Üye Kayıt Üye Giriş

< ve > arasındaki tüm karakterleri temizlemek


< ve > arasındaki tüm karakterleri temizlemek

 
<%
Function Cevir(strVeri)

If strVeri = "" Then Exit Function

Set objRegExp = New Regexp
With objRegExp
.Pattern = "<.*?>"
.IgnoreCase = False
.Global = True
End With

Cevir = objRegExp.Replace(strVeri,"")

End Function

' Örnek Kullanım
Response.Write Cevir("<a href=""http://www.mydesign.gen.tr"">mydesign</a>")

' Çıktı
' mydesign
%>

Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER