Üye Kayıt Üye Giriş

Özel Karekter Temizlenmesi


 Özel Karekter Temizlenmesi


<%
'|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
'| coded by rawkmetal
'| mail : gokhandiyebiri@gmail.com
'|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Function ozelkarakteredit(tekst)
Dim ozelkarakter
Dim format
Dim rawkmetal
ozelkarakter = "!#$%^&*()=+{}[]|\;:/?>,<"
For rawkmetal = 1 To Len(ozelkarakter)
If InStr(tekst, Mid(ozelkarakter, rawkmetal, 1)) > 0 _
Then format = True
If format Then Exit For
Next
For rawkmetal = 1 To Len(tekst)
If Asc(Mid(tekst, rawkmetal, 1)) = 160 _
Then format = True
If format Then Exit For
Next
ozelkarakteredit = Not format
End Function
%>

Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER