Üye Kayıt Üye Giriş

ETA PAKET MUH.PROGRAMINDA CARİ PROGRAM MODoLoNoN KULLANIMI


 
 
 
İYletmenin; satıcı,  alıcı, banka, iYletme personeli gibi kiYi yada kuruluYlarla olan cari hesaplarını kayıt ve takip iYlemleri yapılır.

A- CARİ KART

1-YENİ KART
Cari hesapları takip edilecek kiYi veya kuruluYlar için yeni kart tanımı bu bölümde yapılır. Her bir satıcı, alıcı için ayrı bir kart tanımı yapılır. Cari kartlar tanımlanırken Satıcılar için S, alıcılar(müYteriler) için A,  bankalar için B, personel için P ile baYlayan Hesap kodu verilirse, cari hesapları kontrol etmek daha rahat olacaktır.  Ayrıca muhasebe hesap kodu kullanılarak da hesap kodu verebilirsiniz. -rnek 120FB, 320GS  gibi.

Birinci Sayfa Bilgileri: Cari kart sahibi firmaya ait bilgiler bu alana yazılır daha sonra Page Down tuYu ile ikinci sayfaya geçilir.

İkinci Sayfa Bilgileri: Cari kart sahibinin kiYisel bilgileri ve TDHP muhasebe kodu  (MüYteri Muh.Kodu: 120.1, Satıcı Muh.kodu: 320.1, 102.01 gibi) bu sayfaya yazılır. Bilgi giriYi bittikten sonra baYka bir sayfa olmadıYı için F2 KAYDET seçeneYi ile bilgiler kayıt yapılır.
Bu aYamadan sonra ekrana açılıY  deYerleri  ve daha önce açılmamıY ise alt hesap onayları gelir. Buralarda da elimizdeki bilgilere göre giriY yapar yada F2 KAYDA DEVAM tuYuna basarız.

2-ESKİ KART
Bu menüden, önceden açılmıY cari kartlarındaki bilgileri deYiYtirebilir veya eski kartı silebilirsiniz. Ekranın altındaki F5 ARAMA tuYuyla daha önceden tanımlanmıY cari kartları aranır. İstenen kart bulununca da F6 BUKART oZERİNDE İŞLEM tuYuna basılır ve cari kartı ekrana getirilir. Gerekli deYiYiklikler yapıldıktan sonra F2 KAYDET tıklanır.

Cari kartında Otomatik olarak (default) gelmesini istediYimiz bazı bilgiler PARAMETRELER bölümünde ayarlanabilinir. Bunun için iYlem sırası Yöyledir:
ANA MENo CARİ/F5 SERVİS/F4 SABİT TANIMLAR/F2 PARAMETRELER/ GEREKLİ BİLGİ GİRİŞİNİ YAP/F2 KAYDET

Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER