Üye Kayıt Üye Giriş

Resmin Boyutunu Değiştirme


Resmin Boyutunu Değiştirme


System.IO.MemoryStream memoryStream = new System.IO.MemoryStream( byteArray );
System.Drawing.Image image = System.Drawing.Image.FromStream( memoryStream );
System.Drawing.Image thumbnail = new Bitmap( newWidth, newHeight );
System.Drawing.Graphics graphic = System.Drawing.Graphics.FromImage( thumbnail );

graphic.InterpolationMode = InterpolationMode.HighQualityBicubic;
graphic.SmoothingMode = SmoothingMode.HighQuality;
graphic.PixelOffsetMode = PixelOffsetMode.HighQuality;
graphic.CompositingQuality = CompositingQuality.HighQuality;

graphic.DrawImage(image, 0, 0, newWidth, newHeight);

if( contentType == "image/gif" )
{
using ( thumbnail )
{
OctreeQuantizer quantizer = new OctreeQuantizer ( 255 , 8 ) ;
using ( Bitmap quantized = quantizer.Quantize ( bitmap ) )
{
Response.ContentType = "image/gif";
quantized.Save ( Response.OutputStream , ImageFormat.Gif ) ;
}
}
}


if( contentType == "image/jpeg" )
{
info = ImageCodecInfo.GetImageEncoders();
EncoderParameters encoderParameters;
encoderParameters = new EncoderParameters(1);
encoderParameters.Param[0] = new EncoderParameter(Encoder.Quality, 100L);
Response.ContentType = "image/jpeg";
thumbnail.Save(Response.OutputStream, info[1], encoderParameters);
}

Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER