Üye Kayıt Üye Giriş

İmlecin Hareket Alanını Sınırlamak


İmlecin Hareket Alanını Sınırlamak

 

 
Private Declare Function ClipCursor Lib "user32" (lpRect As Any) As Long
Private Type RECT
Left As Long
Top As Long
Right As Long
Bottom As Long
End Type

Private Sub Command1_Click()
Dim r As RECT
r.Left = Left / Screen.TwipsPerPixelX + 5
r.Top = Top / Screen.TwipsPerPixelY + 22
r.Bottom = (Top + Height) / Screen.TwipsPerPixelY - 5
r.Right = (Left + Width) / Screen.TwipsPerPixelX - 5
ClipCursor r

End Sub

Private Sub Command2_Click()
Dim r As RECT
r.Left = 0
r.Top = 0
r.Bottom = Screen.Height / Screen.TwipsPerPixelX
r.Right = Screen.Width / Screen.TwipsPerPixelY
ClipCursor r
End Sub

Private Sub Form_Load()
Label1.BackColor = 255
End Sub

Private Sub Timer1_Timer()
If Label1.BackColor = 255 Then
Label1.BackColor = 65535
Else
Label1.BackColor = 255
End If
End Sub

Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER