Üye Kayıt Üye Giriş

Access Eğitimi


Access-PowerPoint-Outlook 2003 Görsel Eğitim Seti İndeksi

 

ORTAK ÖZELLYKLER ACCESS POWERPOINT OUTLOOK

 

01 –  Ortak_Ozellikler

02 –  Kurulus ve Yapılandırma

03 – Office 2003'ün Sisteme Kurulması

04 – Office 2003 Programına Geri Dönmek

05 –  Office 2003'ü etkinleştirmek

06 –  Office XP ile gelen ve devam eden Ortak Özellikler

07 –  Yardım Almak

08 –  Office Yardımcısından Yardım Almak

09 –  Soru sorma kutusundan yardım almak

10 –  Yardım görev bölmesini kullanmak

11 –  Yardım menüsünü kullanmak

12 –  Office 2003 için On-Line yardım almak

13 –  Uygulamalar ve Belgelerle Çalışmak

14 –  Office Kısayol Çubuğu

15–   Office Uygulamalarını başlatmak

16 –  Görev Bölmelerini kullanmak

17 –  Yeni Ofis Belgeleri oluşturmak

18 –  Mevcut bir Ofis Belgesini açmak

19 –  Ara özelliğini kullanarak Ofis belgelerini bulmak

20 –  Office belgelerini kaydetmek

21 –  Bir belgeyi Web Sayfası olarak kaydetmek

22 –  Birden çok Ofis Belgesi ile çalışmak

23 –  Belge özelliklerini kullanmak

24 –  Ofis Pano'su görev bölmesini kullanmak

25 –  Profesyonel grafikler ve Özel Efekler

26 –  Resim Eklemek

27 –  Office belgelerine resim eklemek

28 –  Clip Organizer ile resim eklemek

29 –  Clip Organizer'ı Serbest Kipte çalıştırmak

30 –  Clip Organizer'a klip eklemek

31 –  Dosyadan resim almak

32 –  Resimleri biçimlendirmek

33 –  Otomatik Şekilleri kullanmak

34 –  Office Diyagramları

35 –  Office Diyagramlarını kullanarak çizim oluşturmak

36 –  Kuruluş Şeması eklemek

37 –  Diğer diyagram türlerini kullanmak

38 –  WordArt ile özel metin etkileri oluşturmak

39 –  Microsoft Graph ile grafik eklemek

40 –  Microsoft Denklem ile denklem eklemek

41 –  Grafik nesnelerini biçimlendirmek

42 –  Grafik nesnelerini boyutlandırmak

43 –  Grafik nesneleri çizim araç çubuğu ile değiştirmek

44 –  Nesne biçimlendir iletişim kutusunu kullanmak

45 –  Uygulamalar arası Veri alışverişi

46 – Veri Paylaşma yolları

47 –  Durağan kopyalama

48 –  Veri Bağlama

49 –  Veri Katıştırma

50 –  Arabirimin özelleştirilmesi

51 –  Uygulama arabirimini özelleştirmek

52 –  Özel araç çubuğu oluşturmak

53 –  Araç çubuklarını değiştirmek

54 –  Hızlı düğme eklemek ve kaldırmak

55 –  Kısayol tuşları tanımlamak

56 –  Arabirim seçeneklerini ayarlamak

57 –  Ayar Kayıt Sihirbazı

 

 Access'in Temelleri

 

58 –   Access Nedir?

59 –   Veritabanını Planlamak

60 –   Yeni veritabanı oluşturmak

61 –   Veritabanı Penceresi ve Nesnelerle çalışmak

62 –   Varolan bir Veritabanını açmak

63 –   Veritabanını Yedeklemek

 

 Tablolar ve İlişkiler

 

64 –   Yeni Tablo oluşturma yöntemleri

65 –   Tablo Al (Import) ve Tablo Bağla ile Yeni bir Tablo oluşturmak

66–    Access Tablosunu dışarı vermek (Export)

67 –   Access Tablosundan XML dosyası oluşturmak (Export)

68 –   XML dosyasından Access Tablosu oluşturmak (Import)

69 –   Tasarım Görünümü'nde çalışmak

70 –   Tasarım Görünümü'nü tanıyalım

71 –    Alan eklemek, silmek ve düzenlemek

72 –    Kullanılabilecek Veri Türleri

73 –    Diğer Alan özellikleri

74 –    Birincil anahtar atamak

75 –    Tabloları İlişkilendirmek

76 –    Veri Sayfası Görünümü'nde çalışmak

77 –    Veri Sayfası Görünümü'ne geçmek

78 –    Veri Sayfası Görünümü'nü tanıyalım

79 –    Veri Sayfası Görünümünde Veri girmek ve Düzenlemek

80 –    Kayıtları silmek

81 –    Bilgileri bulmak ve değiştirmek

82 –    Alt Veri Sayfası eklemek ve kullanmak

83 –    Alt Veri Sayfası'nı kaldırmak

84 –    Veri Sayfası Görünümü'nde Filtre ve Sıralama işlemleri

85 –    Veri Sayfası Görünümü'nde sıralama yapmak

86 –    Seçime göre kayıtları filtrelemek

87 –    Forma göre filtrelemek

88 –    Gelişmiş Filtre ve Sıralama

 

 

  Sorgular

 

 89 –  Basit Sorgu sihirbazı ile sorgu oluşturmak

 90 –  Basit Sorgu ile Verileri özetlemek

 91–   Bakım (Yinelenen ve Eşleşmeyen veriler) Sorguları

 92 –  Tasarım Görünümü'nde sorgu oluşturmak

 93 –  Bir Sorguya özel geçici tablo ilişkilendirmesi

 94 –  En büyük veya en küçük değerler sorgusu

 95 –  Tasarım Görünümü'nde Özet Sorgu oluşturmak

 96 –  Hesaplama Alanı ekleyerek Tahmin Sorgusu oluşturmak

 97 –  Sihirbazla Çapraz Sorgu oluşturmak

 98 –  Tasarım Görünümü'nde Çapraz Sorgu oluşturmak

 99 –  Tablo Yapma Sorgusu ile Tablo oluşturmak (yedeklemek)

100 –  Kayıt Ekleme Sorgusu

101 –  Kayıt Silme Sorgusu

102 –  Kayıt Güncelleme Sorgusu

 

    Formlar

 

103 –   Form Sihirbazlarını kullanmak

104 –   Form Sihirbazı ile bilgi giriş formu oluşturmak

105 –   Form Sihirbazı ile Alt Veri Sayfası kullanan form oluşturmak

106 –   Özet Tablo Sihirbazı ile form oluşturmak

107 –   Grafik Sihirbazı ile Form oluşturmak

108 –   Tasarım Ortamını kullanmak

109 –    Form Tasarım ortamını tanıyalım

200 –    Form üzerinde alanlarla çalışmak

201 –    Form Araç Kutusunu tanıyalım

202 –    Form'un biçimlendirilmesi

203 –    Form ile Veri görüntülemek ve değiştirmek

204 –    Veri Erişim Sayfaları

                     205 –    Veri Erişim Sayfası Nedir

206 –    Sihirbaz ile Veri Erişim Sayfası oluşturmak

207–     Otomatik Veri Erişim Sayfası oluşturmak

208 –    Varolan Veri Erişim Sayfalarını açmak

209 –    Veri Erişim Sayfalarını düzenlemek ve biçimlendirmek

210 –    Veri Erişim Sayfalarını Web'e yayımlamak

 

   Raporlar

 

211 –    Rapor Sihirbazı ile Rapor hazırlamak

212 –    Otomatik Rapor oluşturmak

213 –    Grafik Sihirbazı ile Rapor hazırlamak

214 –    Etiket Sihirbazı ile Adres-Etiket Listesi

215 –    Crystal Report Sihirbazı ile Rapor almak

216 –    Tasarım Görünümü'nde Rapor düzenlemek

217 –    Raporlara Önizleme yapmak ve yazdırmak

218 –    Makrolar ve kullanımı

 

 

 

 

 · PowerPoint'in Temelleri

 

  219 –   PowerPoint Nedir?

  220 –   PowerPoint 2003 çalışma alanını tanıyalım

  221 –   Slayt öğelerini tanıyalım

  222 –   Sunu görünümleri

  223 –   PowerPoint Görünümleri

  224 –   Web Sayfa Önizlemesi

  225 –   Baskı Önizleme

  226 –   Sunu oluşturmak

  227 –   Sunu oluşturma ve Yeni Sunum görev bölmesi

  228 –   Akıllı İçerik Sihirbazı'nı kullanmak

  229 –   Boş bir sunu ile başlamak

  230 –   Tasarım Şablonu kullanmak

  231 –   Var olan bir sunuyu model almak

  232 –   Bir Şablonu temel alan Sunu başlatmak

  233 –   Size özel Tasarım Şablonu oluşturmak

  234 –   Metin girmek ve düzenlemek

  235 –   Yertutuculara metin girmek

  236 –   Otomatik metin biçimlendirmeyi kullanmak

  237 –   Akıllı Etiketleri kullanmak

  238 –   Metni düzenlemek

  239 –   Anahatları kullanmak

  240 –   Sıfırdan Anahat oluşturmak

  241 –   Anahat nesnelerini seçmek

  242 –   Anahatta fare ile yerleşim değişikliği

  243 –   Anahat Araç Çubuğu ile yerleşim değişikliği

  244 –   Slaytları çoğaltmak

  245 –   Özet Slaydı (Gündem Slaydı) oluşturmak

  246 –   Slaytlar Sekmesi ile çalışmak

  247 –   Açıklama eklemek

  248 –   Yazım ve Stil denetimi

  249–   Sunuyu Kaydetmek ve ayarları

  250 –   Kaydederken kişisel bilgileri kaldırın

  251 –   Gelişmiş Sunu biçimlendirmeleri

  252 –   Metni Biçimlendirmek

  253 –   Biçimlendirme Araç Çubuğu ile metin biçimlendirme

  254 –   Yazı Tipi iletişim kutusu ile metni biçimlendirmek

  255 –   Yazıtipinin tüm örneklerini bir kerede değiştirmek

  256–    Biçim Boyacısı ile biçim kopyalama

  257 –   Madde işaretleri veya Numaralandırmayı değiştirmek

  258 –   Girinti ve Sekme ayarlarını değiştirmek

  259 –   Girinti Artır_Azalt ile girinti ayarı

  260 –   Metin hizalaması ve Satır Aralığını değiştirmek

  261 –   Renk Düzenlerini değiştirmek

  262 –   Özel Renk Düzeni oluşturmak

  263 –   Arka Planı değiştirmek

  264 –   Sunu Asılları ve düzenlenmesi

  265 –   Tablo, Grafik, Video ve Ses kullanımı

  266 –   Tablolarla çalışmak

  267 –   Grafik Eklemek

  268–    Grafik eklemek

  269 –    PowerPoint öğelerini resim olarak kaydetmek

  270 –    Kılavuz ve Kılavuz Çizgilerini kullanmak

  271 –    Fotoğraf Albümü oluşturmak

  272 –    Video Klip ve Ses eklemek

  273 –    Video Klip Eklemek

  274 –    Ses Klipleri eklemek

  275 –    Sunuya özel efektler eklemek

  276 –   Animasyon eklemek

  277 –   Animasyon uygulamak

  278 –   Animasyonu özelleştirmek

  279 –   Diyagram ve Grafikleri canlandırmak

  280 –   Hareket yolları oluşturmak

  281 –   Slaytlar arasında Geçişler uygulamak

  282 –   Nesnelere Köprü eklemek

  283 –    Nesnelere Eylem eklemek

  284 –   Slayt gösterisini kurmak ve Sunmak

  285 –   Sunu ortamına karar vermek

  286 –   Elektronik Sunu ortamı için Gösteri Ayarla'yı kullanmak

  287 –   Asetat kullanmak

  288 –   35 mm Slayt kullanmak

  289 –   Bir Elektronik Sunu hazırlamak

  290 –   Gösteri Provası yapmak

  291 –   Zamanlamaları elle yapmak

  292 –   Konuşma kaydetmek

  293 –   Özel bir gösteri oluşturmak

  294 –   Gizli Slayt kullanmak veya slaytları gizlemek

  295 –   CD İçin Paketle ile CD'den otomatik çalışan sunu hazırlamak

  296 –   Sunuyu başlatma yolları ve kontrol tuşları

  297 –   Dinleyici notları oluşturmak

  298 –   Sunuyu yazdırmak

  299 –   Sunuyu Web'e Yayımlamak

  300 –   Web tarayıcı önizlemesi yapmak

  301 –   Sunuyu Web'de yayımlamak

  302 –   Sunuyu E-mail ile göndermek

 

      Outlook'un Temelleri

 

   303 –   Outlook Nedir?

   304 –   Outlook 2003 bilgileri hangi klasörlerde tutar

   305 –    Outlook 2003'ün çalışma alanını tanıyalım

   306 –    Klasörlerle çalışma

   307 –    Otomatik veya elle klasörleri arşivlemek

   308 –    Outlook öğelerini bulmak

   309 –    Outlook öğelerini sıralamak

   310 –    Outlook öğelerini yazdırmak

   311 –    Outlook öğeleri kalıcı olarak silmeden önce uyarı göstersin!

   312 –    Farenin sağ tuşunda ne var?

 

       Yeni özellikler

 

    313 –   Günlük işlerin takibi için Outlook Bugün'ü kullanmak

    314 –   Düzenleme Ölçütü ve Geçerli Görünüm

    315 –   Okuma Bölmesini kullanmak

    316 –   Düzenle Bölmesi ile öğeleri düzenlemek

    317 –   Çeşitli durumlara göre uyarılar ve kurallar oluşturmak

    318 –   Arama Klasörlerini kullanarak bilgilere hızla ulaşmak

 

     · E-Posta Yönetimi

 

    319 –   Bir E-posta hesabı tanımlamak

    320 –   E-Posta Almak ve göndermek

    321 –   HTML iletilerini güvenle okuyun

    322 –   Hızlı Bayrak metoduyla E-postaları izleyin

    323 –   Gruplar kullanarak çok sayıda e-posa hesabını yönetmek

    324 –   Tümünü Gönder_Al dediğinizde bazı e-mailler alınmıyorsa!

    325 –   Varsayılan E-posta düzenleyici programını değiştirmek

    326 –    E-posta iletileri oluşturmak ve göndermek

    327 –    E-Posta'larınızı düzenlemek

    328 –    Düzenle menüsü ve Kategori atayarak düzenlemek

    329 –    Posta kutusu temizleme ile düzenlemek

    330 –    Kutuya Göre Gruplandır ve Alan Seçicisi ile gruplama

    331 –    İletilere dijital imza eklemek veya iletiyi şifrelemek

    332 –    Önemsiz E-posta (Junk e-mail) işlemleri

    333 –    Internet Faks hizmeti ile faks alın ve gönderin

 

          · Püf'ler

 

     334 –   Alıcıyı gizleyin

     335 –   Gönderdiğiniz E-postalar Giden kutusunda kalıyorsa!

     336 –   Bağlandığında hemen gönder

     337 –   E-postanızı yeniden gönderir misiniz?

     338 –   Gönder_Al işleminden hemen sonra bağlantım kesiliyor!

     339 –   E-posta Gönderme_Alma penceresi kapanmasın!

     340 –   E-posta içinde İlet veya Yazdır çalışmıyorsa!

     341 –   Takvim ile Randevu Yönetimi

     342 –   Randevu, toplantı ve olay tanımı

     343 –   Yeni Randevu

     344 –   Yinelenen Randevu

     345 –   Yinelenen Randevu'nun Yinelenmesini kaldırmak

     346 –   Yeni Olay oluşturmak

     347 –   Yeni toplantı zamanlamak

     348 –   Gelen toplantı talebine cevap vermek

     349 –   Toplantı talebine gelen cevapları izlemek

     350 –   Randevu'yu Toplantı'ya çevirmek

     351–   Toplantı'yı Randevu'ya çevirmek

     352 –  Toplantı planlamak

     353 –   Takvim klasörleriyle çalışmak

     354 –    Takvim görünümlerini değiştirmek

 

         Kişi Bilgileri ve Yönetimi

 

      355 –   Kişiler ve Yeni Kişi kaydı

      356 –  Dış dosyadan Kişi bilgilerini almak (import)

      357 –  Aynı şirketteki kişileri peşpeşe kaydetmek

      358 –  Dağıtım Listesi oluşturmak

      359 –  Kişi Klasörleri ve Görünümler

 

          Görev Yönetimi

 

        360 –   Yeni Görev oluşturmak

        361 –   Yinelenen Görev oluşturmak

        362 –    Atanmış Görev oluşturmak

        363 –    Kişilerin Etkinlikler kısmında görevleri izlemek

        364 –    Görev Klasörleri ile çalışmak

        364 –    Görev Seçeneklerini ayarlamak

 

     · Günlük Klasörü

 

      354 –    Günlük işlerin otomatik takibi

      354 –    Elle Günlük Girdisi oluşturmak

      354 –    Günlük Klasörleri ile çalışmak

      354 –    Notlar'la çalışmak

      354 –    Outlook'ta Bugün neler olmuş?

      354 –     Kısayol tanımlayarak Klasörlere hızla erişmek

      354 –     Sistem Çökmelerine karşı yedek alın

Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER