Üye Kayıt Üye Giriş

Minimum ve Maksimum Fonksiyonları


Minimum ve Maksimum Fonksiyonları<P><CODE><BR>&lt;script&nbsp;src="rssticker.js"&nbsp;type="text/javascript"&gt; <BR><BR>/*********************************************** <BR>*&nbsp;Advanced&nbsp;RSS&nbsp;Ticker&nbsp;(Ajax&nbsp;invocation)-&nbsp;©&nbsp;Dynamic&nbsp;Drive&nbsp;DHTML&nbsp;code&nbsp;library&nbsp;(www.dynamicdrive.com) <BR>*&nbsp;This&nbsp;notice&nbsp;MUST&nbsp;stay&nbsp;intact&nbsp;for&nbsp;legal&nbsp;use <BR>*&nbsp;Visit&nbsp;Dynamic&nbsp;Drive&nbsp;at&nbsp;http://www.dynamicdrive.com/&nbsp;for&nbsp;this&nbsp;script&nbsp;and&nbsp;100s&nbsp;more <BR>***********************************************/ <BR><BR>&lt;/script&gt; <BR><BR>&lt;<FONT color=#0000ff>style&nbsp;type=</FONT><FONT color=#dd0000>"text/css"</FONT><FONT color=#0000bb>&gt;</FONT> <BR><BR>/*Sample&nbsp;CSS&nbsp;to&nbsp;style&nbsp;the&nbsp;two&nbsp;tickers&nbsp;in&nbsp;the&nbsp;demo*/ <BR><BR>.cnnclass{ <BR>width:&nbsp;190px; <BR>padding:&nbsp;5px; <BR>background-color:&nbsp;#fff4f4; <BR>border:&nbsp;0px; <BR>margin-bottom:&nbsp;1em; <BR>filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.alpha(opacity=80);&nbsp;/*Specify&nbsp;fade&nbsp;effect&nbsp;in&nbsp;IE.&nbsp;Remove&nbsp;if&nbsp;desired.*/ <BR>-moz-opacity:&nbsp;0.8;&nbsp;/*Specify&nbsp;fade&nbsp;effect&nbsp;in&nbsp;Firefox.&nbsp;Remove&nbsp;if&nbsp;desired.*/ <BR>font-size:8pt; <BR>font-family:tahoma; <BR>} <BR><BR>.cnnclass&nbsp;a{ <BR>text-decoration:&nbsp;none; <BR>} <BR><BR>.bbcclass{ <BR>width:&nbsp;400px; <BR>padding:&nbsp;6px; <BR>background-color:&nbsp;lightyellow; <BR>border:&nbsp;1px&nbsp;solid&nbsp;#004A00; <BR>} <BR><BR>.rsstitle{&nbsp;/*shared&nbsp;class&nbsp;for&nbsp;all&nbsp;title&nbsp;elements&nbsp;in&nbsp;an&nbsp;RSS&nbsp;feed*/ <BR>font-weight:&nbsp;bold; <BR>} <BR><BR>.rssdate{&nbsp;/*shared&nbsp;class&nbsp;for&nbsp;all&nbsp;date&nbsp;elements&nbsp;in&nbsp;an&nbsp;RSS&nbsp;feed*/ <BR>color:&nbsp;gray; <BR>font-size:&nbsp;85%; <BR>} <BR><BR>.rssdescription{&nbsp;/*shared&nbsp;class&nbsp;for&nbsp;all&nbsp;description&nbsp;elements&nbsp;in&nbsp;an&nbsp;RSS&nbsp;feed*/ <BR>} <BR><BR>&lt;/style&gt; <BR><BR>&lt;/head&gt; <BR>&lt;body&gt; <BR>&lt;!--&nbsp;Çektiğiniz&nbsp;haberin&nbsp;gösterileceği&nbsp;alanın&nbsp;uzunluğunu&nbsp;aşağıdan&nbsp;belirleyiniz&nbsp;--&gt; <BR>&lt;div&nbsp;style="height:&nbsp;100px"&gt; <BR><BR><FONT color=#0000bb>&lt;script&nbsp;type=</FONT>"<FONT color=#dd0000>text/javascript</FONT>"<FONT color=#0000bb>&gt;</FONT> <BR>//rssticker_ajax(RSS_id,&nbsp;cachetime,&nbsp;divId,&nbsp;divClass,&nbsp;delay,&nbsp;optionalswitch) <BR>//1)&nbsp;RSS_id:&nbsp;"Array&nbsp;key&nbsp;of&nbsp;RSS&nbsp;feed&nbsp;in&nbsp;PHP&nbsp;script" <BR>//2)&nbsp;cachetime:&nbsp;Time&nbsp;to&nbsp;cache&nbsp;the&nbsp;feed&nbsp;in&nbsp;minutes&nbsp;(0&nbsp;for&nbsp;no&nbsp;cache) <BR>//3)&nbsp;divId:&nbsp;"ID&nbsp;of&nbsp;DIV&nbsp;to&nbsp;display&nbsp;ticker&nbsp;in.&nbsp;DIV&nbsp;dynamically&nbsp;created" <BR>//4)&nbsp;divClass:&nbsp;"Class&nbsp;name&nbsp;of&nbsp;this&nbsp;ticker,&nbsp;for&nbsp;styling&nbsp;purposes" <BR>//5)&nbsp;delay:&nbsp;delay&nbsp;between&nbsp;message&nbsp;change,&nbsp;in&nbsp;milliseconds <BR>//6)&nbsp;optionalswitch:&nbsp;"optional&nbsp;arbitrary"&nbsp;string&nbsp;to&nbsp;create&nbsp;additional&nbsp;logic&nbsp;in&nbsp;call&nbsp;back&nbsp;function <BR><BR>document.write("&lt;font&nbsp;style=\"color:navy;font-weight:bold;\"&gt;HABER7 SON DAKİKA&lt;/font&gt;") <BR>new&nbsp;rssticker_ajax("AA",&nbsp;600,&nbsp;"cnnbox",&nbsp;"cnnclass",&nbsp;3000,&nbsp;"date") <BR><BR>/*&nbsp;diğer&nbsp;kaynakların&nbsp;eklenmesi&nbsp;için <BR>document.write("&lt;br&nbsp;/&gt;BBC&nbsp;News:&nbsp;(Title+date+description&nbsp;shown)") <BR>new&nbsp;rssticker_ajax("BBC",&nbsp;1200,&nbsp;"ddbox",&nbsp;"bbcclass",&nbsp;3500,&nbsp;"date+description") <BR>*/ <BR><BR><FONT color=#0000bb>&lt;/script&gt;</FONT> <BR>&lt;/div&gt;&nbsp; </CODE></P></BLOCKQUOTE>

Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER