Üye Kayıt Üye Giriş

String işlemleri


String işlemleri

 

String'ler her zaman bizim elle girdiğimiz değerler olmayabilir. Formdan veya querystring'den gelen değerler üzerinde, programımızın sağlıklı çalışması için bazı düzenlemeler yapmamız gerekebilir. Bu düzenlemeler için de ASP bize bazı hazır fonksiyonlar sunuyor.

Örneğin sitemizdeki formu dolduran bir kullanıcı e-posta adresini yazarken boşluk bırakmış olabilir, @ karakterini kullanmamış olabilir. Bunları kontrol etmek için, bu ASP fonksiyonlarını kullanmamız gerekir.

InStr:
İstediğimiz karakterin, veri içinde başlangıca olan uzaklığı verir. Bu fonksiyon ile veri içinde o karakterin olup olmadığını kontrol edebilir veya o karakterden keserek daha kısa veriler oluşturabiliriz.

Örnek:
<%
intNerede = InStr("MyDesign | Kod Arşivi","|")
%>

Bu kodu çalıştırdığımızda, InStr fonksiyonu MyDesign | Kod Arşivi içinde | karakterinin kaçıncı karakter olduğunu bulur ve bulduğu değeri intNerede değişkenine atar. Örneğimizde bu değer 10'dur. Çünkü | karakteri MyDesign | Kod Arşivi değerinin 10.karakteridir.

Len:
Fonksiyon içinde kullanılan değerin uzunluğunu verir.

Örnek:
<%
intKarakterSayisi = Len("MyDesign | Kod Arşivi")
%>

MyDesign | Kod Arşivi değeri 21 karakterden oluştuğu için Len fonksiyonu, intKarakterSayisi değişkenine 21 değerini atar.

LCase - UCase:
LCase, (LowerCase) verinin tüm harflerini küçük harf yapar.

<%
Response.Write LCase("MyDesign")
%>

Çıktısı mydesign şeklinde olur.

UCase, (UpperCase) verinin tüm harflerini büyük harf yapar.

<%
Response.Write LCase("MyDesign")
%>

Çıktısı MYDESIGN şeklinde olur.

Trim, LTrim, RTrim:
Verideki boşlukları temizlememizi sağlar.

Trim, hem baş hem de sonraki boşlukları temizler.
LTrim, (Left Trim) sadece baştaki boşlukları temizler.
RTrim, (Right Trim) sadece sondaki boşlukları temizler.

<%
Response.Write Trim(" MyDesign ")
%>

Çıktıda sağ ve soldaki boşluklar temizlenir ve sadece MyDesign yazar.

String:
İstediğimiz karakteri, istediğimiz sayıda tekrarlayarak yeni bir string oluşturur.

<%
YeniString = String(5, "M")

Response.Write YeniString
%>

Çıktısı MMMMM olur.

Mid:
Veri içinde istediğimiz karakterden başlayarak istediğimiz karakterde sonlandırarak yeni bir değer oluşturur.

<%
YeniDeger = Mid("MyDesign | Kod Arşivi", 3, 6)
%>

Burada başlangıç karakterimiz, 3. karakter yani D'dir. Daha sonra başlangıçtan değil, 3. karakterden sonra 6 karakter ilerlenir ve o karakterden (örnekte n) itibaren sonlandırılarak yeni bir değer oluşturulur.

Çıktısı Design olur.

Left:
Veri içinden soldan istediğimiz sayıda karakter görünmesini sağlar.

<%
Response.Write Left("MyDesign | Kod Arşivi", 10)
%>

Örnekte, soldan 10 karakter görüntülenir ve çıktı MyDesign | şeklinde olur.

Right:
Veri içinden sağdan istediğimiz sayıda karakter görünmesini sağlar.

<%
Response.Write Right("MyDesign | Kod Arşivi", 12)
%>

Örnekte, sağdan 12 karakter görüntülenir ve çıktı | Kod Arşivi şeklinde olur.

Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER