Üye Kayıt Üye Giriş

Kasap v.02 ~Satırlarda Ağlar~


Kasap v.02 ~Satırlarda Ağlar~


/*
 3/05/2007 - Code by Murat Selim Ateş
 25/08/2007 - Yayın icin gözden gecirildi. (Revision in order to publish)
                     *kücük düzeltme ve açıklamalar eklendi.(Minor improvments and new comments added).
          ////////////////////////////////////////////////////////////      
          *Öneri yada hata bildirimleri savemeinyourmind@gmail.com
          *Kaynak kodu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Eger kullanır ve yaziliminizda bana tesekkür yazarsanız mutluluk duyarım.
                    ////////////////////////////////////////////////////////////          
          Translated to English
          *Suggestions or bug alert to savemeinyourmind@gmail.com
                * Feel free to use code. If you use my code and give credit to me in your software i feel happy
          Note: I'm sorry that comments are in Türkish but if you email me i can help you
precompiled/derlenmis program :
http://files-upload.com/files/458862/kasap.exe   
          //////////////////////////////////////////////////////////// 
 */
/*//////////////////////////////////////////////////////////
                                kasap.c
///////////////////////////////////////////////////////////*/
#include <conio.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

extern void parcala();
extern unsigned long int boyut(char *dosya);

unsigned long int parca_boyutu;
char dosya_ismi[50];
FILE *bat;
void baslik() {
     printf("\n\n\n Kasap v0.2 ~Satirlarda Aglar~ by Murat Selim Ates (2007)\n Ozgur Yazilimdir.(Freeware) savemeinyourmind@gmail.com\n\n");
     
     }
void main(int argc, char *argv[]) {
     FILE *tmp;
       baslik();
if (argc<3){
      printf (" kasap dosya_ismi ParcaBoyutu\n Parca boyutu byte cinsinden olmalidir.\
     \n Ornegin mesala.dat dosyasini disket boyutunda bolebilmek icin:\n kasap mesala.dat 1457664\n Parcalar yazildiktan sonra birlestir.bat isimli bir dosyada yaratilcak.\n Bu dosya calistirarak parcalari tekrar birlestirin.(Hepsi ayni dizinde olmali.)\n Eger cok fazla sayida parcaniz varsa bat dosyasi bir ise yaramaz.\n Dos komut satiri sinirini astigi icin.\n Bu durumda ornekten faydalanarak ilk 5-7 taneyi birlestirin\n daha sonraki 5-7 taneyi bununla birlestirerek devam edin.\n Cikmak icin herhangi bir tusa basin...");
      getch();
       exit(1);  // programı sonlandir. Yanlıs parametre.
 }     

     parca_boyutu=atol (argv[2]);     
     if (parca_boyutu<1) {
          printf("Parca boyutu 1 den kucuk olamaz!");
         getch();
       exit(1); 
          
          }
     tmp=fopen(argv[1],"r");
     strcpy(dosya_ismi,argv[1]);
  if (tmp==NULL){
      printf("Dosya okuma/yazma hatasi!");
         getch();
       exit(1);  // programı sonlandir. Disk hatasi.
        }
     fclose(tmp);
     
 
 if (parca_boyutu>=boyut(dosya_ismi)) {
     printf("Dosya bolmek istediginiz boyuttan kucuk yada ayni.");
      getch();
       exit(1);  // programı sonlandir. Gecersiz emir.
     } 
       bat=fopen("birlestir.bat","w");
        fprintf(bat,"copy /B ");     
     parcala();
     
     }

/*///////////////////////////////////////////////////////////////////
                                     file_io.c
///////////////////////////////////////////////////////////////////*/

#include <conio.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
extern FILE *bat;
extern char dosya_ismi[50];
extern unsigned long int parca_boyutu;

char *ram;

void yeni_dosya(char *isim,int parca) ;
void parcala();
unsigned long int boyut(char *dosya);

void yeni_dosya(char *isim,int parca) {
     printf(".");
     sprintf( isim, "%s.par%d.ksp",dosya_ismi,parca );//isimin isaret ettigi char dizisine parca sayısına göre dosya ismi ver...
     fprintf(bat,"%s",isim);//birlestir.bat güncelleme     
     }

void parcala(){
     unsigned long int i;
     char veri;
     unsigned int toplam_parca,parca=1;
     char dosya_parcasi[50];
     
     int son_parca,kusur=0,devam=1;
     FILE *f;//okudugumuz isaretci
     FILE *o;//yazdıgımız isaretci
     
     toplam_parca=boyut(dosya_ismi)/parca_boyutu;//tam boyutlu parca sayisi
     son_parca=boyut(dosya_ismi)%parca_boyutu;// parcaya bölümden kalan son artık dosyanın boyutu
        if (son_parca>0){toplam_parca++;kusur=1;}//tam olmasada bir tane fazla dosyamız daha olmalı... 
     
     if ((ram = (char *) malloc(parca_boyutu+1)) == NULL)//bellegimide parca kadar yer ayır
    {
       printf(" Bellek istegi basarısız.Istenen->%d\n Program kapatilacak...",parca_boyutu+1);
     getch();
       exit(1);  //yetersiz bellek
    }     
    
    yeni_dosya(dosya_parcasi,parca);//ilk dosya
    f=fopen(dosya_ismi,"rb");
     if (f==NULL) {printf("Dosya okuma/yazma hatasi. Kapatilacak...");getch();exit(1);}
     
     do {
     i=parca_boyutu*(parca-1);//baslangıc noktası
     fseek(f,i,SEEK_SET);//okuma icin baslamak istedigimiz yere gelelim
     if (parca<toplam_parca) {//eger son parcayı yazmıyorsak
     fread(ram+1,sizeof(char),parca_boyutu,f);//bellekte ayırdıgımız noktaya 
          //parcamızın boyutu kadar veriyi dosyadan yazıyoruz
     o=fopen(dosya_parcasi,"a+b");//yeni dosyamızı yaratalım
        fprintf(bat,"+");//birlestir.bat güncelleme     
     if (o==NULL){printf("Dosya okuma/yazma hatasi. Kapatilacak...");getch();exit(1);}     //dosya yaratırken problem varsa cıkalım
     fwrite(ram+1,sizeof(char),parca_boyutu,o);// bellekteki dosya parcasını diske aktar
     fclose(o);
        } else {
          if (kusur) {//son parca ve artık dosya yada küsürlü...
               fread(ram+1,sizeof(char),son_parca,f);//küsüratımız kadar parcayı bellege yaz
                      o=fopen(dosya_parcasi,"a+b");//yeni dosyamız...
                     if (o==NULL){printf("Dosya okuma/yazma hatasi. Kapatilacak...");getch();exit(1);}//dosya yaratırken problem varsa cıkalım     
               fwrite(ram+1,sizeof(char),son_parca,o);//küsüratlı dosyayı diske yaz....
               fclose(o);
               devam=0;//döngüden cıkalım...
               }
          fprintf(bat," /B %s",dosya_ismi);//birlestir.bat güncelleme          
          }
     
     if (parca<toplam_parca){//son parca yapılmamıssa
     parca++;
      yeni_dosya(dosya_parcasi,parca);}//yeni dosya ismi al
      
        } while (devam);
     
     fclose(f);
          
    

     }

unsigned long int boyut(char *dosya) {
     unsigned long int tmp ;
     FILE *f;
     f=fopen(dosya,"rb");
     fseek(f,0,SEEK_END);//isaretciyi sondan 0. byte getir.
     tmp=ftell(f);//dolayısıyla rakam dosyanın boyutu :P
        fclose(f);
     return tmp;
     }
 

Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER