Üye Kayıt Üye Giriş

Döngüler


Döngüler

 

Döngüler
Asp'de işimizi en çok kolaylaştıran öğelerden biri döngülerdir. Döngü için, belirli bir şart, doğruluk vs. olduğu sürece belirlenen işin yapılması denebilir. Birkaç çeşit döngü yöntemi vardır:

1. For-Next Döngüsü: İşin kaç kere yapılacağını belirleyebileceğimiz döngü türüdür.<%
For i = 1 To 11 Step 2
'// Buraya yapılacak işleri yazıyoruz
Response.Write i
Response.Write "<br />"
Next
%>Yukarıdaki örnekte 1, döngünün başlangıcını, 11 sonunu, 2 ise kaçar kaçar ilerleyeceğini ifade eder. İstersek 2 ifadesini kaldırabiliriz. Böylece i değişkeni birer birer artar.<%
For i = 1 To 11 '// Buraya yapılacak işleri yazıyoruz
Response.Write i &"<br />"
Next
%>
2. Do While-Loop Döngüsü: İşin, belirlenen koşul doğru olduğu sürece yapılacağını belirten döngü türüdür.<%
i = 1
Do While i< 10
Response.Write i
Response.Write "<br />"
i = i + 1
'// i değişkenini bir arttııyoruz
Loop
%>Burada, i değişkeni 10'dan küçük olduğu sürece döngü devam eder.

3. Do Until-Loop Döngüsü: İşin, belirlenen koşul doğru olana kadar yapılacağını belirten döngü türüdür.<%
i = 1
Do Until i >10
Response.Write i
Response.Write "<br />"
i = i + 1 '// i değişkenini bir arttııyoruz
Loop
%>Burada ise, i değişkeni 10'dan büyük olana kadar döngü devam eder.

4. For Each-Next Döngüsü:Yaptğı iş, diğerleriyle tam olarak aynı değildir. Bir dizi içindeki tüm değerleri bir seferde yazdırmamızı sağlar.<%
For Each i In Request.ServerVariables
Response.Write i
Response.Write " : "
Response.Write Request.ServerVariables(i)
Response.Write "<br />"
Next
%>Bu örnek, sunucu değişkenlerinden alınabilen tüm değerleri bir döngü ile ekrana yazdırır. Aynı şekilde<%
For Each i In Request.Form
Response.Write i
Response.Write " : "
Response.Write Request.Form(i)
Response.Write "<br />"
Next
%>kodlarıyla, o sayfaya formdan gelen tüm verileri bir seferde yazdırabilirsiniz.

 

Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER