Üye Kayıt Üye Giriş

Option Explicit


Option ExplicitDeclare Function GetTempPath Lib "kernel32" Alias "GetTempPathA" (ByVal nBufferLength As Long, ByVal lpBuffer As String) As Long

Function TempDizini() As String
Dim Yol As String, Uz
Yol = String(260, Chr(0))
Uz = GetTempPath(260, Yol)
Yol = Left(Yol, Uz)
If Right(Yol, 1) <> "\" Then Yol = Yol + "\"
TempDizini = Yol
End Function

Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER