Üye Kayıt Üye Giriş

Dosya ve Klasör Silme


Dosya ve Klasör Silme


<%
'|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
'| Dosya Ve Klasör Silme Fonksiyonu
'| doronty37 | doronty37 @ d0gma.org
'| http://www.mydesign.gen.tr
'|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Function KlasorSil(strKlasor)
 Set FSO = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
 If FSO.FolderExist(strKlasor) Then
 FSO.DeleteFolder(strKlasor)
 End If
End Function

Function DosyaSil(strDosya)
 Set FSO = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
 If FSO.FileExist(strDosya) Then
 FSO.DeleteFile(strDosya)
 End If
End Function

'// Örnek Kullanım
'// DosyaSil("C:\dosya.txt")
'// KlasorSil("C:\Klasor")
%>
 

Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER