Üye Kayıt Üye Giriş

Sistemin Renk Bilgisi


 Sistemin Renk Bilgisi


Option Explicit

Private Const BITSPIXEL = 12
Private Declare Function GetDeviceCaps Lib "gdi32" (ByVal hdc As Long, ByVal nIndex As Long) As Long

Private Sub Form_Load()
MsgBox "This system is using " & _
Format$(GetDeviceCaps(hdc, BITSPIXEL)) & _
"-bit color."
Unload Me
End Sub

Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER