Üye Kayıt Üye Giriş

Karakter doldurma.


 Karakter doldurma.


Function ustrTekrarla(Const AText : String; ACount : Integer) : String;
Var
P : PChar;
C : Integer;
Begin
C := Length(AText);
SetLength(Result, C * ACount);
P := Pointer(Result);
If P = Nil Then
Exit;
While ACount > 0 Do
Begin
Move(Pointer(AText)^, P^, C);
Inc(P, C);
Dec(ACount);
End;
End;

// örnek;
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
a: string;
begin
a:= ustrTekrarla('y',10);
ShowMessage(a);
a:= ustrTekrarla('t',10);
ShowMessage(a);
end;

Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER