtları filtre ile bulmak

 

         218   –  Kayıtları bulmak için Otomatik Filtre kullanmak

         219    – Özel Otomatik filtre oluşturmak

         220   –  Gelişmiş Filtre kullanmak

         221 –    Alt Toplamlar kullanmak

         222       01 – Alt Toplam ile listeyi süzmek

         223  –   Alt Toplam seviyeleri ile çalışmak (Anahat görünümü)

         224    – Gruplandırma ile seviyelendirme ve satır, sütun gizleme

         225   –  Bir Excel Listesini Access Veritabanına çevirmek

         226  –   Özet Tablo ve Özet Grafikler oluşturmak

         227    – Özet Tablo ve Grafik sihirbazını kullanmak

         228    –  Özet Tablo'daki alanları yeniden düzenlemek

         229    –  Sayfa Bölgesini kullanmak

         230   –   Özet tablodaki işlevi değiştirmek

         231   –   Özet Tablo biçimlendirmesini değiştirmek

         232   –   Özet Grafik Raporunu kullanmak

         233   –   Dış Veri Kaynağından Özet Rapor oluşturmak

         234 –     Yeni Excel Liste komutlarını kullanmak

         235 –     Gelişmiş İş Çözümleri

         236 –     Tahminde bulunmak için Hedef Aramayı kullanmak

         237 –     Miktar-fiyat tahminleri için Çözücü'yü kullanmak

         238 –     Çözücü tahminini düzenlemek

         239  –    Senaryolarla çalışmak

         240 –     Senaryo oluşturmak

         241  –     Senaryoları düzenlemek ve kullanmak

         242  –    Senaryo raporları oluşturmak

         243 –     Excel'de Web sayfaları ve XML ile çalışmak

         244 –     Durağan ve etkileşimli Excel Web sayfaları

         245  –    Excel Web sayfalarını yayımlamak ve çalıştırmak

         246   –   Web sorguları ile Web'den Excel'e bilgi almak ve güncel tutmak

        247  –     Excel sayfalarını XML Elektronik tablosu olarak kaydetmek

        248   –   XML verileriyle çalışmak ve export etme

Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER