Üye Kayıt Üye Giriş

Kelimelerin İlk Harfini Büyük Yapma


Kelimelerin İlk Harfini Büyük Yapma

 

// Orijinal kaynak kodlar:
// delphi.about.com

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject) ;
var
GetString : string;
GetLength : Integer;
I : Integer;
T : String;
begin
if edit1.SelLength > 0 then
GetString:= Edit1.Seltext
else GetString:= Edit1.Text;
GetLength:= Length(Edit1.Text) ;
if GetLength>0 then begin
for I:= 0 to GetLength do begin
if (GetString[i] = ' ') or (I=0) then begin
if GetString[I+1] in ['a'..'z'] then begin
T:=GetString[I+1];
T:=UpperCase(T) ;
GetString[I+1]:=T[1];
end;
end;
end;
if edit1.Sellength>0 then
Edit1.Seltext:=GetString
else Edit1.Text:=GetString;
end;
end;

Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER