Üye Kayıt Üye Giriş

Veritabanı Bağlantısı


 Veritabanı Bağlantısı


<%
'Birinci Yöntem

set bag = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
bag.Open("DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & Server.MapPath("db.mdb"))

'İkinci Yöntem
set bag = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
bag.open = "Provider=Microsoft.Jet.Oledb.4.0;data source="& Server.MapPath("db.mdb") &";"
%>

Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER