Üye Kayıt Üye Giriş

Dizideki verileri alfabetik sıralama


 Dizideki verileri alfabetik sıralama


<%
Private Function SelectionSort(ByVal unsortedarray)
Dim Front, Back, I, Loc, Selcom
Dim Temp, Selswap, Arrsize
Arrsize = UBound(unsortedarray)
For Front = 0 To Arrsize - 1
Loc = Front
For Back = Front To Arrsize
Selcom = Selcom + 1
If unsortedarray(Loc) > unsortedarray(Back) Then
Loc = Back
End If
Next
Selswap = Selswap + 1
Temp = unsortedarray(Loc)
unsortedarray(Loc) = unsortedarray(Front)
unsortedarray(Front) = Temp
Next
SelectionSort = unsortedarray
End Function
%>

Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER