Üye Kayıt Üye Giriş

Regular Expression ile Mail Kontrolü


 Regular Expression ile Mail Kontrolü


<%
'|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
'| Regular Expression ile E-Mail Kontrolü
'| True/False Değer Döndürür
'| doronty37 | doronty37 @ d0gma.org
'| http://www.mydesign.gen.tr
'|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Function MailKontrol(strVeri)

'// Örnek Kullanım:
'// If MailKontrol("doronty37@d0gma.org") Then Response.Write "Mail Geçerli"

'// Eğer Değişken Boşsa Fonksiyondan Çıkılıyor
If strVeri = "" Then Exit Function

'// Regular Expression Oluşturluyor
Set objRegExp = New Regexp
With objRegExp
.Pattern = "[a-zA-Z0-9]+@[a-zA-Z0-9]+\.[a-zA-Z0-9]+"
.IgnoreCase = False
.Global = True
End With

'// Adres Kontrol Ediliyor
If objRegExp.Test(strVeri) = True Then
MailKontrol = True
Else
MailKontrol = False
End If

End Function
%>

Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER