Üye Kayıt Üye Giriş

VisualBasic.Net ile e-posta yollama


VisualBasic.Net ile e-posta yollama


'// Programın başına aşağıdaki satırı ekleyerek System.Net namespace'i ekleyin
Imports System.Net.Mail

'// Programınıza bir buton ekleyerek onClick olayına aşağıdaki kodları yapıştırın
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click

     Dim strGonderen As New MailAddress("gonderen@site.com", "Gönderici Adı")
     Dim strAlici As New MailAddress("alici@site.com", "Alıcı Adı")
     Dim mailMsg As New MailMessage(strGonderen, strAlici)

     With mailMsg
          .Subject = "Konu"
          .Body = "E-posta metni"
          .IsBodyHtml = True '// Mesaj HTML mi, değil mi? True veya False
     End With

     Try
          Dim client As New SmtpClient("smtp.site.com")
          client.Send(mailMsg)
     Catch
     End Try

        MsgBox("E-Posta gönderildi.", MsgBoxStyle.Information, "E-Posta Gönder")

End Sub
 

Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER