Üye Kayıt Üye Giriş

Caps Lock ve Num Lock tuşlarının durumları


Caps Lock ve Num Lock tuşlarının durumları

 
'// Kaynak: vbaccelerator.com
'// Forma bir adet label ve bir adet timer ekleyin
'// timer'ın interval değerini 250 yapın

Private Declare Function GetKeyboardState Lib "user32" (pbKeyState As Byte) As Long

Private Sub Timer1_Timer()
Dim b(0 To 254) As Byte
Dim sMsg As String
GetKeyboardState b(0)
If b(vbKeyNumlock) Then
sMsg = "NUM"
End If
If b(vbKeyCapital) Then
sMsg = sMsg & " CAPS"
End If
If (Label1.Caption <> sMsg) Then
Label1.Caption = sMsg
End If
End Sub

Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER