Üye Kayıt Üye Giriş

Rastgele Veri Çekmek


 Rastgele Veri Çekmek


<%
'||~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~||
'|| Code Author by Rawkmetal ||
'|| gokhandiyebiri@gmail.com ||
'||~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~||

Set Rawkmetal = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Rawkmetal.Open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ="" & Server.MapPath("datamiz.mdb")
set Rawk = server.createobject("ADODB.Recordset")
sql = "select * from tabloAdi"
Rawk.open sql,Rawkmetal,1,3
Randomize
rastgele = Int((Rnd*Rawk.RecordCount)+0)
Rawk.Move(rastgele)
Response.write Rawk(""tabloismi"")
%>

Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER