Üye Kayıt Üye Giriş

Çizim


Çizim

ÇİZGİ ÇİZME ( Line )


AutoCAD de çizgi çizmenin birinci yolu şudur
- Ölçüsüz çizim ,
Bu çizim şeklinde önce programa çizim komutumuzu veririz. Bunun iki yolu vardır ;
1- Programın ikon menusundan çizim komut ikonunu kullanmak (bunu hız açısından tavsiye etmem)
2- Programın komut satırına l yazıp enter a basmak (enter=spacebar=fare sol tuş) Program size "LINE From point : " sorusunu yöneltir ve bekler , siz çizim alanı üzerinde farenizin sol tuşu ile bir nokta belirlersiniz. Bu noktayı belirlediğiniz andan itibaren program size "To point : " sorusunu sorar. (ortho açıkken sadece yatay ve dikey çizgiler çizebilirsiniz , referans noktaları hariç.) Bu şekilde artarda çizgileri çizersiniz. Çizgi çizme işleminin bittiğini ise programa enter tuşuna basarak bildirirsiniz. Bu andan itibaren çizgi çizme işlemine son verilir ve program sizden yeni komutlar bekler. "Herhangi bir anda "C" yazar ve entera basarsanız , program çizgi grubunu ilk başladığınız noktaya kapatır."
- Ölçülü çizim ,
Yine programa line "l" komutunu verdikten sonra "LINE From point : " sorusuna eğer çizginizin başlayacağı noktanın koordinatlarını biliyorsanız , bu koordinatları verirsiniz ("LINE From point : 50,50) gibi "burada x=50 ve y=50 noktasından çizim başlayacak demektir. To point :100,50 şeklinde değer vererek programa 50,50 noktasından 100,50 noktasına ve doğal olarak 50 mm uzunluğunda yatayla 0 derece açı yapan bir çizgi çizdirmiş olduk.
Şimdi 0,0 noktasından başlayarak 500 mm x 500 mm =250000 mm2 lik bir kare çizelim.
Command : l enter
LINE From point :0,0 enter
To point :500,0 enter
To point :500,500 enter
To point :0,500 enter
To point :0,0 enter
To point : enter
Command :
- Referans noktaları arası çizim ,
Eğer referans noktaları belli iki nokta arasında çizgi çizmek istiyorsanız line komutunu müteakip önce birinci sonra da ikinci ve varsa diğer referans noktalarını farenizle sol tıklayarak gerçekleştirebilirsiniz , bu işlem sırasında ortho fonksiyonunun açık olması bir sorun çıkarmaz. Çizgi çizme işleminiz bittiğinde yine komuttan çıkmak için enter tuşuna basmalısınız. Öneri : Bu anda enter yerine farenizin sağ tuşunu kullanmanız size hız kazandıracaktır.
- Ana yönlerde belirlenen uzunlukta çizim ,
Bu çizim için ortho fonksiyonu açık iken line komutunu müteakip çizginin başlayacağı noktayı belirlemek için çizim ekranında sol tıklayarak hangi ana yönde istiyorsanız "ana yönler (0 , 90 , 180 , 270 ) " işaretçinizi o yönde bir miktar ilerletip To point : satırına çizeceğiniz çizginin uzunluğunu yazmalısınız. Daha sonra enter a basarak çizim işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Çizgi çizme işlemi bitince yine boş olarak entere basarak komuttan çıkılır. Bu şekil yapılan çizimlerde ortho fonksiyonu kapalı ise çizginiz yatayla veya dikeyle açı yapabileceği için çizginiz belirttiğiniz ölçülerde olmasına karşın açılı olacağından x,y koordinatlarına iz düşümlerinde uzunlukları sizin çizmeyi istediğiniz ölçüde olmayacaktır.
- Açı belirterek çizim ,
Çizim komutunu verdikten sonra , başlangıç noktasını belirttikten sonra "@" işaretinin arkasına çizginin uzunluğunu ve < işaretini müteakip yatayla yapacağı açı değerini derece cinsinden vererek gerçekleştirebilirsiniz.
Örnek olarak yatayla 60 derece açı yapan 500 mm uzunluğunda bir çizgi çizelim.
Command : l
Line From point : 0,0
To point :@500<60
Command :
Bu çizimde "@" işareti , programın , o an seçmiş olduğunuz noktayı 0,0 noktası olarak kabul etmesini sağlar. İleride bu işareti dörtgen çiziminde de kullanacağız.

DÖRTGEN ÇİZME ( Rectangle )
Bu komut da ikon olarak verilebileceği gibi komut satırına "rec" yazılarak da verilebilir. Bu komutu verdiğinizde karşınıza şu soru çıkar ; Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width/< First corner >: Aslında program burada sizden dörtgenin ilk köşesinin koordinatlarını sormaktadır. Burada ya klavyeden koordinatları x , y şeklinde (ör:50,50) verebilir ya da doğrudan işaretçinizle belirtebilirsiniz. Ancak örneğin bu aşamada "w" yazarak enter a basarsanız karşınıza su soru çıkar ;
Width for rectangles<0.0000>: Burada program size dörtgen çizimlerinde varsayılan kenar çizgi kalınlığının "0" olduğunu bildiriyor ve yeni bir değer atamanız için soruyor. Eğer burada bir değer girerseniz bundan sonra siz bu değeri tekrar değiştirinceye kadar dörtgen çizimlerinizde bu değer varsayılan olarak kullanılacaktır. Değeri girdikten sonra size tekrar dörtgenin ilk köşesinin koordinatları sorulur. Bu aşamada açıklayacağım bir diğer özellik de ; Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width/< First corner >: f değeri girerseniz karşınıza , Fillet radius for rectangles : ifadesi çıkar bu değer dörtgeninizin kenar radius değerini sormaktadır bu değer de varsayılan olarak "0" dır. Şimdi , çizgi çizim konusunda çizdiğimiz kareyi , bir de Rectengle komutu ile çizelim ;
Command : rec enter
Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width/< First corner >: 0,0 enter
Other corner : 500,500 enter
Command :
 


 

Burada diğer köşenin koordinatını 500,500 verdikten sonra dörtgen tamamlandığı için program komuttan kendiliğinden çıkar ve sizden yeni komutlar bekler.

Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER