Üye Kayıt Üye Giriş

HTML Test


HTML Test

1. HTML'nin açılımı nedir?
Hyperlinks and Text Markup Language
Home Tool Markup Language
Hyper Text Markup Language
 


2. Web standardlarını kim yapar?
Microsoft
Netscape
The World Wide Web Consortium
 


3. Hangisi en büyük yazı boyutunu belirler?
<h6>
<h1>
<head>
<heading>
 


4. Hangisi alt satıra geçmek için kullanılan HTML tag'ıdır?
<break>
<lb>
<br>
 


5. Hangisi arkaplan rengi için kullanılır?
<body bgcolor="yellow">
<background>yellow</background>
<body color="yellow">
 


6. Hangisi koyu formatta yazı için kullanılır?
<b>
<bold>
<bb>
<bld>
 


7. Hangisi italik formatta yazı için kullanılır?
<ii>
<italics>
<i>
 


8. Hangisi doğru link verme formatıdır?
<a href="http://Htmldersleri.org">Htmldersleri</a>
<a url="http://Htmldersleri.org">Htmldersleri.org</a>
<a name="http://Htmldersleri.org">Htmldersleri.org</a>
<a>http://Htmldersleri.org</a>
 


9. Nasıl e-mail linki oluşturursunuz?
<mail href="xxx@yyy">
<a href="mailto:xxx@yyy">
<mail>xxx@yyy</mail>
<a href="xxx@yyy">
 


10. Belirttiğiniz linki tarayıcınızda yeni bir sayfada nasıl açarsınız?
<a href="url" target="_blank">
<a href="url" target="new">
<a href="url" new>
 


11. Hangi şıkta verilen tag'ların hepsi tablolar ile ilgilidir?
<thead><body><tr>
<table><tr><tt>
<table><tr><td>
<table><head><tfoot>
 


12. Hangisi bir tablo hücresi içini sola hizalamak için kullanılır?
<td valign="left">
<tdleft>
<td align="left">
<td leftalign>
 


13. Maddeleri alt alta numaralandırılmış olarak listelemeyi nasıl yaparsınız?
<list>
<ul>
<ol>
<dl>
 


14. Maddeleri alt alta madde imi kullanarak listelemeyi nasıl yaparsınız?
<list>
<ul>
<ol>
<dl>
 


15. Hangisi checkbox oluşturmak için kullanılan doğru yöntemdir?
<checkbox>
<input type="check">
<check>
<input type="checkbox">
 


16. Hangisi metin giriş alanı (textbox) oluşturmak için kullanılan doğru yöntemdir?
<textinput type="text">
<textfield>
<input type="text">
<input type="textfield">
 


17. Hangisi aşağı açılır liste (drop-down list) oluşturmak için kullanılan doğru yöntemdir?
<input type="list">
<input type="dropdown">
<list>
<select>
 


18. Hangisi çok satırlı metin giriş alanı (textarea) oluşturmak için kullanılan doğru yöntemdir?
<textarea>
<input type="textarea">
<input type="textbox">
<form type="textarea">
 


19. Hangisi resim eklemek için kullanılan doğru yöntemdir?
<img href="resim.gif>
<img>resim.gif</img>
<image src="resim.gif">
<img src="resim.gif">
 


20. Hangisi arkaplan resmi eklemek için kullanılan doğru yöntemdir?
<background img="arkaplan.gif">
<img src="arkaplan.gif" background>
<body background="arkaplan.gif">
<img bground src="arkaplan.gif">
 

Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER