Üye Kayıt Üye Giriş

Yapıcı Metotlar(Constructors)


Yapıcı Metotlar(Constructors)

Nesne yönelimli programlamanın bir takım avantajları vardır.Bir nesnenin dinamik olarak oluşturulduğu anda otomatik olarak çalıştırılan metotlar vardır.Bu metotlar sayesinde bir nesnenin üye elemanlarına ilk değerler verilir ya da sınıf nesnesi için gerekli kaynak düzenlemeleri yapılır.(örneğin dosyalarla ilgili bir sınıf ise dosyaların açılması gibi)

referans tipi değişkenler oluşturulduğunda bütün elemanlarına varsayılan olarak değer atanır(nümerik değişkenler için 0,bool türü için false gibi..)İşte bu işlemi yapan aslında otomatik olarak çalıştırılan bir yapıcı metottur.Burdan da annlaşılan her sınıfın biz tanımasakda kesin bir yapıcı metodu vardır. İşte bu metoda varsayılan yapıcı metot(default constructor)denilmektedir.

Yapıcı metotların diğer metotlardan iki farkı vardır. Birincisi,yapıcı metotların geri dönüş değeri yoktur,ikincisi yapıcı metotların ismi sınıf ismi ile aynı olmak zorundadır.

 - Yapıcı metotların geri dönüş değerinin olmaması geri dönüş tipinin void olmadığı anlamına gelmez.
Şimdi Zaman adlı bir sınıf için yapıcı bir metot oluşturalım.Zaman sınıfı içerisinde saat ,dakika ve saniye bilgisini tutan bir veri yapısı olacaktır.Zaman sınıfının bu 3 üye değişkeni public olarak tanımlanacaktır.Ancak siz get ve set blokları tanımlayarak üyelerin private olmasını sağlıyabilirsiniz.

Class Zaman
{
    public int saat;
    public int dakika;
    public int saniye;

    public Zaman(int h,int m, int s)
   {
      saat=h;
      dakika=m;
      saniye=s;
   }

}
incelediğiniz gibi yapıcı metotların normal metotlardan çok fazla farkı yoktur. geri dönüş değeri kavramı olmadığı için return ile herhangi bir değer döndürülmedi.Ayrıca yapıcı metodun parametreleri ile gelen değişkenler ilgili üye elemanlara atandı...

Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER