Üye Kayıt Üye Giriş

Özel Çizim Opr.


Özel Çizim Opr.

Çizim Operasyonları

Bazen varolan çizimlerden yeni çizimleroluşturmak işinizi son derece kolaylaştırabilir. Çizim Operasyon komutları bu doğrultuda yardımcınız olacaktır. Bu komutları Modify menüsündeki Combine ve Alter Path bölümünden veya Xtras menüsündeki Path Operations bölümünden verebilirsiniz. Diğer bir yöntem ise Operations paletindeki ilgili düğmeye tıklamaktır. Şimdi bu komutları tanıyalım:

138- Birleştirme [Union]

Seçtiğiniz üst üste binen kapalı şekilleri tek bir kapalı şekil haline getirir. Ortaya çıkan yeni şeklin dolgu ve çizgi özellikleri en arkadaki şekilden alınır.

1- Bölümleri üst üste gelecek şekilde çizimler oluşturun.

2- Bu şekillerin hepsi seçili iken Union komutunu verin.

 

 


 

139- Isırık [Punch]


Seçtiğiniz üst üste binen kapalı şekillerden üst taraftakinin alttakini ısırmasıyla yeni bir kapalı şekil ortaya çıkmasını sağlar. Çizgi ve dolgu özellikleri değişmez.

1- Bölümleri üst üste gelen iki şekil çizin.

2- Bu şekiller seçili iken Punch komutunu verin.


140- Kesişim [Intersect]


Seçtiğiniz üst üste binen kapalı şekillerin ortak kesişim bölgesini tek bir kapalı şekil haline getirir. Ortaya çıkan yeni şeklin dolgu ve çizgi özellikleri en arkadaki şekilden alınır.

1- Bölümleri üst üste gelecek şekilde çizimler oluşturun.

2- Bu şekillerin hepsi seçili iken Union komutunu verin.


141- Bölümle [Divide]
 


Seçmiş olduğunuz çizimlerin üst üste gelen bölgelerini keser ve her bölgeyi kapalı birer obje haline dönüştürür Çizgi ve dolgu özellikleri değişmez.

1- Bir kaç tane şekil çizin.

2- Şekilleri seçip, Divide komutunu verin.


142- Kırpma [Crop]

Seçmiş olduğunuz çizimlerin en üstündeki şekil bir bıçak görevi görür ve kendi sınırları dışında kalan şekillerin bu bölümlerini keserek atar.

Çizgi ve dolgu özellikleri değişmez.
1- Bir kaç tane şekil çizin.
2- Bu şekillerin en üstüne ise bıçak olarak kullanacağınız şekli çizin veya yazı aracı ile bir metin yazın.
3- Bıcak olarak kullanacağınız metni mutlaka çizgisel hale dönüştürün.
4- En üste çizdiğiniz şekil dahil, bütün şekilleri seçin.
5- Menüden veya paletten Crop komutunu verin


143- Saydamlık [Transparency]

 


Üst üste gelen farklı renklerdeki çizimlerin bu bölgelerinde karışım renklerine sahip yeni çizimler oluşturur.

1- Bir bölgesi üst üste gelen farklı renklerde iki şekil çizin veya yazı yazın ve metninizi mutlaka çizgisel hale dönüştürün.
2- Bu şekiller seçili ekin Transparency komutunu verin.
3- Karşınıza çıkan iletişim kutusu üzerindeki sürgü aracılığıyla üstteki şeklin şeffaflık değerini belirleyip OK deyin.144- Çizgiyi Şekle Çevirmek [Expand Stroke]

Çizmiş olduğunuz tek boyutlu çizgileri iki boyutlu kapalı şekillere çevirir. Böylece bu şekillerin çizgi ve dolgu renklerini değişik olarak kullanırsınız. Örneğin bir çizgi tek boyutlu olduğu için ne kadar kalın olursa olsun tek bir renk alır. Bu çizginin haritalar üzerindeki anayol çizgisi olduğunu düşünün. Genellikle dış konturu kırmızı iç dolgusu sarı olmalıdır. Bu durumda Expand Stroke komutunu vererek çizgiyi kapalı bir şekle çevirebilirsiniz.


1- Divit Ucu aracı ile bir çizgi oluşturun.
2- Bu çizgi seçili iken Expand Stroke komutunu verin.
3- Karşınıza çıkan iletişim kutusu üzerinden oluşacak şeklin kalınlığını belirleyin. Gerekiyorsa uç ve birleşim noktalarının özelliklerini ayarlayıp, OK deyin.
4- Artık şeklinizin konturuna ayrı, dolgusuna yarı renk verebilirsiniz.


145- Şeklin Kontur Sayısını Arttırmak [Inset Path]

Çizmiş olduğunuz bir şeklin konturunu daraltmaya, genişletmeye veya çoklu kontur oluşturmaya yarar.
1- Çizmiş olduğunuz şekli seçin.
2- Inset Path komutunu verin. Karşınıza çıkan iletişim kutusundaki Inset bölümü konturlar arasındaki mesafeyi belirler. Negatif değerler dışa, pozitif değerler içe doğru uygulanır. Step bölümüne oluşacak kontur sayısını girebilirsiniz.
Hemen yanındaki menüde Uniform konturlar arasında eşit aralık kalmasını sağlar. Farther seçeneği çoğaltılan kontur aralıklarının gittikçe daralmasına, Nearer ise bu aralıkların gittikçe açılmasına neden olur.
Bu Çizim Operasyonlarının orijinal şekilleri ortadan kaldırmasını istemiyorsanız, Preferences bölümünde Object kategorisinde Path operations consume original paths seçeneğini işaretleyin.

Eğer standart ayarları değiştirmeyip sadece bir path için bunu sağlamak istiyorsanız, bir çizim operasyonu komutunu verirken Shift tuşuna basılı tutun.146- Trap

Overprint bölümünde anlatılan uygulama sonuçları ile hemen hemen aynıdır.

Üst üste gelen renklerin örtüşmesi gerektiğinde ki bu her zaman gereklidir, nedeni ise baskı sırasındaki en ufak bir ayarsızlık, alanların birbirleri üzerine tam olarak oturmamasına neden olur ve basılmış iş üzerinde beyazlıklar kalır.

Trap bu beyazlıkları ortadan kaldırmak için film öncesi kullanacağımız bir uygulamadır.

Bunun için;

Üst üste duran farklı renkteki objelerinizi seçin, Xtras>Create>Trap komutu veya Operations paletinden ilgili düğmeciği tıklayın, karşınıza Trap adlı pencere gelecektir. Trap width’e vereceğiniz değer üst üste gelen yerlere vereceğiniz şişme değerini belirler ve değeri mm cinsinden uygular. Reverse traps işaretli değilken içeri doğru şişirme verir. İşaretlerseniz dışarıya doğru şişirme uygular. Tint reduction, renklerin yüzde kaç oranında karışarak şişirme uygulayacağınızı belirler.

Örneğin alta %100 kırmızı üste ise %100 mavi renginiz var, Tint reduction’a %50 değeri verip Reverse traps’ işaretsiz bırakırsanız karışım %50 mavi+%100 kırmızı olur, Reverse traps’ işaretlerseniz karışım %100mavi+%50 kırmızı olur.

Uyguladığı şişirme değerine Overprint vererek ayrı bir dolgu oluşturur.

Overprint değeri taşıyan objenin altı boşaltılmadığından baskı sırasında kayma olsa bile beyazlıklar gözükmez. (bkz.Overprint)Xtra Tools Paleti

Palete ulaşmak için Windowmenüsündeki Xtrasbölümünden XtraTools komutunu verin. Palet bünyesinde 8 adet ekstra araç barındırır.


146- 3D Rotation

Seçili objeyi üç boyutlu bir ortamdaymışcasına dördürmenizi sağlar.

Uygulama için;

Objenizi seçin, paletten aracı seçin ve obje üzerine gelip merkez olarak belirlediğiniz noktaya konumlanın, mausa basın, basılı tutarak hareket ettirin, istediğiniz konuma geldikten sonra maustan elinizi kaldırın.

Araç saçienekleri;

Aracın simgesi üzerine Ok ile çift tıklarsanız, seçeneklerini değiştirebileceğiniz 3D Rotation iletişim kutusu gelir.

Aracın kolay (Easy) ve uzman (Expert) olmak üzere iki kullanım şekli vardır.

Rotatefrom, seçtiğiniz şeklin dönüş merkezini belirtir.
Mouse click
tıkladığınız noktayı.
Center of selection şeklin merkezini.
Center of gravity şeklin ağırlık merkezini
Origin ise sayfanın sıfır noktasını merkez olarak alır.
Distance, döndürmenin şeklin perspektifi üstündeki etkisini belirler. Düşük değerler daha fazla perspektif oluşmasını sağlar.

Project from seçenekleri fare tıklama noktasına (Mouse click),
seçim merkezine (Centerofselection),
ağırlık merkezine (Centerofgravity),
sıfır noktasına (Origin) veya verilen
X/Y koordinatlarına göre projeksiyon noktasını ayarlar.


147- Arc

Çeyrek daire veya yay çizmek için kullanılır. Aracın simgesinin üzerine çift tıklayarak seçeneklerin yeraldığı iletişim kutusunu ekrana getirin.

İletişim kutusu üzerinde yaptığınız değişiklikler sonucu çizimde elde edeceğiniz sonuç yan taraftaki alan içinde gösterilir. Bir ark çizmek için:

1- XtraTools paleti üzerinden arc aracını seçin.

2- Sayfa üzerinde bir yere gelip fare tuşu basılı olarak sürükleyin. İstediğiniz büyüklükte ark oluşunca fare tuşunu bırakın.

Eğer tam bir deirenin çeyrek bölümünü çizmek istiyorsanız Shift tuşunu basılı tutun.

Create open arc seçeneği açık bir yay çizmenizi sağlar.

Create flipped arc seçeneği yansıtılmış bir ark çizmenizi sağlar.

Create concave arc ise iç bükey bir ark çizmenizi sağlar.


148- Bend

Seçili şekil üzerindeki noktaları içeri veya dışarı doğru sürükleyerek deformasyon sağlar.

Bend aracını kullanmak için:

1- Bir şekil seçin.
2- Farenin tuşunu basılı tutarak sürükleyin.

Objenin merkez noktasından yukarı doğru sürüklemeler şekli noktalarından dışarı doğru esnetir.

Aşağı doğru sürüklemeler ise şekli noktalarından içeri doğru esnetir.

Merkez noktayı farklı yerden alarak sürüklerseniz farklı şekiller elde edebilirsiniz. Aracın deformasyon miktarını ayarlamak için, simgesinin üzerine çift tıklayın. Vereceğiniz yüksek değer daha fazla deformasyon sağlar.


149- Chart

Dokümanınız üzerinde istatistiksel gösterime sahip grafikler oluşturmanızı sağlar.Bunun için:

Xtra Tools üzerindeki Chart düğmesine tıklayın.

Bu araçla sayfa üzerinde istediğiniz konuma bir dörtgen çizin. Çizmiş olduğunuz bu alan grafiğinizin gösterileceği bölgeyi belirler.
Parmağınızı fare tuşundan çektiğiniz anda veri girişi yapabileceğiniz Chart iletişim kutusu karşınıza gelir.

Veri metnini gireceğiniz bölümdür. Tablo üzerindeki hücreleri kullanarak veri girişi yapabilirsiniz. Hücreler arasında hareket etmek için, Ok tuşlarını, Tab tuşunu veya Return tuşunu kullanabilirsiniz.

Apply dediğinizde veya OK düğmesine basıp çıktığınızda, verilerinizin grafik yansımasını, açmış olduğunuz alan içinde görebilirsiniz.

Oluşan grafik sonuç olarak çizimlerden oluşan bir objedir. Gerekli alanları veya çizgileri Option tuşu basılı olarak direkt seçerseniz, renklerini çizgi tanımlarını değiştirebilirsiniz.

Oluşturulmuş bir grafik üzerinde grafik tipi veya verileri değiştirmek istiyorsanız, grafik alanı üzerine çift tıklayın veya Xtras menüsündeki Chart bölümünden Edit komutunu verin.

Buradaki Undo, Cut, Copy, Paste düğmeleri yardımı ile tablo içindeki işlemleri hızla yapabilirsiniz

Decimalprecision bölümüne girdiğiniz rakam, sayıların ondalık bölümlerinin kaç haneli gösterileceğini ayarlar.

Thousandseparator binlik hanelerin virgül ile bölünmesini sağlar.

Transpose düğmesi tabloya girmiş olduğunuz verilerin yatay/dikey konumunu değiştirir. Özellikle pay tipi grafiklere geçişte bu komuta ihtiyaç duyabilirsiniz.
Chart
iletişim kutusu üzerindeki iki düğmeden ilki veri girişi düğmesidir. İkinci düğmesine tıklarsanız, grafik tipini ve özelliklerini belirleyebileceğiniz bölüme geçersiniz.Bütün grafik tiplerinin bazı ortak seçenekleri vardır.

Bunlar:

Data numbers in chart, işaretli olursa Girmiş olduğunuz verileri grafik üzerinde kendi noktalarının yanında gösterir.

Drop shadow, işaretli olursa Grafiğinize koyu bir gölge ekler.

Legends across top,işaretli olursa Grafiğin alan belirteçlerinin, alanların hemen üzerinde yer almasını sağlar. İşaretsiz olursa bu belirteçler grafiğin sağ tarafında üstüste gösterilir.

Aşağıdaki seçenekler ise Dilim (Pie) grafik tipi haricindeki bütün grafik tipleri için geçerlidir.

Axis display menüsü : menüdeki seçenekleri kullanarak sol ekseni, sağ ekseni veya iki ekseni birden görüntüleyebilirsiniz.

X Axis düğmesi: X ekseninin seçeneklerini verir.

Y Axis düğmesi: Y ekseninin seçeneklerini verir.

Gridlines: İşaretlerseniz X ve Y eksenlerinde gridler görüntülenir.

Hazır grafik tipleri düğmelerini kullanarak istediğiniz grafik tiplerini yaratabilirsiniz.

Bunlar sırasıyla;

Grouped column (Gruplu kolon)

Bu grafik tipinde veriler kolonlar halinde görüntülenir. Her kolon bir hücredeki veriyi gösterir. Tipe özel seçeneklerdeki Columnwidth grup içindeki tek bir kolonun ayrılan genişliğe olan oranını verir. Clusterwidth ise tüm grubun ayrılan genişliğe olan kalınlık oranını verir.

Stacked column (Birleşik kolon)

Her bir kolon tabloda bir satır boyunca yeralan veriyi gösterir. Tabloda yanyana duran veriler kolon üzerinde üstüste eklenerek gösterilir. Columnwidth bir kolonun kapladığı genişliğin verilmiş olan genişliğe oranını belirler.

Line (Çizgi)

Verilerin belirli bir periyod içindeki iniş çıkışlarını gösterir. Her bir çizgi tablo üzerindeki tüm bir kolondaki değerleri gösterir. Data markers menüsünü kullanarak veri noktalarının grafik üzerindeki gösterim şeklinin belirleyebilirsiniz.
Pie (Dilim)
Tablodaki verileri dilimlerden oluşan bir pasta şeklinde gösterir. Tablodaki her değer bir dili gösterirken, her sıradaki veriler ayrı bir pasta oluşturur.
Legend
bölümündeki menüyü kullanarak grafik belirteçlerinin Standart olarak sağ tarafta veya
Inchart
olarak dilimlerin yanında yer almasını sağlayabilirsiniz.
None seçeneği bu belirteçleri göstermez. Separation bölümündeki değer ayrılan dilimin pastadan ne kadar uzaklaşacağını belirler.
Area (Alan)
Her colondaki veriler yeni bir alan oluşturur. Birden fazla kolon durumunda alanlar grafik üzerinde üstüste eklenir.
Scatter
Tablodaki verileri çift çift alıp X ve Y koordinatları oluşturarak çizer. Grafikteki her bir nokta iki hücreden oluşan bir satır veriyi belirtir. Grafikteki noktaların gösterim biçimini Datamarkers menüsünden belirleyebilirsiniz.


150- Piktograf Kullanımı

Çizerek oluşturduğunuz bir objeyi grafik üzerindeki kolonların içini doldurmak için kullanabilirsiniz.

Bunun için:

Çizdiğiniz bir objeyi seçip Edit menüsünden Copy diyerek kopyalayın.

Grafik alanı içindeki bir kolonu Option tuşuna basılı tutarak seçin.

Xtras menüsündeki Chart bölümünden Pictograph komutunu verin ve karşınıza çıkan iletişim kutusundaki

Paste in düğmesine tıklayın. Kopyaladığınız obje pencere içinde görüntülenir.

Repeating seçeneğini işaretlerseniz. Objeler üstüste gelerek kolonu doldurur. Bu seçeneği işaretlemezseniz, tek bir obje deforme edilerek kolonu doldurur.


151- Eyedropper

Hiç seçim yapmadan renkleri bir objeden başka bir objeye taşımak için kullanılır.

1- Xtra Tools paletinden Eyedropper (Damlalık) aracını seçin.

2- Renk almak istediğiniz objenin üzerine gelip fare tuşunu basılı tutun.

3- Fare tuşu basılı iken bu rengi başka bir objenin üzerine getirip fare tuşunu bırakın.


152- Fisheye Lens

Seçili obje/objelerinize iç bükey veya dış bükey ayna yansıması verir.
Seçeneklerine ulaşmak için aracın simgesi üzerine gelip çift tıklayın.

Sürgüyü sağa doğru sürüklediğinizde dış bükey, sola doğru sürüklediğinizde iç bükey efekt elde edersiniz. Siz tekrar değiştirinceye kadar bu ayarlar aynı kalır.

Sayfa üzerinde bir obje seçin.

Fare tuşuna basılı tutup sürükleyerek bir elips çizin. Etki sadece bu alan içinde kendini gösterir.

Eğer Shift tuşuna basılı tutarsanız tam bir daire alan çizersiniz.

Eğer Options tuşuna basılı tutarsanız merkezden başlayan elips alan çizersiniz.

Fare tuşunu bırakın.

Metinlere bu etkiyi vermek için önce Text>Convert To Paths komutu ile şekle çevirmek zorundasınız.


153- Roughen

Seçili objenin kenarlarında girinti ve çıkıntılar oluşturur.

Kullanmak için:

Bir çizim seçin.

Çizim üstünde herhangi bir noktaya gelip fare tuşunu basılı tutarak sürükleyin.

İstediğiniz şekil oluşunca fare tuşunu bırakın.

Aracın seçeneklerine ulaşmak için simgesi üzerine gelip çift tıklayın.

Amount bölümüne girdiğiniz rakam çizim üzerine bir inçlik bir uzunlukta eklenecek nokta sayısını belirtir.

Eğer çizim üzerine eklenecek kenarların sert köşeli olmasını istiyorsanız Rough seçeneğini, yumuşak kenarlı olmasını istiyorsanız Smooth seçeneğini işaretleyin.

Metinlere bu etkiyi vermek için önce Text>Convert To Paths komutu ile şekle çevirmek zorundasınız.

 


154- Smudge

Seçili objenin yumuşak bir renk geçişini oluşturur.

Bunun için:

Bir objeyi seçin.

Xtra Tools paletindeki Smudge aracını seçin.

Şeklin bir noktasından tutarak istediğiniz doğrultuda sürükleyip bırakın. Sürüklediğiniz yöne doğru yumuşak bir renk geçişi oluşur.

Eğer bu sürükleme sırasında Optiontuşuna basılı tutarsanız, Bu renk geçişinin tüm kenarlardan dışa doğru oluştuğunu görürsünüz.

Aracın simgesi üzerine çift tıklarsanız, karşınıza seçenekleri gelir. Bu iletişim kutusu üzerindeki Fill kutucuğu geçişin dolgu rengini, Stroke ise kontur rengini belirtir. İsterseniz kutucuklar içine yeni renkler taşıyabilirsiniz.

Metinlere bu etkiyi vermek için önce Text>Convert To Paths komutu ile şekle çevirmek zorundasınız.


155- Spiral

Yay çizimi için kullanılır. Aracın simgesi üzerine çift tıklayarak seçeneklerine ulaşabilirsiniz.

Spiral Type bölümündeki düğmelerden ilki eşit aralıklı dönüşlerden oluşan bir yay çizmek için kullanılır.

İkinci düğme ise gittikçe artan aralıklarla yay çizmek için kullanılır. Bu simgeyi seçtikten sonra aktifleşen Expansion bölümündeki değer bir sonraki dairenin bir önceki daireye göre genişleme oranını belirtir.

Draw by menüsünden Rotations işaretleyip alt tarafta belirteceğiniz sayıda sabit dönüşlerden oluşan bir spiral çizerbilirsiniz. Çizim alanı genişledikçe dönüşler arasındaki aralık da artar. Increment seçeneği ise çiziminizi genişlettiğinizde, belirlemiş olduğunuz her aralıkta yeni bir dönüş oluşturur. Çizim aralıkları verilen değerle sabitlenir. Girmiş olduğunuz değer ölçü biriminizdedir.

Draw from menüsü spiralinizi merkezden (Center), kenardan (Edge) veya köşeden (Corner) çizmenizi sağlar.

En alta yer alan Direction bölümündeki iki düğme ise, spiralinizi saat yönündeveya saat yönünün tersinde çizmenizi sağlar.


156- Shadow

Seçili objeninize gölge atmanıza yarar. Yumuşak veya sert renk geçişlerini kontrol ederek uygulama yapabilirsiniz.

Bunun için;

Bir obje oluşturun ve seçin, paletten Shadow düğmeciğini çift tıklayın karşınıza bir payet çıkacaktır, paletten çıkmadan uygulamayı görmek isterseniz Apply tuşuna onay verin veya OK tuşunu onaylayın.

Type menüsünde üç seçenek ile karşılaşacaksınız. Hard Edge, Soft Edge ve Zoom.

Hard Edge Objenizin dışına doğru belirlediğiniz tonda tek yüzey gölge atar.

Soft Edge ise basamak şeklinde dışa doğru sert geçişmeli gölge atar.

Zoom ise yumuşak geçişmeli gölge atar.

Fill menüsünden, uygulayacağınız tipe göre dolgu tipini belirleyebilirsiniz.

Belirledğiniz tipe göre başlangıç ve bitiş renklerini renk paletinden sürükle bırak komutu ile burada bulunan kutucuklara renk taşıyabilirsiniz.

Yalnız, Shadow penceresini açmadan önce ekrana mutlaka renk listesini açmanız veya görünür bir yere konumlandırmanız gerekir.

Soft Edge uygulamasını yaparken renk geçişme aralıklarının kutucuğu değer girerek belirleyebilirsiniz.

Örneğin %50 değer vermiş olduğunuz değer, Scale değerinin oluşturduğu genişleme alanının ve belirlediğiniz renklerin birbirleri ile geçişme aralıklarını belirler.

Scale, uygulayacağınız gölgenin büyüklük oranıdır. %100 objenin kendisi kadar, %100’ün üzerindeki değerler ise dışa doğru açılan değerlerdir.

Offset x ve y ise objenizin bulunduğu konumdan, objenize vereceğiniz gölgenin uzaklığını belirler.

Her iki kutucuğu 0 (sıfır) değeri girerseniz, objeniz bulunduğu konumdan dışarıya doğru gölge atar.


157- Mirror

Seçili objeninize ayna görüntüsü vererek çoğaltma işlemi yapıyor.

Bu uygulamayı yapmak için;

1- Objenizi seçin,

2- Paletten mirror aracını seçin,

3- Sayfa üzerinde merkez olarak seçtiğiniz yere konumlanıp tıklayın veya tıklayıp sürükleyin.

Aracın seçeneklerine ulaşmak için aracın düğmeciğine çift tıklayın;

Vertical, Horizontal, Vertical&Horizontal ve Multiple şeklinde dört adet farklı uygulama yapabiliyorsunuz.

Vertical, Horizontal, Vertical&Horizontal seçenekleri tıpkı araç kutusundaki Reflect aracı gibi çalışıyor.

Multiple ise vereceğiniz sayıda, objenizi döndürerek çoğaltıyor.

Multiple uygulamasını seçtiğinizde karşınıza iki seçenek çıkıyor;

Sürgü yardımıyla veya yanındaki kutucuğa çift tıklayıp rakkam girerek çoğaltma sayısını belirleyebilirsiniz.

Rotate döndürerek ama ayna görüntüsü vermeden çoğaltıyor,

Reflect ise verdiğiniz sayıda objenizi yansıtarak çoğaltıyor.

Close Paths ise açık objelerinizi kapatarak işlem yapıyor.


158- Graphic Hose

Hazırladığınız bir objeyi tıpkı Tiled dolgu uygulamasındaki gibi pencereye yapıştırıyorsunuz ve daha sonra, serbes elle sayfa üzerinde çizim yapar gibi sürüklediğinizde, objenizi çoğaltarak sayfa üzerine dağıtıyor. Birden fazla obje grupları da yaratabiliyorsunuz.

Bu uygulamayı yapmak için;

Objenizi çizin veya önceden çizdiğiniz objeyi seçin ve menüden Edit menüsünden Cut komutu verin.

Xtra Tools paletinden Graphic Hose düğmesini çift tıklayın, ekrana Graphic Hose penceresi gelecektir.

Eğer kendiniz bir grup yaratacaksanız pencerenin üst kısmındaki menüden New komutu verin ve karşınıza gelen penceye bir isim vererek Save düğmesini onaylayın.

Paste in düğmesini onaylayarak Cut ettiğiniz objenizi pencerenin boş alanına yapıştırın.

Sayfa üzerine konumlanıp maus tuşuna basılı tutarak mausu sürükleyin.

Graphic Hose penceresindeki Options’u işaretlerseniz aracın seçeneklerine ulaşırsınız.

Order bölümündeki seçeneklerden;

Back and Forth, oluşturduğunuz grup içindeki objeleri _ Spacing (tekrar arası boşluk) _ Scale (izleyeceği büyüklük) _ Rotate (döndürme açısı) değerlerine göre sırasıyla uygular.

Loop, örgüsel olarak davranmasını,

Random ise gelişigüzel dağıtarak uygulama yapmanızı sağlar.


159- Xtras menü komutları

Create Bölümü


PICT Image

Vektörel çizimlerinizi PICT formatında nokta esaslı görüntülere çevirir. Bunun için:

1- İstediğiniz objeleri seçin ve Xtras menüsündeki Create bölümünden PICT Image komutunu verin veya Operations paletinden Create PICT düğmesine tıklayın.
Bu işlemi yaparken Shift tuşuna basılı tutarsanız, seçtiğiniz objelerin PICT hali varolan değerlerle kopyalanır. Edit>Paste komutu ile sayfaya yapıştırabilirsiniz.

2- Karşınıza gelen Create PICT Image iletişim kutusundaki ayarları yapın.

Bu ayarlar;

Colors: Oluşacak PICT görüntünün renk sayısını belirler.

Dither: 256 ve daha alt sayıda renk işaretlendiyse bu renklerin gerçeğe en yakın şekilde oluşturulmasını sağlar.

Anti-aliasing: Objelerin kenar kısımlarının piksellerinin yumuşatılması için kullanılır. Bu şekilde kenar bölgelerde oluşacak kırıklıkları önleyebilirsiniz.

Image resolution: Oluşturacağınız nokta esaslı görüntü dosyasının çözünürlüğünü belirler. Yüksek çözünürlüklü dosyalar uzun sürede dönüştürülür, çok yer işgal eder ve daha fazla bellek isterler.

3- Copy veya Save düğmesine tıklayın. Copy seçili objelerin PICT görüntüsünü hafızaya alır. Sonra istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz. Save ise seçili objeleri bir PICT resim dosyası olarak kaydetmenizi sağlar.


Restarize

Freehand 9, çizimlerinize restarize (dönüştürme) işlemi yapabiliyor. Sadece çizimlere değil PICT ve TIFF görüntüleriniz eğer düşük piksellere sahipse bunları sayfa üzerinde yüksek piksellere çevirebiliyor. Yalnız resimler üzerinde etkisi doğal olarak fazla değil.


Emboss

Emboss uygulaması, çizim araçları ile yarattığınız her türlü çizgisel özellikli objelerinize gölge uygulaması yapar.

Objenizi seçin, Xtras>Create>Emboss komutu veya Operations paletinden ilgili düğmeciği tıklayın, karşınıza Emboss seçeneklerini içeren pencere gelecektir.

Seçili objenizin dolgu rengi yoksa bir uyarı iletisi ile karşılaşacaksınız. Bunun basit (düz) veya degrade dolgusu olmayan objelere emboss uygulaması yapılamaz.

Objenize uygulayacağınız Emboss tiplerini içeren [Emboss, Deboss, Chisel, Ridge, Quilt] düğmeciklerden herhangi birini üzerine tıklayarak seçin,

Vary bölümü iki seçeneği barındırır, color ve contrast.

Color seçeneğinde emboss tipini sizin belirlediğiniz renklerle uygular. Renkleri renk paletinden sürükle bırak komutu kullanarak belirleyebilirsiniz.

Contrast seçili iken objenizin renklerini kullanarak emboss uygulamasını yapar. Bu seçeneğin hemen altındaki % sürgüsü yardımı ile uygulayacağı tonlamayı belirler.

Depth bölümü ise uygulanacak embossun derinliğini belirler.

Angle ile uygulamaya değişik açılar verebilirsiniz.

Soft Edge işaretli olursa, Emboss ve Deboss’un kenar sınırlarına yumuşaklık vermenizi sağlar.

Emboss uygulamasını yapmadan önce mutlaka Inspector>Document penceresinden Printer Resulation değerini 3000 dpi olarak yükseltin.


Cleanup Bölümü


Correct Direction

Eğer Even/oddfill seçeneğine rağmen şeklin üstüste binen kısımları şeffaf olmuyorsa, Correct Direction komutunu verin. Bu komut okları kullanıldığı bir çizimde de kendini hissettirir.


Remove Overlap

Kapalı bir şeklin üstüste gelen kısımlarını şeffaf hale getirir.


Reverse Direction

Çizim yönünü tersine çevirir. Bir çizimle bir metni birleştirdiğinizde, yazı çizim yönüne göre şeklin üzerine oturur. Reverse Direction komutuyla çizim yönünü, dolayısıyla şeklin üzerindeki metnin yönünü tersine çevirebilirsiniz.


Simplify

Çizim üzerindeki nokta sayısını azaltarak çizimi basitleştirir.

Bunun için;

Çiziminizi seçin,

Xtras>Cleanup>Simplify komutu veya Operations paletinden ilgili düğmeciği tıklayın,

Karşınıza gelen pencereden Amount değeri girerek OK verin.


Colors Bölümü


Color Control

Sayfa üzerindeki seçili objelerin dolgu ve çizgi renklerini CMYK, RGB veya HLS değerlerini arttırıp azaltarak değiştirmenizi sağlar.

Bunun için:

1- Sayfa üzerinde renklerine müdahele etmek istediğiniz objeleri seçin.

2- Xtras>Colors>ColorControl komutunu verin.

3- Karşınıza çıkan iletişim kutusundaki CMYK, RGB veya HLS sürgülerini kullanarak renklerdeki değerleri değiştirin. Sonucun anında sayfa üzerinde görünmesi için Preview seçeneğini işaretleyin. OK diyerek çıkın.


Darken Colors

Seçili objelerin dolgu ve çizgi renklerini koyulaştırır. Komutu her uygulayışınızda renkler bir miktar koyulaşır. En son kullandığınız komut Xtras menüsünün en üstüne yerleşir. Aynı komutu peşpeşe uygulamak için bu bölümü kullanın.


Desaturate Colors

Seçili objelerin renk doygunluğunu azaltır. Ortaya daha pastel renkler çıkar. Komutu her uygulayışınızda renk doygunluğu bir miktar azalır.


Import RGB Color Table

Çalıştığınız sayfa üzerine herhangi bir resmin renklerini getirmenize yerer. Komutu verdikten sonra açılan pencereden resim dosyasını belirleyip open komutu verirseniz renk paletinize o dosyadaki tüm renk bileşenlerini getiriyor. Tabi uzun bir liste getirdiğinden biraz karışıklık olmuyor değil. Çünkü resim dosyasındaki her pikseldeki ortak renkleri getirdiğinden bir sürü renk ile uğraşmak zorundasınız.


Lighten Colors

Seçili objelerin dolgu ve çizgi renklerini açar. Komutu her uygulayışınızda renkler bir miktar açılır. Multi-Color FillInspector>Dolgular penceresindeki degrade dolgu ile aynı işlemi yapar. Objenizi seçip, komutu verdiğinizde veya Operations penceresinden ilgili düğmeyi tıkladığınızda karşınıza çıkan pencereden degrade uygulaması yapabilirsiniz. Renk eklemek ve rekler arasındaki mesafeyi ayarlamak için sürükle bırak komutlarını kullanabilirsiniz.


Name All Colors

Bazen objelerinize verdiğiniz renkleri direkt olarak Renk Mikseri üzerinden taşımış olabilirsiniz. Bu durumda o objeye vermiş olduğunuz rengi Renk Listesinde göremezsiniz. Bunun baskı açısından hiçbir sorunu olmaz. Ancak aynı rengi başka bir objeye vermek isteyebilirsiniz. Sayfa üzerinde kullanılan tüm renklerin Renk Listesinde adlandırılması için Name All Colors komutunu kullanın. Bütün renkler tintleriyle birlikte Renk Listesine aktarılır.


Randomize Named Colors

Renk Listesindeki bütün renk değerlerini rastgele değiştirir. Sonuç olarak bu değişiklik sayfa üzerindeki objelerin renklerini de etkiler. Komutu her tekrarlayışınızda değişik renkler oluşur. İlham perisinin kaçtığı anlar için.


Saturate Colors

Seçili objelerin renk doygunluğunu arttırır. Ortaya daha canlı renkler çıkar. Komutu her uygulayışınızda renk doygunluğu bir miktar artar.


Sort Color List By Name

Renk Listesinde bulunan renkleri alfabetik sıraya dizer.Delete Bölümü


Empty Text Blocks

Sayfa üzerindeki bütün boş metin alanlarını ortadan kaldırır.


Unused Named Colors

Renk Listesinde bulunup, sayfa üzerinde kullanılmayan renkleri listeden siler. Renk Listesini sadeleştirmek için iyi bir yöntem.


Distort Bölümü


Add Points

Seçili çizimin noktalarının arasına birer nokta daha ekler.


Envelop

Se&c

Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER