Üye Kayıt Üye Giriş

Türkçe Tarih Fonksiyonu


 Türkçe Tarih Fonksiyonu


<%
'|============================
'| Türkçe Tarih Fonksiyonu
'| mydesign a.k.a doronty37
'| http://www.mydesign.gen.tr
'| mydesign@mydesign.gen.tr
'|============================


Function TarihFormatla(ByVal strTarih)

'// Eğer Değişken Boşsa Fonksiyondan Çıkılıyor
If strTarih = "" or IsDate(strTarih) = False Then Exit Function

Dim Gunler
Dim Aylar

blnSaat = True '// Eğer Saatin Gösterilmesini İstemiyorsanız Değeri False Yapın

'// Gün ve Ay İsimleri Dizileri Hazırlanıyor
Gunler = Array("","Pazar","Pazartesi","Salı","Çarçamba","Perşembe","Cuma","Cumartesi")
Aylar = Array("","Ocak","Şubat","Mart","Nisan","Mayıs","Haziran","Temmuz","Ağustos","Eylül","Ekim","Kasım","Aralık")


'// Tarihten Veriler Alınıyor
Saniye = Second(strTarih)
Dakika = Minute(strTarih)
Saat = Hour(strTarih)
Gun = Day(strTarih)
Gun_Adi = WeekDay(strTarih)
Ay = Month(strTarih)
Yil = Year(strTarih)


'// Biçimlendirmenin Bozulmaması İçin Değerler 2 Karakterden Kısaysa Başlarına 0 Ekleniyor
If Len(Gun) < 2 then Gun="0" & Gun

If Len(Saat) < 2 then Saat="0" & Saat

If Len(Dakika) < 2 then Dakika="0" & Dakika

If Len(Saniye) < 2 then Saniye="0" & Saniye

'// Eğer Girilen Tarihte Saat Yoksa Saat Kısmı Kaldırılıyor
If Saniye = "00" and Dakika = "00" and Saat = "00" then blnSaat = False


TarihFormatla = Gun &"&nbsp;"& Aylar(Ay) &"&nbsp;"& Yil &" / "& Gunler(Gun_Adi)

If blnSaat then TarihFormatla = TarihFormatla &"&nbsp;"& Saat &":"& Dakika &":"& Saniye

End Function
%>


Kullanımı:

<%=TarihFormatla("07/04/1985")%>

Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER