Üye Kayıt Üye Giriş

Gelen Değişkeni Harf Harf Ayırmak


 Gelen Değişkeni Harf Harf Ayırmak


<%
strKelime = "Merhaba"
if Len(strKelime) < 1 Then
Response.Write "Lütfen kelime giriniz."
else
for i = 1 to Len(strKelime)
strHarf = Mid(strKelime, i, 1)
Response.Write "degisken"&i&" = "&strHarf&""
Response.Write vbCrlf
next
end if
%>

Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER