Üye Kayıt Üye Giriş

Modify


Modify

 

MODIFY
NESNE TAŞIMA ( Move )


AutoCAD de , daha önceden hazırlanmış bir nesne , çizim alanında başka bir yere taşınabilir. Bunun için önce move komutunu girmeliyiz. Bu ya ikondan ya da komut satırına "m" yazarak yapılabilir. Move komutu verildikten sonra , program size select objects diyerek , taşınacak nesne veya nesneleri sorar. Burada dikkat edilmesi gereken husus , nesnenin bütünlüğüdür. Örneğin line komutunu kullanarak oluşturduğunuz bir dörtgeni seçmeye çalıştığınızda , her bir kenarını ayrı ayrı seçmek zorundasınızdır , çünkü her bir kenar çizgiler halinde oluşturulmuş ve ayrı nesneler olarak tanınmaktadır. Her bir kenar çizgisini seçtikten sonra yine bunu bir bütün olarak taşıyabilirsiniz. Diğer yandan eğer aynı dörtgeni "rec" komutuyla oluşturduysanız , program bunu komple tek bir nesne olarak tanır ve herhangi bir kenarını tıklayarak bu nesneyi seçebilirsiniz. Not: Ayrı oluşturulmuş nesnelerin nasıl birleştirilip tek nesne haline getirileceği ileride anlatılacaktır.

Şimdi gelelim nesnemizi taşımaya ;
Seçtiğimiz nesneyi iki şekilde taşıyabiliriz ,
1- Referans noktalarından taşıma , Burada referans noktaları , ya nesnenin kendi üzerindeki bir referans noktasının taşınacak yerdeki nesneye ait başka bir referans noktasıyla birleştirilmesi , ya da farklı iki referans noktası arası taşımadır. Örnek olarak bir nesneyi 200 mm ve x yönünde taşıyacağımızı varsayalım. Ve daha önceden aralarının x doğrultusunda 200 mm olduğunu bildiğimiz , iki referans noktası var ise , taşınacak nesneyi seçtikten sonra , taşımadaki ilk referans noktamızı , bilinen nokta olarak seçer ve ikincisini de yine diğer referans noktası olarak seçeriz. Böylece seçtiğimiz nesne , bulunduğu y koordinatında sabit kalarak , x ekseninde 200 mm ötelenmiş olur.
2- Ölçü belirterek taşıma ,
Bu taşıma özelliğinde ortho özelliğinin açık olması gerekmektedir. Taşınacak nesne seçildikten sonra referans noktası (base point) çizim alanınızın herhangi bir yeri olarak seçildikten sonra , nesneyi hangi ana yönde (x , -x , y , -y) taşımak istiyorsanız , işaretçinizi o yönde bir miktar ilerleterek , istenen ikinci referans noktası için taşınmasını istediğiniz mesafe girilir ve nesne o yönde ve belirtilen mesafe kadar ilerletilir.

Örnek :
Command : m
Select objects : 1 found "nesne işaretçi ile sol tıklanarak seçilir"
Select objects : "artık başka nesne seçilmeyecek ise , boş enter basılır"
Base point or displacement : "burada çizim alanının herhangi bir yerini sol tıklayın"
Base point or displacement : Second point or diplacement : "burada ise farenizle işaretçinizi nesneyi hangi yöne taşıyacaksanız , o yönde bir miktar ilerletin-bu aşamada nesnenin ilk yeri kesikli bir şekilde belli olur ve nesne sürüklediğiniz yönde hareket eder-aslında bu aşamada , eğer nesneyi göz kararı taşımak istiyorsanız , sol tıklayarak , sürüklediğiniz yerde bırakabilirsiniz-ancak biz , diyelim ki , nesneyi 300 mm taşımak istiyoruz , işte komut satırına 300 yazıp enter yaparsak nesne sürüklediğimiz yönde , 300 mm taşınmış olur."

NESNE KOPYALAMA ( Copy )
Nesne kopyalama komutu , ikon olarak verilebileceği gibi ( Baştan beri bahsedilen bu ikonlar ilerde gösterilecektir.) , komut satırına "co" yazarak da verilebilir. Nesne kopyalamanın nesne taşımaktan hiçbir farkı yoktur , aynı işlemleri izlerseniz , taşımadan tek farkının ilk nesnenin yerinde kalması ve nesnenin belirttiğiniz yerde bir kopyasının (1:1) oluştuğudur. Ancak komut satırını dikkatle incelerseniz ,
Command : co
Select objects : 1 found
Select objects :
< Base point or displacement >/Multiple : "işte bu satırda "m" yazarsanız su değerler istenir"
Base point : "bir nokta seçildikten sonra"
Base point : second point of displacement :
Burada , seçmiş olduğunuz nesneyi , kopyalamak istediğiniz ana yönde ,(ortho açık olmalı) bir miktar ilerlettikten sonra , hangi mesafelerde ve kaç adet , kopya istiyorsanız , o mesafeleri art arda girerek , çok sayıda kopya elde edebilirsiniz , kopyalama işleminiz bitince ise , boş enter yaparak , komuttan çıkabilirsiniz.
Hemen örnek verelim ,
Command : co
Select objects : 1 found
Select objects :
< Base point or displacement >/Multiple : m
Base point : Second point of displacement : 100 "burada önce base ponint sol tuşla herhangi bir yer seçilir , sonra 100 sayisi girilir"
Second point of displacement : 200
Second point of displacement : 300
Second point of displacement :
Command :
Böylece , aynı nesneden bulunduğu yerden , istenilen bir ana yöne , 100 mm , 200 mm , 300 mm mesafelerde olmak üzere , toplam 3 adet kopyaladık. Artık elimizde aynı nesneden ve istenilen koordinatlarda tam 4 adet var.

OFFSET
Bu komut ikon olarak verilebileceği gibi , komut satırına "O" yazarak da verilebilir. Tek boyutlu nesnelerde kopyalama (copy) komutu gibi çalışmasına rağmen , iki boyutlu nesnelerde farklı özellik gösterir. Genel anlamda bir nesneyi verilen bir yönde ve mesafede , yenilemesi için kullanılır. Örnek olarak belirli bir uzunlukta çizgiyi offset komutu ile belli bir yönde , verilen mesafede yinelemek istediğinizde aslında çizginin o noktada yeni bir kopyası oluşturulur , ancak , dörtgen , çember gibi nesnelerde , içe veya dışa doğru offset kullanıldığında , verilen mesafede , o nesnenin , içe veya dışa doğru kopyası oluşturulur. Hemen bir örnek verelim.
Elimizde aşağıdaki gibi bir kare nesnesi var diyelim,

Bunu , offset komutunu kullanarak , içeri doğru 20mm kopyalamak isteyelim. Komut satırımız şu şekilde olacaktır.
Command : O
Offset distance or Through <10.00> :20 " varsayılan değer olarak 10 mm görünmekte , biz
bu değeri 20 ile değiştirdik."
Select object to offset : "nesnemizi seçtik"
Side to offset? "burada nesneyi içe doğru kopyalayacağımız için , işaretçimizle
bu nesnenin içinde bir yere tıklarız"
Select object to offset : "bu satırda , işleme devam edip etmeyeceğimiz soruluyor ,
Edecek isek istediğimiz kadar devam edebilir , ya da enter
Yaparak komuttan çıkabiliriz.
Side to offset?
Select object to offset :
Side to offset?
Select object to offset :
Command :
İşlemi üç kez tekrarladıktan sonra , karşımıza çıkan resim aşağıdaki gibidir.

Ofset işlemi , içe veya da dışa doğru yapılabilir.

MIRROR
Bu komut ,ikon olarak verilebileceği gibi , komut satırına , "mi" yazılarak da verilebilir. İsminden de anlaşılabileceği gibi , bu komut sanki seçtiğiniz hattı bir ayna gibi kabul ederek , aksine nesneyi tersyüz eder ve eski nesneyi silip silmeme konusunda da size seçenek sunar.
Hemen bir örnekle devam edelim.
Aşağıdaki resmi , resmin sağ kenarından geçen , y eksen çizgisine göre aksettirip eski resmi de koruyalım.

Command : mi
Select objects : 3 found
Select objects :
First point of mirror line : second point : "burada ilk noktayı dörtgen nesnesinin sağ üst köşesi olarak seçelim , ikinci noktayı ise dörtgen nesnesinin , sağ alt köşesi seçelim -osnap özelliğinin açık olmasına dikkat edelim-
delete old objects?< N > “burada varsayılan değer “N” hayır dır eğer enter yaparsanız eski resim silinmez , silmek istiyorsanız “y” yazmalısınız.
Command :
Bu işlem sonucunda ortaya çıkan resim aşağıdadır.

Modify

 

MODIFY
NESNE TAŞIMA ( Move )


AutoCAD de , daha önceden hazırlanmış bir nesne , çizim alanında başka bir yere taşınabilir. Bunun için önce move komutunu girmeliyiz. Bu ya ikondan ya da komut satırına "m" yazarak yapılabilir. Move komutu verildikten sonra , program size select objects diyerek , taşınacak nesne veya nesneleri sorar. Burada dikkat edilmesi gereken husus , nesnenin bütünlüğüdür. Örneğin line komutunu kullanarak oluşturduğunuz bir dörtgeni seçmeye çalıştığınızda , her bir kenarını ayrı ayrı seçmek zorundasınızdır , çünkü her bir kenar çizgiler halinde oluşturulmuş ve ayrı nesneler olarak tanınmaktadır. Her bir kenar çizgisini seçtikten sonra yine bunu bir bütün olarak taşıyabilirsiniz. Diğer yandan eğer aynı dörtgeni "rec" komutuyla oluşturduysanız , program bunu komple tek bir nesne olarak tanır ve herhangi bir kenarını tıklayarak bu nesneyi seçebilirsiniz. Not: Ayrı oluşturulmuş nesnelerin nasıl birleştirilip tek nesne haline getirileceği ileride anlatılacaktır.

Şimdi gelelim nesnemizi taşımaya ;
Seçtiğimiz nesneyi iki şekilde taşıyabiliriz ,
1- Referans noktalarından taşıma , Burada referans noktaları , ya nesnenin kendi üzerindeki bir referans noktasının taşınacak yerdeki nesneye ait başka bir referans noktasıyla birleştirilmesi , ya da farklı iki referans noktası arası taşımadır. Örnek olarak bir nesneyi 200 mm ve x yönünde taşıyacağımızı varsayalım. Ve daha önceden aralarının x doğrultusunda 200 mm olduğunu bildiğimiz , iki referans noktası var ise , taşınacak nesneyi seçtikten sonra , taşımadaki ilk referans noktamızı , bilinen nokta olarak seçer ve ikincisini de yine diğer referans noktası olarak seçeriz. Böylece seçtiğimiz nesne , bulunduğu y koordinatında sabit kalarak , x ekseninde 200 mm ötelenmiş olur.
2- Ölçü belirterek taşıma ,
Bu taşıma özelliğinde ortho özelliğinin açık olması gerekmektedir. Taşınacak nesne seçildikten sonra referans noktası (base point) çizim alanınızın herhangi bir yeri olarak seçildikten sonra , nesneyi hangi ana yönde (x , -x , y , -y) taşımak istiyorsanız , işaretçinizi o yönde bir miktar ilerleterek , istenen ikinci referans noktası için taşınmasını istediğiniz mesafe girilir ve nesne o yönde ve belirtilen mesafe kadar ilerletilir.

Örnek :
Command : m
Select objects : 1 found "nesne işaretçi ile sol tıklanarak seçilir"
Select objects : "artık başka nesne seçilmeyecek ise , boş enter basılır"
Base point or displacement : "burada çizim alanının herhangi bir yerini sol tıklayın"
Base point or displacement : Second point or diplacement : "burada ise farenizle işaretçinizi nesneyi hangi yöne taşıyacaksanız , o yönde bir miktar ilerletin-bu aşamada nesnenin ilk yeri kesikli bir şekilde belli olur ve nesne sürüklediğiniz yönde hareket eder-aslında bu aşamada , eğer nesneyi göz kararı taşımak istiyorsanız , sol tıklayarak , sürüklediğiniz yerde bırakabilirsiniz-ancak biz , diyelim ki , nesneyi 300 mm taşımak istiyoruz , işte komut satırına 300 yazıp enter yaparsak nesne sürüklediğimiz yönde , 300 mm taşınmış olur."

NESNE KOPYALAMA ( Copy )
Nesne kopyalama komutu , ikon olarak verilebileceği gibi ( Baştan beri bahsedilen bu ikonlar ilerde gösterilecektir.) , komut satırına "co" yazarak da verilebilir. Nesne kopyalamanın nesne taşımaktan hiçbir farkı yoktur , aynı işlemleri izlerseniz , taşımadan tek farkının ilk nesnenin yerinde kalması ve nesnenin belirttiğiniz yerde bir kopyasının (1:1) oluştuğudur. Ancak komut satırını dikkatle incelerseniz ,
Command : co
Select objects : 1 found
Select objects :
< Base point or displacement >/Multiple : "işte bu satırda "m" yazarsanız su değerler istenir"
Base point : "bir nokta seçildikten sonra"
Base point : second point of displacement :
Burada , seçmiş olduğunuz nesneyi , kopyalamak istediğiniz ana yönde ,(ortho açık olmalı) bir miktar ilerlettikten sonra , hangi mesafelerde ve kaç adet , kopya istiyorsanız , o mesafeleri art arda girerek , çok sayıda kopya elde edebilirsiniz , kopyalama işleminiz bitince ise , boş enter yaparak , komuttan çıkabilirsiniz.
Hemen örnek verelim ,
Command : co
Select objects : 1 found
Select objects :
< Base point or displacement >/Multiple : m
Base point : Second point of displacement : 100 "burada önce base ponint sol tuşla herhangi bir yer seçilir , sonra 100 sayisi girilir"
Second point of displacement : 200
Second point of displacement : 300
Second point of displacement :
Command :
Böylece , aynı nesneden bulunduğu yerden , istenilen bir ana yöne , 100 mm , 200 mm , 300 mm mesafelerde olmak üzere , toplam 3 adet kopyaladık. Artık elimizde aynı nesneden ve istenilen koordinatlarda tam 4 adet var.

OFFSET
Bu komut ikon olarak verilebileceği gibi , komut satırına "O" yazarak da verilebilir. Tek boyutlu nesnelerde kopyalama (copy) komutu gibi çalışmasına rağmen , iki boyutlu nesnelerde farklı özellik gösterir. Genel anlamda bir nesneyi verilen bir yönde ve mesafede , yenilemesi için kullanılır. Örnek olarak belirli bir uzunlukta çizgiyi offset komutu ile belli bir yönde , verilen mesafede yinelemek istediğinizde aslında çizginin o noktada yeni bir kopyası oluşturulur , ancak , dörtgen , çember gibi nesnelerde , içe veya dışa doğru offset kullanıldığında , verilen mesafede , o nesnenin , içe veya dışa doğru kopyası oluşturulur. Hemen bir örnek verelim.
Elimizde aşağıdaki gibi bir kare nesnesi var diyelim,

Bunu , offset komutunu kullanarak , içeri doğru 20mm kopyalamak isteyelim. Komut satırımız şu şekilde olacaktır.
Command : O
Offset distance or Through <10.00> :20 " varsayılan değer olarak 10 mm görünmekte , biz
bu değeri 20 ile değiştirdik."
Select object to offset : "nesnemizi seçtik"
Side to offset? "burada nesneyi içe doğru kopyalayacağımız için , işaretçimizle
bu nesnenin içinde bir yere tıklarız"
Select object to offset : "bu satırda , işleme devam edip etmeyeceğimiz soruluyor ,
Edecek isek istediğimiz kadar devam edebilir , ya da enter
Yaparak komuttan çıkabiliriz.
Side to offset?
Select object to offset :
Side to offset?
Select object to offset :
Command :
İşlemi üç kez tekrarladıktan sonra , karşımıza çıkan resim aşağıdaki gibidir.

Ofset işlemi , içe veya da dışa doğru yapılabilir.

MIRROR
Bu komut ,ikon olarak verilebileceği gibi , komut satırına , "mi" yazılarak da verilebilir. İsminden de anlaşılabileceği gibi , bu komut sanki seçtiğiniz hattı bir ayna gibi kabul ederek , aksine nesneyi tersyüz eder ve eski nesneyi silip silmeme konusunda da size seçenek sunar.
Hemen bir örnekle devam edelim.
Aşağıdaki resmi , resmin sağ kenarından geçen , y eksen çizgisine göre aksettirip eski resmi de koruyalım.

Command : mi
Select objects : 3 found
Select objects :
First point of mirror line : second point : "burada ilk noktayı dörtgen nesnesinin sağ üst köşesi olarak seçelim , ikinci noktayı ise dörtgen nesnesinin , sağ alt köşesi seçelim -osnap özelliğinin açık olmasına dikkat edelim-
delete old objects?< N > “burada varsayılan değer “N” hayır dır eğer enter yaparsanız eski resim silinmez , silmek istiyorsanız “y” yazmalısınız.
Command :
Bu işlem sonucunda ortaya çıkan resim aşağıdadır.

Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER