Üye Kayıt Üye Giriş

İsteğe Göre Sayfa Include


İsteğe Göre Sayfa Include

 
<%
Function DosyaEkle(ByVal strSayfa)

'|============================
'| Şartlı Include Fonksiyonu
'| mydesign a.k.a doronty37
'| http://www.mydesign.gen.tr
'| mydesign@mydesign.gen.tr
'|============================

'// Eğer Değişken Boşsa Fonksiyondan Çıkılıyor
If strSayfa = "" then Exit Function

'// Dosya Varlığı Kontrolü İçin FSO Nesnesi Açılıyor
Set FSO = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")

'// Çağırılan Dosyanın Sunucuda Olup Olmadığı Kontrol Ediliyor
If FSO.FileExists(Server.Mappath(strSayfa)) = False Then
Response.Write "Dosya Bulunamadı"
Else
Server.Execute strSayfa
End If

End Function
%>


Kullanımı:

<% DosyaEkle("eklenecek_dosya.asp") %>

Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER